שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

דבר תורה - תזריע מצורע, התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

וידבר ה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל לאמור אישה כי תזריע וילדה זכר נסמכה פרשה זו לפרשת שמיני ששם מדבר בעניין איסורי מאכלת מפני שהמאכלות האסורות האמורות בפרשת שמיני מוליד עיפוש מיני נגעים לילד אשר בבטן אמו בשביל זה הזהירה התורה קודם הריון והלידה את זה תאכלו ואת זה לא תאכלו כדי שהילד יצא מלובן ומזורז לעבודתו יתברך....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:50:14 - 13/04/2018  צפיות: 1266  תגובות: 0

חג פסח - התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

דבר תורה לחג הפסח אכן באם חס וחלילה פוגם אדם בברית לשון הקודש במאכלות או בדיבורים אסורים כרכילות וליצנות ושקרים ודומיהם אדם כזה הוא מכניס פיו ולשונו תחת הסטרא אחרא, ולכן יש להם אחיזה לבלבל גם מתורתו ותפילתו בשק והתפארות ואז אף אם ידבר בלשון הקודש אינו בכלל לשון הקודש באמת שאין לשונו אשר בפיו קדושה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:10:29 - 28/03/2018  צפיות: 1649  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת צו התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

הקורבנות מכניעין ומבטלין את העבודה הזרה של תאוות ממון שהוא עיקר העבודה הזרה, כי כל העבודות הזרות קיימות בממון. וזה שאמרו רבותינ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 08:19:18 - 22/03/2018  צפיות: 1942  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת ויקרא התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

מעיר כאן רבי יעקב מליסה בעל נתיבות משפט: הזוכה לגדולה ולכתר של מנהג בישראל מוטלת עליו חובה כפולה ומכופלת שלא להכשל אפילו בעבירה בשוגג. כי בשעה שהמנהיג נכשל בעבירה הנעשית בשוגג מצויים אחרי כן אנשים המתירים לעצמם לעבור עבירות אלו במזיד...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 15:56:41 - 13/03/2018  צפיות: 2043  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת ויקהל פקודי התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

ששת ימים תעשה מלאכה.....לכאורה למה לא אמר בקיצור ביום השביעי יהיה קודש שבת וכו... אלא בא לרמוז אל מי שהוא בעל מלאכה ולא יכול ללמוד תורה כל כך בששת ימי המעשה מפני שהוא טרוד במלאכתו יעשה מלאכתו בששת ימי המעשה אך ביום השביעי שהוא שבת צריך שיקדישהו כולו ללמוד בו דברי תורה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 19:30:19 - 04/03/2018  צפיות: 1443  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת תצוה התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

כידוע נשתנו הדרכים של משה ואהרון זה מזה במגעם עם הבריות. משה רבנו נטה במידה רבה מאוד להתבודדות ככתוב...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:06:41 - 22/02/2018  צפיות: 2082  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת תרומה התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

ערכו של המשכן ובית המקדש החל מפרשה זו ועד לסופו של ספר שמות, פרשיות הספר עוסקות בנושא תוכניות המשכן, הקמתו ובנייתו, כל זאת לנוכח העובדה הידועה שהתורה מדייקת במילים ובוחרת לציין נושאים מסוימים במספר מועט מאוד של מילים ואפילו ברמז ואילו נושאים אחרים היא בוחרת לפרט. כמו ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:46:20 - 12/02/2018  צפיות: 1571  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת משפטים התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

הצדיקים נקראים עדרי וגם נקראים חברים להבורא ברוך הוא וזהו שהשכינה מהללת ומשבחת הצדיקים להבורא ברוך הוא שהם עשו לה שלמה ומלבוש להתעטף בה על ידי התורה ומצות שעושים בשלמות והינו שלמה אהיה ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:15:20 - 05/02/2018  צפיות: 1828  תגובות: 0