שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר

פרשת השבוע - מטות מסעי (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

כמו תמיד פרשה זו נקראת בתקופה של בין המצרים בין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב כדי לחזק ולעודד את לים של ישראל בתקופת האבלות על חורבן בית המקדש ועל הגלות המרה. שכן בפרשה זו מסופר על חלוקת ארץ ישראל לשבטים ובכך רמז לדורות הבאים שלאחר תקופת הגלות והחורבן יבואו ימים טובים לישראל בהם ישכון עמנו בשלווה ובביטחון בארץ אבותיו...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 18:24:25 - 19/07/2017  צפיות: 1444  תגובות: 0

פרשת השבוע - בלק (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

הוכיחו לו לבלעם לבל יתגאה בכך שזכה לנבואה שכן האתון זו שבוודאי אינה ראויה לראות פני מלאך ולדבר בכל זאת זכתה לראות פני מלאך ונפתח פיה לדבר מכיוון שהיה לטובת ישראל ואילו הוא עצמו אינו ראוי לזה יותר מן האתון...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 23:15:02 - 05/07/2017  צפיות: 1750  תגובות: 0

פרשת השבוע - חוקת (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

מי שרואה את עצמו כאילו כבר הגיע לתכלית השלמות וכבר אין בו שום פגם ומגרעת הרי זה סימן מובהק שעדיין אין עליו בכלל עול מלכות שמים. אלמלי היה עליו מקצת של עול מלכות שמים היה מבין יפה כי עדיין אינו אלא מומים בלבד...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:26:13 - 28/06/2017  צפיות: 1874  תגובות: 0

פרשת השבוע - קורח (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

אומרים חכמי המדרש, מרגלים שניים ששלח יהושע בן נון מן השיטים מי היו אלו, פנחס וכלב. והלכו ונתנו נפשם והצליחו בשליחותם, אבל מרגלים ששלח משה היו רשעים, שנאמר שלח לך אנשים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:43:11 - 23/06/2017  צפיות: 1845  תגובות: 0

פרשת השבוע - שלח (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

אומרים חכמי המדרש, מרגלים שניים ששלח יהושע בן נון מן השיטים מי היו אלו, פנחס וכלב. והלכו ונתנו נפשם והצליחו בשליחותם, אבל מרגלים ששלח משה היו רשעים, שנאמר שלח לך אנשים...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 17:36:27 - 14/06/2017  צפיות: 1907  תגובות: 0

פרשת השבוע - בהעלותך (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

על כן חלשה דעתם של הנשיאים והקב"ה הורה להם להביא את קורבנם. כשראה זו אהרון הכהן – שהנשיאים מקריבים ושבטו אינו מקריב, חלשה דעתו – לכן נצטווה להדליק את המנורה. רואים אנו שהתנאי לקרבת אלוקים הוא שברון לב...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:17:32 - 06/06/2017  צפיות: 1649  תגובות: 0

פרשת השבוע - בהר (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת בהר פותחת במצוות שמיטה ומסיימת במצוות שמירת השבת (הפרשה מציינת את מצוות גאולת קרקעות, איסור רביות, דיני עבד עברי, איסור פסל). על פניו נראה כאילו אין קשר בין המצוות, אך בהתבוננות פנימה מבינים שהקשר הוא ברור ומוצק, לכאורה אדם ששומר את השמיטה ואת השבת, ונמנע מעיסוק במלאכה, מגיע לכדי הפסד ממון. אך בסופו של דבר אין הפסד זה אלא הפסד מדומה, שכן כל השומר בדקדקנות על מצוות אלו זוכה להתברך מפי הקב"ה בפרנסה....

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 10:01:56 - 19/05/2017  צפיות: 1561  תגובות: 0

פרשת השבוע - אמור (התשע"ז)

למעבר לדבר התורה המלא

פרשת אמור עוסקת בנושאים של אבל ושמחה גם יחד, בתחילת הפרשה ישנה אזהרה לכהנים לבל יטמאו למתים ושל יקרחו בראשם קרחה על המת...

ניווט מהיר:

פורסם ע"י: קוראים תורה  בתאריך: 21:47:25 - 10/05/2017  צפיות: 2095  תגובות: 0