שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - במדבר (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע - פרשת במדבר היא הפרשה הראשונה בספר במדבר. עיקר נושאי הפרשה הוא מניינים של בני ישראל במדבר. הפרשה מפרטת את שמותם של נשיאי השבטים. ישנו פירוט של מִפְקָד כל מי שיצא לצבא בחלוקה לשבטים ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 00:46:47 - 10/05/2013  צפיות: 3209  תגובות: 0

פרשת השבוע - בהר בחוקותי (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

אדם כשנכנס לפני מלך לבקש בקשה עומד הוא לפניו ביראה ורטט. אולם כשנכס בעל מלאכה לארמונו של המלך ועושה את מלאכתו – עושה אותה כתיקונה, שכן אם יעשה אותה בהכנעה ואימה כנדרש לפני המלך הרי היא לא תצא מוגמרת וטיבה ייפגם. כך גם האדם...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 00:36:45 - 03/05/2013  צפיות: 2747  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת אמור (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

"וּבָא הַשֶּׁמֶשׁ, וְטָהֵר; וְאַחַר יֹאכַל מִן-הַקֳּדָשִׁים, כִּי לַחְמוֹ הוּא"(כב,ז) "ביאת השמש" – רמז לביאת שמשו של אדם, כי נר ה' נשמת אדם. אם האדם הנפטר טהור, שדאג לקיים בחייו מצוות ועשה מעשים טובים אז ודאי שלא יאכל לחם של בושה, אלא בדין ייקח את שכרו שלו לעולם הבא...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:25:46 - 25/04/2013  צפיות: 5383  תגובות: 1

פרשת השבוע-אחרי מות-קדושים (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

אחרי מות -היא הפרשה השישית בספר ויקרא, השנה קוראים את פרשת אחרי מות יחד עם פרשת קדושים. עיקרי הפרשה הם: אזהרה לאהרון הכהן שלא להיכנס בכל עת שיחפוץ אל קודש הקודשים ותיאור מהלך כניסתו של אהרון הכהן (הכהן הגדול בכלל) לקודש הקודשים ביום הכיפורים: נתינת גורלות על השעירים, שחיטת פר של כהן גדול ושעיר, וידוי על השעיר ושליחתו אל המדבר...פרשת קדושים היא פרשה מרובה במצוות העוסקים בנושאים מגוונים, על כן הפרשה נאמרה בהקהל אל מול עדת ישראל. הפרשה פותחת במצוות שבין אדם למקום ובהם: אזהרה על עבודת אלילים , חובת שמירת השבת, איסור שבועת שקר, איסור כלאיים ואיסור שעטנז. בהמשך ישנו מעבר לפירוט מצוות שבין אדם לחברו: "ואהבת לרעך כמוך"... ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:07:00 - 15/04/2013  צפיות: 5240  תגובות: 0

פרשת השבוע-פרשת תזריע-מצורע (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

עיקר נושאי פרשת השבוע הם: דיני טומאת וטהרת היולדת , קרבנה ומצות מילת הבן הילוד. דיני צרעת בעורו של אדם, צרעת מסוגים שאת, בהרת, מחיה, שחין ומכוה. דיני צרעת בשיער ראש האדם – נתק. דיני המצורע, הנהגותיו ודיני סילוק נגע הצרעת, דיני צרעת הבגד.סדר טהרת המצורע וקרבנותיו ביום טהרתו, דיני צרעת הבית – נגעי הבתים, דיני טומאת הזב והזבה, טהרתם וקורבנותיהם....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 19:27:33 - 11/04/2013  צפיות: 5600  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת שמיני (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת שמיני היא הפרשה השלישית בספר ויקרא. בשנים שלא מעוברות הפרשה נקראת בשבת שלאחר חג שני של פסח. בשנים מעוברות – הפרשה נקראת במקביל לפרשת החודש או במקביל לפרשת פרה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:36:41 - 04/04/2013  צפיות: 4871  תגובות: 0

חג שני - שביעי של פסח (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

בחג שני של פסח – שביעי של פסח (כ"א בניסן) ניתנת לכלל עם ישראל האפשרות לטעום מעט מטעמו הנפלא של האור הקדוש שיזרח עלינו עם בוא הגאולה.ביום זה לאחר תפילת מנחה, עורכים את הסעודה הייחודית במינה – "סעודת משיח". בזעודה זו אוכלים מצות ושותים ארבע כוסות יין, מדברים מענייני הגאולה וחיזוק האומנה בצפייה לבואו של הגואל במהרה, בימינו אמן! מקובל לנו מדורות שהמקור למנהג סעודת משיח הוא אצל מייסד החסידות – רבי ישראל בעל שם טוב זצ"ל...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 11:04:11 - 31/03/2013  צפיות: 5658  תגובות: 0

שבת - חול המועד פסח (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

רבי אהרון הגדול מקרלין זצ"ל (י"ט בניסן, התקל"ב 1772) בראשית תנועת החסידות היה אדמו"ר וייסד את חסידות קרלין. היה תלמידו של המגיד ממזירטש מגדולי מפיצי תורת החסידות ותלמידו המובהק והמפורסם של הבעל שם טוב. הרב נפטר בעודי בן 36 ועל מצבתו נכתב: "זכה וזכה את הרבים כמה וכמה פעמים ומסר את נפשו במסירות נפש על זה, לפי שכלו לזכות את הרבים והיה מוכיח לרבים בתוכחת מגולה ואהבה מסותרת לקרב את ישראל לאביהם שבשמים וליחדם בייחוד גמור" כתביו והגהותיו בתורה ובדברי תורה הובאו ע"י נכדו רבי אהרון מקרלין בעל הספר ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 15:25:04 - 29/03/2013  צפיות: 5782  תגובות: 0