שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

דבר תורה - פרשת דברים, התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

אמנם הדברים כבר נאמרו בפרשת מטות בספר במדבר, אך כאן התורה באה ומדגישה לנו את חובת ההשתדלות שחלה על כל יהודי הבאה כנדבך אחד יחד עם האמונה והביטחון בבורא עולם יתברך ובהשגחתו על כל אחד ואחד מברואיו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 15:17:36 - 20/07/2018  צפיות: 1121  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת מטות-מסעי התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

בני גד ובני ראובן מבקשים ממשה רבינו להישאר בעבר הירדן ולא לחצות אותו. הסיבה שנראית לעין היא כיוון שהם עשירים מאוד כפי שהפסוק אומר ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. ומצד שני הם מציגים את המקום כמקום האידיאלי עבור המקנה שלהם. על פניו שנראה שבני גד ובני ראובן עסוקים ושקועים בחומר ומתעלמים מקדושת הארץ המובטחת...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:57:25 - 12/07/2018  צפיות: 1439  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת פנחס, התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה פנים מול פנים - איך נבחר בכל זאת יהושע בן נון להכנס לנעליו הגדולות של משה רבינו?...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 08:46:03 - 05/07/2018  צפיות: 1168  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת בלק התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

הוכיחו לו לבלעם לבל יתגאה בכך שזכה לנבואה שכן האתון זו שבוודאי אינה ראויה לראות פני מלאך ולדבר בכל זאת זכתה לראות פני מלאך ונפתח פיה לדבר מכיוון שהיה לטובת ישראל ואילו הוא עצמו אינו ראוי לזה יותר מן האתון....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 08:54:42 - 29/06/2018  צפיות: 1259  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת שלח התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

חמישה דברים ומאורעות עצובים אירעו את אבותינו בתשעה באב: נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ ישראל בשל חטא המרגלים נדחתה כניסת השבטים לארץ בארבעים שנה חרב בית המקדש בראשונה על ידי הבבלים ובשנייה על ידי הרומאים ונלכדה ביתר נפל המבצר האחרון של בר כוכבא שמרד ברומי כשישים וחמש שנים אחרי חורבן בית שני ונחרשה העיר ירושלים ונחרבה כליל בפקודת שלטון רומי והייתה כשדה חרוש ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:43:48 - 07/06/2018  צפיות: 1441  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת נשא התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

שעל ידי תשובה זוכים לחזור לבית אבותם למשפחותם הקדושה העליונה. וראיה לזה שאחריו כתוב בפרשת תשובה, איש או אישה כי יעשו מכל חטאת האדם למעול מעל בה ואם חס ושלום לא ממהר לעשות תשובה מהכתוב אחריו, איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעלה, עכשיו יבוא בעל כורחו אל הכהן...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 19:03:15 - 23/05/2018  צפיות: 1447  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת במדבר התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

כל חידושי התורה האמתיים הם צמצומים וכלים נפלאים להמשיך על ידם אור האין סוף בהדרגה ובמידה כראוי. אך לזה צריכין שיתחברו באהבה נפשות רבות מישראל יחד. כי צריכים לזה כלים רבים שאי אפשר שיתתקנו כי אם על ידי אלפים נשמות שמתחבירם יחד באהבה כאיש אחד עד שיוכלו לקבל בהדרגה כראוי אור הגדול הזה והכל כפי התגלות האור והמשכתו שזה סוד מה שמתן תורה לא היה עד שנקבצו שישים ריבוא מישראל יחד באהבה ובשלום כמאמר רבותינו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:52:18 - 15/05/2018  צפיות: 1367  תגובות: 0

דבר תורה - פרשת בהר, התשע"ח

למעבר לדבר התורה המלא

אמרו המפרשים מדוע בחר הקבה אחר שש שנים שנה שביעית משום שנזכר בגמרא אמר רבא לתלמידיו לא תתחזו קמאי לא ביומי ניסן ולא ביומי תשרי כדי שיטרחו בבצר ובקציר וכשהם יטרחו בקצירה וחרישה אז יהיו פנויים בשאר ימות השנה ללמוד בינתיים כל הישיבות היו מבטלות תורה שני חודשים בשנה ולזה ציווה הקבה שש שנים תזרע שדך כל שש שנים יש לך שנים עשר חודש שאתה חייב לי...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 09:21:52 - 29/04/2018  צפיות: 1516  תגובות: 0