שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - כי תבוא (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

יהיו דברי תורה אלו לרפואתה של שולמית שולה בת קמר, הקב"ה ישלח לה רפואה שלמה ויחזירה לאיתנה הראשון, אמן. בשבת הקרובה נקרא את פרשת כי תבוא. פרשת כי תבוא היא הפרשה השביעית בספר דברים.עיקר ענייני הפרשה הוא תוכחה לעם ישראל ונושא הברכות והקללות. הפרשה פותחת בסיום הנאום אותו נשא משה רבנו בפני עם ישראל טרם מותו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:48:43 - 04/09/2015  צפיות: 2584  תגובות: 0

פרשת השבוע - כי תצא (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

בשבת הקרובה נקרא את פרשת כי תצא. פרשת כי תצא היא הפרשה השישית בספר דברים. פרשה זו אף היא נוספת לפרשות שבהן משה רבנו נואם את נאום הפרידה שלו מעם ישראל (השני). משה רבנו חוזר על...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:50:01 - 26/08/2015  צפיות: 2788  תגובות: 0

פרשת השבוע - שופטים (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

בשבת הקרובה נקרא את פרשת שופטים. פרשת שופטים היא הפרשה החמישית בספר דברים. גם בפרשה זו משה רבנו ממשיך בנאום הפרדה שלו מעם ישראל ובנאומו מפרט את המצוות שבהן נצטוו בני ישראל וביניהן, איסור שוחד והקמת מערכת משפט ובה שופטים ושוטרים כאמונים על אכיפת החוק, על מנת ליישב סכסוכים, לשפוט פושעים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:15:45 - 19/08/2015  צפיות: 2526  תגובות: 0

פרשת השבוע -ראה התשע"ה

למעבר לדבר התורה המלא

בשבת הקרובה נקרא את פרשת ראה, הפרשה היא הרביעית בחומש דברים. הפרשה ממשיכה בנאום השני של משה רבנו, נאום הפרדה. הפרשה פותחת בנושא ברכות וקללות ואפשרות הבחירה שיש לכל אדם. משה שם דגש רב לנושא הבחירה האישית של כל אחד ואחד מעם ישראל אותה בחירה שתבטיח להם חיי ברכה או חלילה להיפך....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:58:18 - 13/08/2015  צפיות: 2702  תגובות: 0

פרשת השבוע - עקב (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

בשבת הקרובה נקרא את פרשת עקב, הפרשה היא שלישית בחומש דברים. הפרשה מהווה המשך ישיר לפרשה הקודמת ופותחת בנאומו של משה רבנו. משה רבנו נושא נאום פרדה בפני בני ישראל. משה מדגיש את החשיבות בקיום מצוות שהאדם דש בעקביו שלכאורה נראות כפשוטות ובמידה ויקפידו בקיום המצוות על קלה כבחמורה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 12:00:02 - 04/08/2015  צפיות: 2507  תגובות: 0

פרשת השבוע - ואתחנן (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת ואתחנן נקראת תמיד בשבת שלאחר תשעה באב פרשת השבוע מהווה המשך לפרשת הקודמת, דברים ועוסקת בהמשך נאומו של משה רבנו המספר לעם ישראל כיצד פנה והתחנן אל בורא עולם על מנת שיאפשר לו להיכנס לארץ ישראל...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 13:01:48 - 29/07/2015  צפיות: 2090  תגובות: 0

פרשת השבוע - דברים (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

בשבת הקרובה נפתח בקריאת ספר דברים, בפרשת דברים. בכלל, ספר דברים עוסק בעיקר בדברי הפרידה אותם נשא משה רבנו לבני ישראל טרם פטירתו. זאת כהכנה לכניסה לארץ ישראל ארץ האבות....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 14:20:06 - 20/07/2015  צפיות: 3117  תגובות: 0

פרשת השבוע - מטות מסעי (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

בשבת הקרובה נקרא בפרשות מטות מסעי, מטות היא הפרשה התשיעית בחומש במדבר ופרשת מסעי היא הפרשה העשירית בספר והיא זו שגם חותמת את הספר. פרשת מסעי, פותחת בתיאור התחנות השונות ואזורי החנייה בהם חנו ביני ישראל מצאתם מארץ מצרים ועד להגיעם לארץ האבות,...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:24:55 - 15/07/2015  צפיות: 3219  תגובות: 0