שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - שמיני (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

בתורת כוהנים אמרו, שהיה אהרון בוש לעבוד את עבודת הקודש, על זה אמר לו משה רבנו: "מפני מה אתה בוש?" את זה פירש האר"י הקדוש: אמר משה לאהרון – הרי לשם כך נבחרת, משום שאתה בוש, מפני שמידת הענווה ומידת הבושה הן חלק בלתי נפרד ממך – לכן נבחרת...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:07:14 - 29/03/2016  צפיות: 2094  תגובות: 0

פרשת השבוע -צו (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

אין צו אלא לשון זירוז..כיוון שמדובר במצווה שנועדו עם ישראל לקיימה בכל הדורות, הרי שמצווה זו מצריכה זירוז שמא תתיישן, כך שעם ישראל יקיימו אותה בהתחדשות ובהתלהבות כאילו עכשיו קיבלו את המצווה, על זה אמרו חכמינו במסכת קידושין (גדול מצווה ועושה ממי שמצווה ואינו עושה), כיוון שהמצווה ועושה קשה עליו יותר...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:07:29 - 24/03/2016  צפיות: 2835  תגובות: 0

פרשת השבוע - ויקרא (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת ויקרא היא הפרשה הראשונה בספר ויקרא וכשמו כן היא. פר ויקרא הוא השלישי מבין חמשת חומשי תורה, הספר כולל בו עשר פרשות. הספר ברובו עוסק בתורת הקרבת הקורבנות ובדיני הכהנים ולכן מכונה גם תורת כוהנים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:46:21 - 15/03/2016  צפיות: 2378  תגובות: 0

פרשת השבוע - פקודי (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

משכן בבניינו ומשכן בחורבנו, בבחינת מה טובו אהלך יעקב משכנותי ישראל, ודרשו חכמינו שאפילו הן חרבים עדיין מגנים על ישראל. ולשם כך בכל פעם הקימו ופירקו את המשכן בעצמם ונסעו עימו לכל מקום במדבר, חושך ואפלה, מקום נחש, עקרב ושרף, ואחר כך הקימו אותו שוב, על מנת להראות לדורות הבאים שאפילו כאשר המשכן מפורק וחרב, עדיין הוא משמש כמגן לעם ישראל ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 19:16:43 - 08/03/2016  צפיות: 2219  תגובות: 0

פרשת השבוע - ויקהל (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת השבוע פרשת ויקהל היא הפרשה העשירית בספר שמות. הפרשה פותחת באיסור על ביצוע מלאכה בשבת. ובאופן כללי אפשר לומר שהפרשה עוסקת בעיקר בנושאים שונים הקשורים בבניית המשכן, למעשה הפרשה היא מעין ביצוע הלכה למעשה של הוראות הקמת המשכן שהיו בפרשות הקודמות, תרומה ותצווה. פרשת ויקהל נקראת לעיתים יחד עם פרשת פקודי...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:14:32 - 29/02/2016  צפיות: 2821  תגובות: 0

פרשת השבוע - כי תשא (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

הפרשת פותחת במצוות מחצית השקל וממשיכה במצוות באשר להקמת המשכן, עשיית הכיור, הקטורת, שמן המשחה. בהמשך הפרשה עוברת לעסוק בחטא העגל ובנושא זה גם מסיימת, לא לפני חידוד האזהרה על שמירת השבת. כיידוע חלוקת העולים לתורה בקריאת התורה בשבת נחלקת לא בצורה שווה בין העולים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 09:22:44 - 22/02/2016  צפיות: 3170  תגובות: 0

חינוך בפרשת תרומה

למעבר לדבר התורה המלא

הקשר החינוכי בפרשת השבוע - מפרי עטו של יחיאל מיכל מונדרוביץ...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:34:09 - 09/02/2016  צפיות: 2937  תגובות: 0

פרשת השבוע - תרומה (התשע"ו)

למעבר לדבר התורה המלא

החל מפרשת השבוע הנוכחית פרשת תרומה וכלה בספר שמות, עוסקת התורה בעניין תוכניות המשכן, הקמת המשכן, התוכניות שלו ועוד. נשאלת השאלה, מדוע התורה מפרטת בנושא המשכן בצורה כזו והרי בהלכות שבת המשנה אומרת...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:08:38 - 09/02/2016  צפיות: 2202  תגובות: 0