שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - תולדות (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

גם אברהם וגם יצחק לקחו נשים ממשפחתם, לשניהם נולדו שני בנים האחד רשע והשני צדיק, שניהם עזבו את הארץ בימי הרעב, יצחק הלך לארץ גרר אל מלך פלישתים כמו אביו אברהם, גם יצחק טוען שאשתו היא למעשה אחותו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:27:08 - 12/11/2015  צפיות: 2636  תגובות: 0

פרשת השבוע - חיי שרה (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע, פרשת חיי שרה היא הפרשה החמישית במספר בספר בראשית. הפרשה פותחת בתיאור מותה של שרה אימנו לאחר שהיא שמעה שבנה כמעט והוקרב על המזבח, לאחר שהלכה שרה אמנו לבית עולמה אברהם אבינו רכש את מערת המכפלה והשדה המקיף אותה אותם קבע כאחוזת קבר עבור שרה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:30:14 - 03/11/2015  צפיות: 2979  תגובות: 0

פרשת השבוע - וירא (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע, פרשת וירא היא הפרשה הרביעית במספר בספר בראשית. הפרשה עוסקת בהמשך קורותיו של אברהם אבינו. המילה הפותחת את פרשת השבוע היא וירא, בורא עולם מתגלה לאברהם לאחר שביצע את ציווי ה על המילה, מעשה שניתן ללמוד ממנו כמאמר...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:48:52 - 28/10/2015  צפיות: 3223  תגובות: 0

פרשת השבוע - לך לך (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת לך לך היא הפרשה השלישית בספר בראשית אותה נקרא בעזרת ה בשבת הקרובה. הפרשה מתחילה את סיפורי האבות ומייחדת לשם כך עשר פרשות, למעשה עד לסוף ספר בראשית. אברהם אבינו הוא שנבחר להפיץ את אמונת ה בעולם לאחר שעבר עשר ניסיונות קשים ובהם הוכיח שהוא הראוי להיות אבי האומה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:29:26 - 18/10/2015  צפיות: 2229  תגובות: 0

פרשת השבוע - נח (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

בשבת הקרובה אי"ה נקרא את פרשת נח, הפרשה השנייה בספר בראשית. הפרשה פותח בפסוק "אלא תולדות נח, נח איש צדיק..." על פסוק זה אמר הצדיק מפשיסחה זצ"ל שכל יהודי שישאל "עבור מה אתה טורח, עמל ויגע כל חייך?" הוא יענה שהוא טורח עבור ילדיו ובני משפחתו על מנת שיהיו יהודים טובים יותר ובעלי תורה ומצוות...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:08:13 - 14/10/2015  צפיות: 3240  תגובות: 0

פרשת השבוע - בראשית (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

בשבת הקרובה אי"ה נקרא את פרשת בראשית, הפרשה הראשונה בספר בראשית. התורה שבכתב פותחת באות "ב" – ראשית ברא..., והתורה שבע"פ פותחת באות "מ" – מאימתי קורין שמע בערבית? שדרשו רבותינו "ודיברת בם" – "ב+ם" = בם יש לך רשות לדבר, כלומר בתורה שבע"פ ובתורה שבכתב שדבריהן קיימים ועומדים לעולם, ולא בדברים אחרים (יומא י"ט)...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 16:55:58 - 09/10/2015  צפיות: 2532  תגובות: 0

מדוע ה' אומר למשה "הן קרבו ימי

למעבר לדבר התורה המלא

דבר תורה מתוך מדרש רבה לפרשת וילך. ישנה הלכה- האומרת כי אדם היודע את תאריך מותו- בשבעת הימים שלפני התאריך פטור מקריאת שמע ותפילה, מכיוון שהוא טרוד מאוד במחשבותיו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: elhanan hammer  בתאריך: 21:56:33 - 17/09/2015  צפיות: 2352  תגובות: 0

פרשת השבוע - ניצבים (התשע"ה)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת ניצבים היא הפרשה השמינית בספר דברים, את הפרשה פותח נאומו השלישי של משה רבנו טרם מותו. את נאומו האחרון של משה הוא נואם ביום הסתלקותו לגנזי שמיים ב ז באדר. מהות הנאום היא חתימת הברית שנכרתה בין ה לבין עם ישראל. משה מסביר לבני ישראל שאהבת ה לעמו תלויה באהבת אדם לחברו, על עם ישראל לאהוב איש את רעהו באהבה ללא תנאי...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 12:33:14 - 08/09/2015  צפיות: 2868  תגובות: 0