שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - אחרי מות קדושים (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

שתי ארצות אלו מצרים וכנען יחד מגיעים לשיא השחיתות אשר ניתן להגיע ועליהם מזהיר הכתוב ואומר: כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען לא תעשו. ומיד מצווה על העריות במעשה זה של גילוי עריות האדם מגיע לשיא השחיתות והשפלות ומעשה בהמי הגרוע ביותר ומראה אכן כי אין אדם זה שולט במעשיו ועל ידי איסור חמור זה יכול להגיע למעשה ארץ מצרים דהיינו שחיתות ואכזריות ולמעשה ארץ כנען, שחיתות המידות...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 00:30:30 - 05/05/2017  צפיות: 2077  תגובות: 0

פרשת השבוע - תזריע מצורע (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

עם ישראל מכיר ויודע את חומרת עוון לשון הרע עליון נענשים בנגעים, ולמרות זאת אנו רואים אנשים שמדקדקים במאכלות אסורות, שאפילו תולעת ולו הקטנה ביותר לא תיכנס לפיהם ואילו בעוון לשון הרע ורכילות אינם נזהרים. הם זוללים אנשים חיים ולועסים אותם בהשמעת דברי רכילות ולשון הרע בלא כל נקיפת לב ומצפון....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 22:32:11 - 27/04/2017  צפיות: 1739  תגובות: 0

פרשת השבוע - שמיני (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

לעולם אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך שעל ידי מצות העומר זכה אברהם אבינו לירש את ארץ ישראל. ריש לקיש אמר: לעולם אל תהי מצות העומר קלה בעיניך, שעל ידי מצות העומר עשה הקדוש ברוך הוא שלום בין איש לאשתו, הוי אומר בזכות קמח שעורים....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:03:43 - 19/04/2017  צפיות: 2031  תגובות: 0

דבר תורה חג הפסח התשע"ז

למעבר לדבר התורה המלא

ימי ניסן הם ימי תשובה כמו תשרי. ניסן הוא בבחינת תיקון הברית ועל ידי שמחה ממשיכין קדושת ושמחת ניסן בכל השנה כולה וזוכין לתקן הברית ולנהל ממקרה לילה חס ושלום. ההגדה של פסח הוא תיקון הברית על כן אומרים, על כן אומרים ההגדה בקול רם כי הקול מעורר הדעת ועל ידי זה זוכה להתגלות הדעת וזה עיקר הגאולה. כי גלות מצרים היה על פגם ה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 15:12:43 - 07/04/2017  צפיות: 1503  תגובות: 0

פרשת השבוע - ויקרא (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

מלך של מדינה גדולה מינה מושל על עיר שדה אחת, וכל בני העיר היו חולקים לו כבוד גדול. באחד הימים הגיע המלך לאותה העיר על מנת לבחון את התנהלותו של שילחו, אותו המושל. המלך היה מחופש לאיש עני ופשוט ויחד עם המושל סיירו בעיר, כאשר רק המושל ידע את זהותו האמיתית של אודם העני. והינה כשהלכו ברחובות העיר חלקו תושבי העיר כבוד למושל אך לא למלך המחופש לעני, נבין אם כן כמה בוש ונכלם היה המושל ביודעו כי המלך אשר לו בעצם מגיע הכבוד הולך לצידו....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 08:24:05 - 28/03/2017  צפיות: 1743  תגובות: 0

פרשת השבוע - ויקהל - פקודי (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשתנו פותחת בחזרתו של משה רבנו על תרומתם החשובה של עם ישראל הנחוצה למלאכת בניית המשכן. משה רבנו מונה שלוש עשרה דברים של עם ישראל לנדב ומפרט את חלקי המשכן וכליו שלעשייתם נועדו תרומתם. משה רבנו לראשונה מקהיל את כל עדת בני ישראל דבר שלא מצאנו בפרשות קודמות ובאסיפה זו מכריז משה על מגבית כללית לצרכי הכלל, לצורך כפרת עוונות של עם ישראל ולכן נדרש שכל העם יהיו נוכחים ויקחו חלק בעשייה כל אחד בדרכו הוא. עם ישראל עומד במשימה כמו שכתוב...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 20:56:38 - 20/03/2017  צפיות: 2184  תגובות: 0

פרשת השבוע - כי תשא (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

מדוע עלול לחול נגף במפקד משום שעם ישראל כולו מבורך בכל הברכות האמורות בתורה אבל כאשר מונים את העם אחד, אחד, פורטים אותם ליחידים ומפרידים כל פרט מהכלל והוא נדון ונסקר בפני עצמו ומי יודע אם אותו פרט יזכה לאותם הברכות. לפיכך חייב אדם להתפלל בציבור והמנות על בני הקהילה...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 08:35:28 - 14/03/2017  צפיות: 1886  תגובות: 0

פרשת השבוע - תצוה (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשתנו פותחת בנושא מורכב להפליא, ונותנת דגש מאוד על כל פרטיו – מלבושי הכהן. "ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ותפארתהכהן, על אף תפקידו הנשגב, אינו יכול להחליט לבחור את בגדיו כאוות נפשו. ולא רק זאת, שנאמר "ואתה תדבר אל כל חכמי לב, אשר מילאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי", התורה מחייבת בחכמי לב לצורך ייצור הבגדים כפי שהתורה מפרטת בדיוק רב. דבר דומה ראינו גם בקורבן הפסח, שם התורה מפרטת בצורה רבה את צורת האכילה של קורבן החג, מדוע התורה לא השאירה לכל אדם לאכול ע"פ רצונו ואהבתו?...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 07:19:38 - 06/03/2017  צפיות: 2156  תגובות: 0