שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - חוקת התשע"ט

למעבר לדבר התורה המלא

מסופר על רבי יוסף קארו הקדוש, בעל השולחן ערוך, שנפטר ונקבר בירושלים בחלקה מכובדת - מפני מה זכה רבי יצחק, בנו של רבי נתן (תלמידו של רבי נחמן מברסלב הקדוש) להקבר במחציתו. הלא רבי יצחק היה עני, וכשנפטר היה זה יום שבת, וכיוון שאין מלינים את המת מייד בצאת השבת הזדרזו לקבור אותו,...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 11:09:41 - 05/07/2019  צפיות:   תגובות: 0

פרשת השבוע - שלח לך התשע"ט

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פותחת בפרשת המרגלים. משה שולח מרגלים לתור את ארץ ישראל, הפרשה מפרטת את שמותם של המרגלים. משה מבצע תדרוך רם יציאתם של המרגלים לעבר ארץ ישראל ומפרט בו את מטרת יציאתם. המרגלים יוצאים לארץ ושבים ממנה. בשובם מוציאים את דיבתה. המרגלים מפחידים את העם ומספרים רעה על הארץ ועל יושביה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 18:39:15 - 21/06/2019  צפיות:   תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת בהעלתך התשע"ט

למעבר לדבר התורה המלא

למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים לפי כשראה אהרון את חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו כשלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:27:29 - 13/06/2019  צפיות:   תגובות: 0

פרשת השבוע נשא וחג השבועות התשע"ט

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת נשא הפרשה השנייה בספר במדבר. פרשת נשא היא הפרשה הארוכה ביותר מבין פרשות חמשת חומשי התורה. פרשת נשא נקראת תמיד בשבת שלפני או אחרי חג השבועות. הפרשה מהווה המשך ישיר לפרשה הקודמת פרשת במדבר, ועוסקת במניינם של בני ישראל, הפרשה העוסקת גם בנושאים הלכתיים שונים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 15:05:49 - 07/06/2019  צפיות:   תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת במדבר תשע"ט

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת במדבר היא הפרשה הראשונה בספר במדבר. עיקר נושאי הפרשה הוא מניינים של בני ישראל במדבר. הפרשה מפרטת את שמותם של נשיאי השבטים. ישנו פירוט של מִפְקָד כל מי שיצא לצבא בחלוקה לשבטים – ע"פ הקריטריונים שהוגדרו. קיימת חלוקה של שבטי ישראל לארבע מחנות הפרשה מסיימת בפירוט מטלותיו של שבט לוי ומניינו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 09:43:17 - 31/05/2019  צפיות:   תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת בחוקותי, התשע"ט

למעבר לדבר התורה המלא

היא הפרשה העשירית בספר ויקרא והיא זו גם חותמת אותו. עיקר הפרשה הוא נושא הברכות והקללות השמורים לעם ישראל אם ילכו בדרכי ה אם לא. הפרשה מסיימת בנושא נדבת אדם לבית המקדש והלכות פדיון והמרה של קודשים ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:26:35 - 23/05/2019  צפיות:   תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת ויקרא התשע"ט

למעבר לדבר התורה המלא

הגונב מחברו כאילו מועל בבורא עולם, מדוע, הרי מדובר באיסור שבין אדם לחברו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 15:00:14 - 11/03/2019  צפיות: 1394  תגובות: 0

פרשת השבוע - פרשת פקודי התשע"ט

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת פקודי היא הפרשה האחד-עשר בספר שמות, הפרשה גם זו שחותמת את הספר. משכן בבניינו ומשכן בחורבנו, בבחינת מה טובו אהלך יעקב משכנותי ישראל, ודרשו חכמינו שאפילו הן חרבים – עדיין מגנים על ישראל. ולשם כך בכל פעם הקימו ופירקו את המשכן בעצמם ונסעו עימו לכל מקום במדבר, חושך ואפלה, מקום נחש, עקרב ושרף, ואחר כך הקימו אותו שוב...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:16:14 - 08/03/2019  צפיות: 1113  תגובות: 0