שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - ראה (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע - פרשת ראה היא הפרשה הרביעית בספר דברים. הפרשה פותחת במתן האפשרות לבחירת דרכו של האדם, האם ילך בדרך הטוב ויזכה לברכה או שמה יבחר בדרך הרע וקללה תחול עליו. לאחר מכן התורה מפרטת את המצוות בהן יחויבו עם ישראל לאחר כניסתם לארץ ישראל ובהן: לאבד ולהשמיד עבודה זרה שתהה בארץ, הקרבת קרבנות במקומות המותרים בלבד – במקום שיבחר בבית המקדש בלבד...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:17:26 - 25/07/2013  צפיות: 3055  תגובות: 0

פרשת עקב (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת עקב עוסקת בתחילתה בברכה שתלויה במעשיהם ובהתנהגותם של עם ישראל. אם ישמרו את כל הנאמר בפרשות הקודמות וישמרו מצוות ה הרי שמובטחת להם ברכה, עושר, בריאות וניצחון במלחמותיהם נגד אויביהם. אך, מזהירה התורה, אם ישכחו את אשר עשה להם ה, את הניסים והנפלאות ביציאת מצרים ובמדבר, ה יענישם שיאבדו בין הגוים. התורה מזהירה אותם לבל יחמדו עבודה זרה שתמצא בארץ ואת זהבם של הגוים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:06:57 - 17/07/2013  צפיות: 5365  תגובות: 1

פרשת ואתחנן (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע - פרשת ואתחנן היא הפרשה השניה בספר דברים, את פרשת ואתחנן קוראים בשבת שלאחר תשעה באב. ומפטירין ב"נחמו נחמו עמי" - ועל כן שמה הוא: "שבת נחמו". בתחילת הפרשה משה רבנו מזכיר את רצונו ותחינותיו אל מול הקב,ה להכנס לארץ ישראל, אך תגובתו של הקב"ה "רב לך אל תוסף עוד דבר אלי בדבר הזה". לאחר מכן משה נואם בפני העם נאום שעוסק בנושאים הבאים:...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:31:45 - 16/07/2013  צפיות: 5920  תגובות: 1

טללי אורות בתורת "אור החיים"

למעבר לדבר התורה המלא

"נחם ה' אלוקינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים, ואת העיר החרב והבזויה והשוממה, מבלי בניה היא יושבת, וראשה חפוי כאשה עקרה שלא ילדה... כי באש הצתה - ובאש אתה עתיד לבנותה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: asherp15  בתאריך: 21:08:23 - 10/07/2013  צפיות: 3265  תגובות: 0

פרשת דברים מאת הרב כפיר דדון שליט"א

למעבר לדבר התורה המלא

עמים רבים מופיעים בפרשתינו, האמורי, המואבי, הרפאים, החורים, ועוד. ובמדרש מובאים תיאורים רבים לכוחם ועוצמתם, ודוגמא לדבר, למה נקרא שמם רפאים, שכל הרואה אותם היה לבו רפה כשעוה. (בראשית רבה סימן כ"ו). העמים כולם אבדו נמוגו והלכו מן העולם, וכולם נותרו שמותם רק בספר התורה ובדפי ההיסטוריה. אך העם היחיד ששרד את כל הצרות והגלויות ונשאר לאורך כל הדורות הוא עם ישראל...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: asherp15  בתאריך: 21:06:07 - 10/07/2013  צפיות: 3428  תגובות: 0

פרשת דברים (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

"וחצרות ודי זהב" (דברים א.א). "וחצרות" פירש רש"י שהכוונה היא למחלוקתו של קורח. "ודי זהב" הכוונה היא לחטא העגל. והקשה הגאון רבי יעקב חי זריהן זצ"ל ראב"ד הספרדים בטבריה, בספרו "אהל יעקב", הרי חטא העגל היה לפני מחלוקת קורח, ומדוע נכתב כאן אחריה?...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: asherp15  בתאריך: 21:23:26 - 09/07/2013  צפיות: 2570  תגובות: 0

פרשת מטות - מסעי (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

"לא יחל דברו" (במדבר ל, ג). פירש הגאון רבי משה בן חמו זצ"ל מחכמי צפרו, שבשעה שהאדם מתעורר לדבר מצוה ונודר נדר, נברא מלאך קדוש המתועד להמליץ טוב בעדו ולעזרו. ועד שהאדם לא ישלם את נדרו ולא יממש את הבטחתו, הרי מלאך זה חסר אונים ותש כח, ואינו יכול לפעול את פעולתו לטובה. וזהו: "לא יחל דברו", מלשון חולי וחולשה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: asherp15  בתאריך: 18:09:02 - 05/07/2013  צפיות: 3171  תגובות: 0

פרשת השבוע - מטות-מסעי (התשע"ג)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת מטות - מסעי הן הפרשה שחותמת את ספר במדבר. הפרשה עוסקת תחילתה בסוגיית נדרים ושבועות כדין נערה בהיותה בבית אביה וברשותו. דין נדר של נערה מאורסה. דין נדר של אישה נשואה. הפרשה מצארצ את מהות הנדרים ותוקפם אל מול מעמדה של האישה (אשת איש, נערה וכו...). בהמשךשדגכע...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 05:56:30 - 05/07/2013  צפיות: 3281  תגובות: 0