שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 23:35:59 - 08/08/2013  צפיות: 3196

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת כי תצא (התשע"ג)


פרשת כי תצא (התשע

פרשת השבוע – כי תצא (התשע"ג(

פרשת השבוע - פרשת כי תצא היא הפרשה שישית בספר דברים. בפרשת כי תצא קיימות מספר המצוות הגדול ביותר מכל פרשיות התורה. התורה ממשיכה בנאום אותו נשא משה רבנו בפני העם טרם מותו, כפי שנאמר קודם, בפרשה זו מוזכרים איסורים, היתרים רבים ומצוות רבות. עיקרי המצוות והדינים הם:

א.      דיני הפטורים מהשירות הצבאי, דיני אשת יפת תואר וסדר המחנה הצבאי.

ב.      דיני בן סורר ומורה, דין בכור, דין מוציא שם רע, דין ניאוף, איסור זנות, דיני גרושין, ודיני ייבום וחליצה.

ג.        דינים שבין אדם לחברו, השבת אבידה, איסור לקיחת ריבית, איסור הלנת שכר, דיני דיוק במדידות ומשקולות.

ד.      דיני הכרם , איסור לבישת שעטנז וחרישה בשור ובחמור יחדיו.

ה.      דינים ומצוות נוספות, מצוות קבורה, איסור לגבר על לבישת בגדי נשים ולהיפך, מצוות ציצית, מצוות שילוח הקן, מצוות התקנת מעקה בבית, מצוות מחיית זכר עמלק. דיני נישואין לעמונים, מואבים, דיני שבועות ונדרים.

הפטרת פרשת השבוע היא החמישית מבין שבע דנחמתא וקוראים בספר ישעיהו פרק נ"ד, פסוקים א' – י'.

"למען ייטב לך והארכת ימים" (כב', ז') – פירוש הרמב"ן למצווה הוא בכדי לטעת בליבנו את מידת הרחמנות על כל בריה ובריה אותן ברה הקב"ה, אך קשה הוא כיוון שחכמנו מנו את אותם הרחמנים ש"חייהם אינם חיים" (מסכת פסחים קי"ג) – חייהם מתקצרים כיוון שתמיד מצטערים בצערו של הזולת וכיוון שלא יכולים להושיעו חייהם מתקצרים מעצבות וצער. על כן אמרה התורה – אחד שמקיים את מצוות שילוח הקן ועל ידי כך ליבו הופך לרחמן אין לו מה לדאוג שמא יתקצרו ימיו בשל כך או שמא יתמלאו חיו בצער ויגון שכן כתוב "למען ייטב לך" – ואותו האדם יקבל את היכולת להושיע את כל האומללים "והארכת ימים" וממילא לא יקצר ימיו אלא יאריך. (כתב סופר)

מן החסידות...

אמר המהר"ל הקדוש: זאת התורה, אדם כי ימות באוהל (במדבר יט,יד). אמר ריש-לקיש: מניין שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה? שנאמר: זאת התורה אדם כי ימות באוהל. הסיבה היא שהגוף מתנגד אל השכל והרוח, ולכן צריך שהאדם ימות על דברי תורה.

אמר רבי מאיר שפירא מלובלין: נדרשת מסירות נפש לחינוך הבנים. מי שממית עצמו ומסכן את נפשו כדי לגדל את בניו לתורה, אזי התורה מתקיימת בבניו, כי התורה מחזרת על אכסניה שלה.

 

עפרה של ארץ הקודש
אחד מחסידיו של הצמח צדיק מוויז'ניץ זצ"ל רקד ושמח עם שאר הקהל הקדוש בציון הרשב"י במירון, היה זה בל"ג בעומר. באותו היום השמים כוסו עננים ומטר עז ירד על הארץ ללא הרף. שלוליות נקוו על גבי האדמה. החסיד שדרך בתוך שלולית מעד והחליק היישר אל תוך שלולית בוץ ומעילו התלכלך בבוץ. החסיד מיהר לנמל העיר עכו, משם הוא יפליג בחזרה לעירו ועל כן לא היה לו את הזמן לנקות את המעיל. עם הגעתו לויז'ניץ נכנס לרבו. רבו של החסיד אמר לו "ומה הבאת לי מארץ הקודש?" החסיד שהיה נבוך נותר פעור פה ללא תשובה הולמת, תוך כדי כך רבו שם לב לבוץ שעוטה את בגדיו ושאל אותו לפשר הדבר. החסיד סיפר לרבו את כל מה שעבר עליו בארץ הקודש ובמירון עת שנפל בבוץ. הרב שאל את החסיד "והיכן המעיל?" החסיד הוציא את המעיל והגיש לרבו, רבו החל מגרד את הבוץ שהספיק להתייבש וצורר אותו במפית בד. החסיד שאל את רבו לפשר מעשיו וזה ענה לו "מתנה נפלאה הבאת לי מארץ הקודש – אדמת קודש מאתרא קדישא מירון הלא היא בעלת ערך שלא יסולא מפז".

זכותו תגן עלינו אמן!

רבי מנחם מנדל הגר – "הצמח צדיק" מויז'ניץ (נפטר בכ"ט תשרי, תרמ"ה)

היה בנו של בעל ספר "תורת חיים" מקוסוב וחתן רבי ישראל מרוז'ין. היה גדול בתורת הנגלה, עובד ה', ירא אלוקים ואדם, אהבת הבריות הייתה מנת חלקו ואת ימיו הקדיש לתפילה וללימוד תורה, התרחק מהבלי העולם הזה ועבד ה' במסירות נפש נוראה. חסידיו העידו בסיפורים רבים על מסירות נפשו בעבור הציבור ועל הנהגתו הייחודית.

זכותו תגן עלינו, אמן!

 

כל השונה הלכות בכל יום...

הלכות ומנהגי חודש אלול

אם אין מניין בשעת אמירת הסליחות, היחיד לא יאמר שלוש עשרה מידות, אך אם יודע טעמים יכול לאמרם בטעמי המקרא. אמירת הסליחות צריכה להיות בהכנעה ובכוונה יתרה ובייחוד יש לכוון בשלוש עשרה המידות. הרגילים לומר סליחות בחצות הלילה ראוי ונכון הוא שיאמרו תיקון חצות קודם לכן. אין ליחיד לומר סליחות בנוסח ארמית אך אם יש מניין בבית הכנסת יאמרו את הנוסח הארמי כיוון שאין מלאכי השרת מכירים בשפה הארמית. כשאומרים "ויעבור" צריכים הציבור לומר תיבות "ויעבור ה' על פניו ויקרא" בלחש והחזן יאמרם בקול רם ואח"כ כולם יאמרו יחד מתיבות "ה' ה' אל רחום וחנון..." עד "ונקה" וכן הוא המנהג.כשאומר "ה' ה'" יש לכפוף קומתו ויש המתכופפים כל גופם ממש. וזוקפין בתיבת "ויקרא". אין לכפול פסוק "שמע ישראל" שבסליחות. הקמים באשמות הבוקר לומר סליחות נכון שיברכו תחילה ברכות התורה כיוון שבתוך הסליחות ישנם מזמורי תהילים ופסוקים.

                            

לרפואת

לזרע של קיימא

לעילוי נשמת

ניסים בן עיישה

אלון בן לאה

רבי מנחם מנדל הגר זצ"ל

ניסים בן מרים

ענבל בת מרים

רבי שמחה מונד זצ"ל

עמרם בן יוסף

מירב בת חנה

אחינו ההרוגים על קדושת ה'

ישראל בן נטלי

אסף בן אדם

יוסף בר לונה ז"ל

מאיר בן נעמה

 

שמעון בן עזיזה ז"ל

לאה בת ורדה

   
 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

 

 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת דברים (התשע"ג)

  • פרשת השבוע - ניצבים (התשע"ה)

  • פרשת מטות (התשע"ד)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים