שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 22:17:26 - 25/07/2013  צפיות: 2513

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - ראה (התשע"ג)


פרשת השבוע - ראה (התשע

פרשת ראה (התשע"ג(

פרשת השבוע - פרשת ראה היא הפרשה הרביעית בספר דברים. הפרשה פותחת במתן האפשרות לבחירת דרכו של האדם, האם ילך בדרך הטוב ויזכה לברכה או שמה יבחר בדרך הרע וקללה תחול עליו. לאחר מכן התורה מפרטת את המצוות בהן יחויבו עם ישראל לאחר כניסתם לארץ ישראל ובהן: לאבד ולהשמיד עבודה זרה שתהה בארץ, הקרבת קרבנות במקומות המותרים בלבד – במקום שיבחר בבית המקדש בלבד. ציווי על איסור אכילת דם, חיוב בתרומות ומעשרות, התרת אכילת בשר חולין בכל מקום וחיוב בשחיטה, איסור אבר מן החי, ציווי על אכילת קדושים רק בבית המקדש, אזהרה לבל ילכו ישראל אחרי האומות השוכנות בארץ. התורה מצווה את ישראל לבל יוסיפו או יגרעו מן המצוות אשר קיבלו. התורה מפרטת את דינו של נביא שקר ועונשו, את דינו ועונשו של המסית לעבודה זרה, פירוט דיני עיר נידחת. התורה מפרטת את החיות המותרות באכילה ואת האסורות באכילה, איסור אכילת נבלה ואיסור אכילת בשר וחלב. התורה מפרט את מצוות המעשר, היכן נאכל, ומצוות ביעור מעשרות נותרים. מצוות שמיטת כספים, דיני צדקה והלוואות, דיני עבד עברי וקדושת הבכור. התורה מסיימת בפירוט שלושת הרגלים, ספירת העומר ומצוות העלייה לרגל.

הפטרת פרשת השבוע היא השלישית מתוך שבעת הפטרות דנחמתא, לקוחה מתוך ספר ישעיהו – "עניה סוערה".

"והקללה אם לא תשמעו וסרתם מן הדרך" (י"א, כ"ח)
במתן הברכה נאמר רק: "אשר תשמעו", ואילו אצל הקללה נאמר בנוסף ל "לא תשמעו", גם "וסרתם מן הדרך", מדוע אם כן ישנה התוספת?

על כך עונה המלבי"ם: לפי שהמחשבה טובה, הקב"ה מצרפה כבר למעשה (עוד טרם עשייתו) והרי ממילא כבר משעת המחשבה באה הברכה. אך לעומת זאת בעת מחשבה רעה הלא אינה מצטרפת למעשה ולכן אין הקללה באה מיד לאחר המחשבה אלא מן ההכרח שיהיה גם מעשה, שנאמר "וסרתם מן הדרך".

אמר הנועם אלימלך הקדוש: "עשר תעשר את כל תבואת זרעך...": נראה לפרש שתיתן מעשר פעם אחת תזכה עוד לעשר. את כל תבואת זרעך שהוציא השדה שנה בשנה – רוצה לומר שכל תבואת זרעך שהוציא השדה בשנה שעברה תהיה לשנה הבאה כמעשר, ז"א שהמעשר של השנה הבאה יהיה כמו התבואה של השנה הנוכחית וכן הלאה שנה בשנה, משמע שהתבואה תגדל ותפרוץ.

מן החסידות...
אמר העיטורי תורה: אין התורה מתקיימת אצל התקיפים ועזי הפנים, אלא אצל ענווי הרוח; במי שממית את עצמו, ממית את כוחו ועוצם ידו.

אמר רבי נחמן מברסלב: קחו מזמרת הארץ (בראשית מג, יא) – מנגינות הארץ. שאין לך דבר המקיים את הנפש כניגונים של בית אבא.

שמחים בשמחת אחים
רגע לפני שהחל לשאת את דבריו שררה דממה בבית מדרשו של הרבי ממונקאטש זצ"ל בעל ה"מנחת יהודה", זה היה ביום ל"ג בעומר.  הרב החל את דבריו בסיפור על רבי משה בן רב דן שיצא לתפילת יום טוב של שמחת תורה. בדרכו פגש הרב חייט פשוט ששב מהתפילה כשהוא נראה שמח ומאושר. רבי משה שאל אותו לאן הוא ממהר, החייט ענה שהוא מזדרז לשמוח בשמחת סעודת יום טוב. החיט הוסיף ואמר שמעולם לא למד ואינו בעל השכלה כלל וכלל אך כשרואה את תלמידי החכמים שהם כאחיו שמחים וצוהלים לא ישמח איתם?!. הרבי ממונקאטש המשיך ואמר ביום היללת רבי שמעון בר יוחאי אנו שמחים וצוהלים למרות שאין לנו לא שיח ולא סיג בחוכמתו המרובה של ספר הזוהר. אנו לא זכירנו להבין אך לכבודו של התנא הקדוש אנו שמחים וצוהלים.

הרה"ק רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש בעל ה"מנחת יהודה" זצ"ל בן לרבי צבי הירש בעל ה"דרכי תשובה". היה חריף ובקי בכל חוכמת הנגלה והנסתר למד מרבותיו הרב בעל ה"דברי חיים" מצאנז ומבנו. הוכתר כאב בית דין מונקאטש ולאחר כעשר שנים נתמנה כאדמו"ר לחסידי מונקאטש. נפטר בן ס"ט שנים עשהוא מותיר אחריו כתבים בכל נושאי התורה.

זכותו תגן עלינו אמן!

רבי יואל טייטלבוים – האדמו"ר מסאטמר, (נפטר בכ"ו באב, תשל"ט – 1979) היה מייסד חסידות סאטמר ואדמו"רה הראשון. נולד בעיר סיגט לאמו חנה ביתו של רבי יואל אשכנזי מזלוטשוב ולאביו רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים. ידועים הסיפורים אודות הנהגותיו עוד בהיותו ילד כאשר נהג להתרחץ ולהתנקות ביסודיות טרם החל להתפלל לבורא עולם וללמוד תורה, כבר בילדתו ניכר ביכולתו התורניות ורבות נאמר על דרשת הבר מצווה שלו שעסקה בסוגיית "המוצא תפילין". טלטלות רבות עברו על רבי יואל טרם קיבל את ההסמכה להיות רבה של העיר סאטמר הן מצד המתנגדים לחסידות והן מצד מלחמות ומאבקים פנימיים. במהלך מלחמת העולם השנייה הוקם גטו בעיר סטאמר ורבי יואל שהוחבא ע"י חסידיו הוברח לכיוון גבול רומניה, אך שם נתפסו והושמו בגטו מקומי. הברון פנחס פון פרוידגר בחר כשמונים נכבדים להצלה ברכבת קסטנר – אך הרכבת עצרה במחנה ברגן – בלזן שם ניסה קסטנר לשחרר אותם במשא ומתן שניהל ולבסוף הותר לחלקם לעלות על רכבת לשוויץ. וכך באמצע שנת 1945 הגיע לארץ ישראל בה שהה כשנה ולאחר מכן הגר לארה"ב יחד עם 70 מחסידיו והתיישב בברוקלין. לאחר פטירתו החל תהליך ממושך של בחירת מחליף היות ולא היו לרבי יואל צאצאים חיים משלושת בנותיו שנפטרו ולבסוף נבחר הרב משה טייטלבוים לכהן תחתיו.

חיבוריו "דברי יואל", "זכרון יואל".

זכותו ת גן עלינו, אמן!

 

לרפואת

לזרע של קיימא

לעילוי נשמת

ניסים בן עיישה

אלון בן לאה

רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל

ניסים בן מרים

ענבל בת מרים

רבי שמחה מונד זצ"ל

עמרם בן יוסף

מירב בת חנה

אחינו ההרוגים על קדושת ה'

ישראל בן נטלי

אסף בן אדם

יוסף בר לונה ז"ל

מאיר בן נעמה

 

שמעון בן עזיזה ז"ל

לאה בת ורדה

   
 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • הדרך לגאולה - שמות

  • דבר תורה - פרשת תצוה התשע"ח

  • פרשת השבוע - תולדות (התשע"ו)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים