שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

דבר תורה - פרשת וישלח התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

איתא בגמרא, על תלמיד חכם שצריך שתהיה לו שמינית שבשמינית של גאו בכדי שיתראו ממנו יעריכו דבריו ואפשר לרמוז זאת בפרשתינו שהרי פרשה השמינית של ספר התורה היא – וישלח, והפסוק השמיני אומר "קטונתי מכל החסדים ומכל האמת", ומכאן למדו שצריך להיות לתלמיד חכם שמינית שבשמינית של גאווה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:03:20 - 29/11/2017  צפיות: 2404  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת ויצא התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

זה מידת הדין ואיך עקב אבינו פונה בבקשת נדר למידת הדין ולא למידת הרחמים, אלא זה גדולתו של יעקב אבינו שלא מבקש מידת הרחמים אלא מבקש מידת הדין כי יודע בעצמו לאחר י"ד שנים שלמד בשם ועבר יצא מחוזק ויכול לעמוד כנגד מידת הדין, לכן אמר ושבתי בשלום אל בית אבי ושבתי – בכוחות עצמי אל בית אבי...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 06:23:03 - 23/11/2017  צפיות: 1407  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת תולדות התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

לדברי הפרשן רבי יצחק אברבנאל, מדגיש הכתוב את המלים "אברהם הוליד את יצחק", שכן שני אבות האומה אברהם ויצחק היו דומים זה לזה במאורעות העיקריים שפקדו אותם בחייהם. אברהם לקח אישה ממשפחתו וכן יצחק. אברהם ואשתו שרה היו עקרים תקופה ארוכה וכן יצחק ואשתו. לאברהם נולדו שני בנים, ישמעאל הבכור שהיה רשע ויצחק הצעיר הצדיק. כך גם ליצחק נולדו שני ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:44:09 - 12/11/2017  צפיות: 2196  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת חיי שרה התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

פרשה זו היא הפרשה החמישית בספר בראשית – קרויה "חיי שרה", על אף שמסופר בה על מות שרה. בדומה לכך נקרא הפרשה האחרונה בספר בראשית "ויחי", כשמעשה הפרשה עוסקת במותו של יעקב. בכך יש רמז לדברי חז"ל, "צדיקים במיתתם קרויים חיים"....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:04:56 - 06/11/2017  צפיות: 1928  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת וירא התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת וירא קשורה בקשר ישיר לפרשת שלפניה, פרשת לך לך. לאחר שהתורה מגולל בראשי פרקים את קורותיו של האדם והאנושות כולה בתשעה עשרה הדורות הראשונים, פרשתינו גוללת בתוכה את קורות חיו של אברהם אבינו בהרחבה מהותית. התורה מייחדת לכך שלוש פרשיות שלמות...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:37:34 - 31/10/2017  צפיות: 1699  תגובות: 0

פרשת השבוע - לך לך, התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

מה הקשר בין פסוק זה לבין מצוות המילה, ההסבר הוא: כיידוע מצוות מילה נעשית בתינוק בן שמונה ימים, תינוק שכזה עדיין לא מחוייב במצוות אולם בכל זאת מקויימת בו מצוות זו. נשער לרגע שהתורה הייתה מצווה על המילה רק למי שמחוייב במצוות – בן שלוש עשרה, הרבה צער היה כרוך בזה, לא מעט ילדים היו פוחדים ומסרבים להמול...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:39:06 - 26/10/2017  צפיות: 2040  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת נח (התשע"ח)

למעבר לדבר התורה המלא

נח בתחילה נקרא איש צדיק ולבסוף ירד בדרגתו ונקרא איש אדמה, ולעומתו משה נקרא בתחילה איש מרי ולבסוף התעלה לדרגת איש האלוהים......

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:38:21 - 16/10/2017  צפיות: 1595  תגובות: 0

ראש השנה - האזינו

למעבר לדבר התורה המלא

חייל שנפצע בשדה הקרב תחילה מגיע אל מקום מבטחים להחיות נפשו ורק לאחר מכן מתחיל לטפל בפצעיו. כך גם בעל תשובה, תחילה יברח מן החטא לחיי תורה ומצוות ולאחר מכן יחל לתקן את פגמי העבר...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:34:18 - 17/09/2017  צפיות: 1599  תגובות: 0