שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

דבר תורה - פרשת יתרו התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

ביום רעה ימלטהו ה כתוב במדרש זה מה כתוב אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו ה, בראש השנה מקציבים לאדם כמה הפסדים ונזקים יהיו לו למשך השנה כולה, אולם מי שיש לו שכל בראשו והגיון בריא נותן מכספו לעניים וממילא הוא זוכה גם במצווה וגם ניצול מצרה, אבל אם הוא מקמץ ידו נוטלים ממנו את כספו באופן רע, על כך אמרו חכמינו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 06:44:05 - 31/01/2018  צפיות: 1844  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת בשלח - התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

אם רוצים אתם להיגאל, אמר להם יוסף הצדיק לאחיו, היזהרו במאוד במידת האחדות – והעליתם את עצמותי מזה אתכם שמרמז על מדת האחדות. מה שאין כן חס ושלום הפירוד – הדבר מביא לגלות. כפי שבארו חז"ל על הפסוק שנאמר בשעה שנשלח יוסף על ידי יעקב אבינו ע"ה לשאול בשלום אחיו: "את אחי אנוכי מבקש" התשובה הייתה "נסעו מזה" והפרוש שנסעו מן האחדות והתוצאה הוראה שצמחה מאותו אירוע פירוד ידועה – חטיפתו ומכירתו של יוסף....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:59:53 - 21/01/2018  צפיות: 1480  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת בא התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

בפרשת "בא" לידי ביטוי סיום מוצלח מאבקו המדיני של משה בהוצאת גני ישראל מארץ מצרים. וכיון שישראל נעשים בני חורין משעבוד מצרים מסוגלים הם לקבל עול מצוות. משום כך מובאות בפרשה זו מצוות רבות המוטלות על עם ישראל החל בכתוב ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:15:53 - 13/01/2018  צפיות: 1940  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת וארא התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

על הפסוק זה שמופיע בפתח הפרשה מעיר רבי משה בן חיים: תפילתם של צדיקים מהפכות דעתו של הקדוש ברוך הוא ממידת האכזריות למידת רחמנות , דהיינו ממידת הדין למידת הרחמים. אולם לגבי מצרים היה הליך הפוך, ככתוב בסוף פרשת שמות...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 06:55:09 - 10/01/2018  צפיות: 2150  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת ויחי התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

משל...ר אחד גדול נסע על הים באוניות מרוץ מהודרת ומשוכללת. פעם אחת רצה לראות את המלחים המסבבים מרוצת האוניה הורידוהו לתחתית הספינה מקום שם המכונות והגלגלים סובבים במרוצתם בקול המולה. והינה רואה השר שהחדרים שמה שחורים מן העשן והקיטור וגם העובדים שם...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 15:06:07 - 29/12/2017  צפיות: 2261  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת שמות התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

פרעה טוען כנגד המיילדות, הלא גם בתורתכן כתוב דינא דמלכותא דינא, ואם כן מדוע לא עשיתן ועל זה ענו לו כי לא כנשים המצריות העבריות. דהיינו הטעם שלא עשינו כי אנו רואות אפליה בין הנשים המצריות לנשים העבריות, אם כן כשיש אפליה אין דינא דמלוכתא דינא...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 16:51:15 - 24/12/2017  צפיות: 1891  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת מקץ שבת חנוכה -התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

אנשים רגילים לומר, "כסף לא נופל מהשמיים" היינו שעל כסף צרך איזושהי השתדלות ואין זה נכוון כלל וכן מצינו מפורש בתורה "אלוהיכם ואלוהי אבותיכם נתן לכם מטמון באמתחתכם" וכי חס ושלום היו השבטים שוטים להאמין בה, אלא בוודאי שגם מן השמים משליכים כסף......

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 08:14:49 - 12/12/2017  צפיות: 1482  תגובות: 0

פרשת השבוע - וישב, התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

וזהו מה שאמרו חז"ל "בקש יעקב לשב בשלווה קפץ עליו רוגזו של יוסף, צדיקים מבקשים ליישב בשלווה אומר הקב"ה לא די לצדיקם מה שמתוק להם לעולם הבא אלא מבקשים ליישב בשלווה בעולם הזה", לכן כתוב "ויישב יעקב", וסמיך ליה "אלא תולדות יעקב יוסף", רמז לו שלא תקויים מחשבתו ליישב בשלווה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:06:30 - 06/12/2017  צפיות: 1574  תגובות: 0