שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - משפטים (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת משפטים היא הפרשה השישית במספר בספר שמות. רובה של הפרשה עוסק במצוות ודינים רבים בעיקר כאלו הקשורים להיבט המשפטי. דיני משפט עברי, דינים והלכות הנוגעים ליחסי אדם לחברו. דיני עבד עברי, דיני אמה עבריה, היבטים שונים באלימות (רצח, הריגה חבלה), דיני נזקים לרכושו של אדם, דיני גניבה וגזל, דיני שומרים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:37:30 - 01/02/2016  צפיות: 2537  תגובות: 0

פרשת השבוע - יתרו (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע, פרשת יתרו היא הפרשה החמישית בספר שמות. פרשת שבוע פותחת בסיפורו של יתרו חותן משה, יתרו מגיע למחנה בני ישראל יחד עם צפורה ביתו הלא היא אשת משה ובניה. משה רבנו מספר ליתרו על הניסים והנפלאות אותם עשה הקב"ה לעם ישראל ביציאת מצרים ובתגובה לכך יתרו משבח ומפאר את הקב"ה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:03:34 - 25/01/2016  צפיות: 3076  תגובות: 0

פרשת השבוע - בא (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע, פרשת בא היא הפרשה השלישית בספר שמות. הפרשה ממשיכה בנושא עשרת המכות ומופיעות בה מכת ארבה, מכת חושך ומכת בכורות. במכת ארבה – הארבה אוכל את כל היבול של ארץ מצרים, זה שעוד נשאר אחרי מכת הברד ואחריו במכת חושך, מוטל חושך על כל ארץ מצרים – המצרים לא יכולים לראות דבר בשלושת הימים הראשונים, ובשלושת הימים שלאחר מכן...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:52:13 - 11/01/2016  צפיות: 2023  תגובות: 0

פרשת השבוע - וארא (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע, פרשת וארא היא הפרשה השנייה בספר שמות. פרשת השבוע מתמקדת בשבע המכות הראשונות מתוך עשר מכות מצרים. הפרשה פותחת בהתגלות ה אל משה ובציווי ובהבטחה לגאול את ישראל, משה מקבל הנחייה להודיע לבני ישראל על גאולתם הקרובה אך בני ישראל טרודים בשעבוד מצרים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:22:41 - 04/01/2016  צפיות: 3127  תגובות: 0

פרשת השבוע - שמות (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע, פרשת שמות היא הפרשה הפותחת את ספר שמות. הפרשה פותחת במניין שמות בני ישראל שירדו מצרימה ולאחר מכן הפרשה עוברת לעסוק בשעבוד בני ישראל בארץ מצרים, בלידתו ובשנות חייו של משה רבנו, הבריחה למדיין...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:11:08 - 27/12/2015  צפיות: 2421  תגובות: 0

פרשת השבוע - מקץ (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע, פרשת מקץ נקראת על פי רוב בשבת חנוכה. חכמינו ז"ל מצאו קשר בין תוכן פרשת מקץ לבין מאורעות חנוכה והנס שהיה בו. חז"ל אמרו ש"ויהי" – לשון צער, שהרי הפרשה עוסקת בצערו של יעקב על "אובדן" בנו יוסף, יוסף שרוי בצער בבית האסורים, אחי יוסף מצטערים ולו על צערו של אביהם יעקב. סיומת הפרשה מוצלחת...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:55:35 - 06/12/2015  צפיות: 2591  תגובות: 0

פרשת השבוע - וישלח (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע, פרשת וישלח היא הפרשה השמינית בספר בראשית. הפרשה פותחת במפגש שבין יעקב לעשיו ומסיימת במותו של יצחק אבינו. בתחילת הפרשה מסופר על ההכנות אותן עושה יעקב טרם הפגישה עם עשיו אחיו. יעקב מכין מתנות ושולח אותן לעשיו אחיו. מסופר על המאבק שבין יעקב אבינו לבין המלאך במהלכו נפגע יעקב בגיד הנשה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 00:38:53 - 22/11/2015  צפיות: 2310  תגובות: 0

פרשת השבוע - ויצא (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע, פרשת ויצא היא הפרשה השביעית בספר בראשית, הפרשה מגוללת את קורותיו של יעקב אבינו בדרכו לחרן, בהתנהלותו של יעקב מול לבן הארמי ובעזיבתו את בית לבן....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:54:13 - 18/11/2015  צפיות: 2023  תגובות: 0