שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - פרשת צו (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת צו היא הפרשה השנייה בספר ויקרא. ניתן להבחין בחלוקה בנושאי הפרשה. חלקה הראשון של הפרשה עוסק בפירוט דיני הקרבת הקרבנות מזוית מבטם של הכהנים וחלקה השני של הפרשה עוסק בעבודה במשכן במשך שבעת ימי המילואים....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 15:18:19 - 21/03/2013  צפיות: 3151  תגובות: 1

פרשת השבוע - פרשת ויקרא (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת ויקרא היא הפרשה הראשונה שפותחת את ספר ויקרא. הפרשה עוסקת בהלכות ובדיני הקרבת קורבנות. בתחילת הפרשה ישנו ציווי של הקב"ה למשה מתוך אוהל מועד על הבאת קורבנות. סוגי הקורבנות המפורטים בפרשה הם: קורבן עולת הבקר...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:50:21 - 14/03/2013  צפיות: 5430  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת ויקהל - פקודי (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשתנו הראשונה, פרשת ויקהל פותחת בצווים אותם אומר משה לבני ישראל כשהם נקהלו למחרת יום הכיפורים כאשר ירד משה מן ההר. הציווי לשבות ביום השבת, איסור הבערת אש בשבת. מייד לאחר מכן מתואר צווי משה באשר להבאת תרומה מאת בני ישראל לטובת בניית המשכן וכליו. משה שוב מפרט את הפריטים הנדרשים לכך, זהב, תכלת ונחושת, תולעת שני, אבנים טובות, שמן למאור, בדים, עצים, שולחן. בניית המזבחות, בגדי הכהונה וכו'....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 19:44:56 - 07/03/2013  צפיות: 6119  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת כי תשא (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע, פרשת כי תשא היא הפרשה התשיעית במספר בספר שמות. בתחילתה של הפרשה ישנו מיקוד במצוות מחצית השקל ובהנחיות נוספות הקשורות במלאכת המשכן: הכיור ותפקידו, שמן המשחה ומלאכת עשייתו, משיחת אוהל מועד וכליו, פרשת קטורת הסמים, פירוט כלי המשכן, שמות האחראים על מלאכת המשכן וכליו, ציווי שמירת השבת והעונש למי שמחלל אותה......

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:34:09 - 28/02/2013  צפיות: 5706  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת תצוה (התשע"ג )

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת שבוע, פרשת תצוה, היא הפרשה השמינית במספר בספר שמות. הפרשה מהווה המשך ישיר לסיום הפרשה הקודמת, פרשת תרומה ועוסקת בהמשך הנחיות הקב"ה על דבר הקמת משכן ה'. ציוויים נוספים המופיעים בפרשה הינם: עשיית בגדי כהונה לכהנים ושמות בגדים אלו, ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:50:26 - 21/02/2013  צפיות: 6775  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת תרומה (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

הקב"ה מצווה את ישראל להביא תרומה: זהב, כסף ונחושת, תכלת ואגמן, תולעת שני ושש ועיזים, עורות אילים מאודמים, עורות תחשים, עצי שיטים, שמן למאור, בשמים ואבנים טובות וזאת לצורך הקמת ובניית משכן ה'. הקב"ה מנחה את משה בבניית המשכן וכליו ומתאר את המידות המדויקות שלו, מתאר את תבניתו החיצונית ותבניתו הפנימית....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:05:04 - 13/02/2013  צפיות: 5710  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת משפטים (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת משפטים היא הפרשה השישית במספר בספר שמות, עיקר הפרשה עוסק בדינים, מצוות ומשפטים שיסייעו לבני ישראל להתנהל כעם לכל דבר ועניין, הנהגות וחוקים שבין אדם לחברו. סיום פרשת השבוע עוסק בברית אותה כורת ה' עם בני ישראל ועלייתו של משה רבנו להר סיני. ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:12:27 - 06/02/2013  צפיות: 7777  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת יתרו (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

"וישמע יתרו" (יח', א') רש"י במקום אומר: מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. בשיחות צדיקים נאמר: קשה אפוא, ולשם מה היה צריך לבוא והרי היה יכול להישאר מאמין בביתו?...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:10:52 - 31/01/2013  צפיות: 5641  תגובות: 0