שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 22:42:40 - 14/08/2013  צפיות: 2660

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת כי תבוא (התשע"ג)


פרשת כי תבוא (התשע

פרשת השבוע - פרשת כי תבוא היא הפרשה השביעית בספר דברים. הפרשה עוסקת בברכות ובקללות  - פרשת התוכחה הגדולה. הפרשה פותחת בחיוב בהבאת ביכורים לבית המקדש, אמירת תודה לקב"ה, פרשת ביעור מעשרות וחשיבותו של עם ישראל בפני הקב"הץ הפרשה מתארת את תהליך כתיבת התורה והנחתה בהר עיבל, מעמד הברכה והקללה בהר עיבל ובהר גריזים. הפרשה מתארת את הברכות שיחולו על שומרי מצוות ה' והקללות על אלו שלא ישמרו מצוות אלו. הפרשה מסיימת בהזכרת משה את החסדים אותם גמל ה' לעם ישראל במדבר סיני.

הפטרת פרשת השבוע היא השישית מבין "שבע דנחמתא" ומפטרין ב"קומי אורי" – מתוך ספר ישעיהו.

"והיה כי תבוא אל הארץ" (כו', א') – עשה מצוה זו שבשכרה תכנס לארץ ישראל.

באמת לא התחייבו ישראל להביא ביכורים אלא לאחר שכבר נתיישבו בארץ ישראל- "לאחר ירושה וישיבה" – ברם, עצם הדבר שקבלו עליהם ישראל כבר מעכשיו לקיים את המצוה הזאת לכשייכנסו לארץ ישראל, שימש זכות בידם לסייע אותם כי יוכלו להיכנס לארץ. (המלבי"ם)

 

"ארמי אובד אבי וירד מצרימה (כו',ה') – לבן הארמי היה נוהג כרמאי ונתן ליעקב את לאה לפני רחל. נתגלגלו הדברים כך שיוסף הצדיק לא היה הבכור – לפיכך כאשר עשה לו אביו כתונת פסים עורר את קינאתם של האחים דבר שגרם לגלות מצרים. ברם, אלמלא היה יוסף הבכור כי אז לא היו אחיו מקנאים בו, שכן בן בכור זכאי לקבל יותר מכל אחיו...(אלשיך)

מן החסידות...

אמר רבי מנחם מנדל מקוצק - כך זה תמיד: האב מצטער בצער בניו ואין הבנים מצטערים בצער אביהם, הקב"ה מצטער בצער עמו ישראל ואין עם ישראל מצטער בצער השכינה.

אהבת ישראל: טרם מאסרו של הרבי הרייצ מליובאוויטש הכניס אליו אחד מחסידיו תרומת פדיון נפש. כיוון שאשתו של החסיד ילדה תאומים והלידה הייתה קשה והחלישה אותה עד מאוד, והתאומים שנולדו לאותו החסיד היו במצב בריאותי קשה. לאחר מכן הרבי נאסר ועבר ייסורים בכלאו. עד שהמשטר ביקש להוציאו להורג. לבסוף השלטונות חזרו בהם מהגזרה  וגזרו על הרבי עשר שנות גלות באיי סולובקי. לאחר מכן הומר גם עונש זה בשלוש שנות גלות בעיר קוסטרומה. טרם צאתו של הרבי לגלותו בקוסטרומה התירו לו השלטונות לחזור לביתו להתארגן. בהיכנסו לביתו שאל הרבי דבר אחד: איך מרגישה אשתו של אותו חסיד ומה שלומם של התאומים.

 

מלח במקום סוכר

הרופא אסר על רבי יהושע לייב דיסקין זצ"ל לטעום ולו מעט שבמעט מלח, "עליך להימנע מהכנסת מלח לפיך" כך אמר לו. ואכן הצדיק עשה כל שביכולתו על מנת להימנע מהכנסת מלח אל פיו. באחד משיעורי התורה אותם נשא הרב דיסיקין, הובא לפניו כוס תה, כאשר החסיד שהכין את התה למען רבו לא שם לב ובטעות הכניס לתה שתי כפיות מלח במקום סוכר. הרב מייד הבחין בטעם המלוח של התה והבין שמדובר בטעות, וביודעין כי אסור לו להכניס אל גופו מלח כלל, המשיך ללגום מהתה עד שסיימו וזאת בכדי לא להביש את תלמידו. כשבני משפחתו תהו על מעשיו אלו – הרי יכל להזיק לבריאותו – אמר להם "חז"ל אמרו שמוטב לו לאדם שישליך עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חברו".

זכותו תגן עלינו אמן!

הלכות ומנהגי חודש אלול

אם אין מניין בשעת אמירת הסליחות, היחיד לא יאמר שלוש עשרה מידות, אך אם יודע טעמים יכול לאמרם בטעמי המקרא. אמירת הסליחות צריכה להיות בהכנעה ובכוונה יתרה ובייחוד יש לכוון בשלוש עשרה המידות. הרגילים לומר סליחות בחצות הלילה ראוי ונכון הוא שיאמרו תיקון חצות קודם לכן. אין ליחיד לומר סליחות בנוסח ארמית אך אם יש מניין בבית הכנסת יאמרו את הנוסח הארמי כיוון שאין מלאכי השרת מכירים בשפה הארמית. כשאומרים "ויעבור" צריכים הציבור לומר תיבות "ויעבור ה' על פניו ויקרא" בלחש והחזן יאמרם בקול רם ואח"כ כולם יאמרו יחד מתיבות "ה' ה' אל רחום וחנון..." עד "ונקה" וכן הוא המנהג.כשאומר "ה' ה'" יש לכפוף קומתו ויש המתכופפים כל גופם ממש. וזוקפין בתיבת "ויקרא". אין לכפול פסוק "שמע ישראל" שבסליחות. הקמים באשמות הבוקר לומר סליחות נכון שיברכו תחילה ברכות התורה כיוון שבתוך הסליחות ישנם מזמורי תהילים ופסוקים.

 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

 

לרפואת

לזרע של קיימא

לעילוי נשמת

ניסים בן עיישה

אלון בן לאה

רבי מנחם מנדל הגר זצ"ל

ניסים בן מרים

ענבל בת מרים

רבי שמחה מונד זצ"ל

עמרם בן יוסף

מירב בת חנה

אחינו ההרוגים על קדושת ה'

ישראל בן נטלי

אסף בן אדם

יוסף בר לונה ז"ל

מאיר בן נעמה

 

שמעון בן עזיזה ז"ל

לאה בת ורדה

   
 

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  torhreading@gmail.com

 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - פרשת כי תבוא

  • פרשת השבוע - צו שבת הגדול (התשע"ה)

  • פרשת השבוע - ראה (התשע"ו)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים