שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 05:56:30 - 05/07/2013  צפיות: 3305

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - מטות-מסעי (התשע"ג)


פרשת השבוע - מטות-מסעי (התשע

פרשת השבוע - פרשת מטות - מסעי (התשע"ג)

פרשת השבוע פרשת מטות היא הפרשה שחותמת את ספר במדבר. הפרשה עוסקת תחילתה בסוגיית נדרים ושבועות כדין נערה בהיותה בבית אביה וברשותו. דין נדר של נערה מאורסה. דין נדר של אישה נשואה. הפרשה מתארת את מהות הנדרים ותוקפם אל מול מעמדה של האישה (אשת איש, נערה וכו...). בהמשך ישנה תפנית ופרשת השבוע עוסקת בהכנות ישראל למלחמה במדיין - זוהי גם מלחמתו האחרונה של משה רבנו שלאחריה מצווה "להאסף אל עמיו". ישראל נלחמים במדיינים, מכים בהם והורגים את מלכיהם ולוקחים את שללם ואת נשותיהם וטפם. בשובם מן המלחמה משה רואה את ה הנפש שהביאו עימם וכועס עליהם ומצווה להרוג את בנות מדיין והבנים בילדים. הפרשה מתארת את הדרך בה יש להטהר - האדם והכלים הטמאים. הקב"ה מצווה על מתן מכס תרומה לה' על המלקוח שלקחו במלחמה. בני ראובן ובני גד שהבתרכו בצאן ומקנה רב מבקשים ממשה לרשת את עבר הירדן - ארץ יעזר וארץ הגלעד כאחוזת נחלה. משה רבנו מוכיח אותם בדברים קשים ולבסוף מתרצה ומסכים בתנאים בהם יקחו חלק במלחמה על הארץ.

"וידבר ה' אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר אשר ציוה ה'" (ל', ב')
משה רבנו אמר לעם ישראל על אודות ראשי המטות שהיו יודעים כיצד יש להתייחס לדברי מנהיגם ולהעריך דבריהם, שכן את כל שיאמרו הם - ראשי המטות - "זה הדבר אשר ציוה ה'". דברי סופרים-כדברי תורה הם ויש לשמוע ולהקשיב בקולם ממש כאלו הקב"ה אמרם בעצמו. (תורת משה)

רש"י: כל הנביאים נתנבאו בכה אמר ה', מוסף עליהם משה שנתנבא בלשון זה הדבר.

יש צדיקים שהם זקוקים לכך, כי יאמינו הבריות שדבריהם נאמרו לפי רצון ה' יתברך, כי "כה אמר ה'" - ומאידך יש צדיקים שאנם זקוקים כלל לאימון, אלא כיון ששומע אדם את דבריהם הריהו מרגיש ורואה בחוש כי "זה הדבר אשר ציוה ה'", שאלה הם ממש דברי אלוהים חיים.
וזהו ההבדל בין משה רבנו הקדוש לשאר הנביאים. כאשר נתנבאו הנביאים האמינו להם ישראל, כי "כה אמר ה'", אולם משה רבנו שכיידוע "שכינה מדברת מתוך גרונו", כשהיה מדבר היו הכל מכירים מיד כי "זה הדבר אשר ציוה ה'"... (הנועם אלימלך)

פתגם חסידי

 אהבת ישראל: טרם מאסרו של הרבי הרייצ מליובאוויטש הכניס אליו אחד מחסידיו תרומת פדיון נפש. כיוון שאשתו של החסיד ילדה תאומים והלידה הייתה קשה והחלישה אותה עד מאוד, והתאומים שנולדו לאותו החסיד היו במצב בריאותי קשה. לאחר מכן הרבי נאסר ועבר ייסורים בכלאו. עד שהמשטר ביקש להוציאו להורג. לבסוף השלטונות חזרו בהם מהגזרה  וגזרו על הרבי עשר שנות גלות באיי סולובקי. לאחר מכן הומר גם עונש זה בשלוש שנות גלות בעיר קוסטרומה. טרם צאתו של הרבי לגלותו בקוסטרומה התירו לו השלטונות לחזור לביתו להתארגן. בהיכנסו לביתו שאל הרבי דבר אחד: איך מרגישה אשתו של אותו חסיד ומה שלום התאומים.

כל השונה הלכות בכל יום...

בימים אלו מן הדין הרחצה בים או בבריכה מותרים, אך משום ריבוי הסכנות נהגו להמנע מכך. ובפרט מי ששמח בכך מאוד ומי שנהנה מכך מאוד. "משנכנס אב ממעיטין בשמחה", וכל שמחה. אולם אם נזדקק לבריכה או לים משום רפואה - יעשה זאת בזהירות.

פטירת צדיקים

רבי שלמה יצחקי זצ"ל (רש"י) כ"ט תמוז (1040-1105 למיניינם)
היה חכם וגדול בתורה, נולד בצרפת במחוז שמפניה, נחשב לגדול מפרשי התנ"ך והתלמוד. משלוש בנותיו נולדו לו צאצאים קדושים כרשב"ם, רבנו תם ועוד..היה נחשב לשם דבר באירופה מתלמידיו: ר' שמעיה, ר' יצחק בר אשר הלוי, ר' נתן המכירי ואחיו ר' מנחם המכירי, ר' שמחה מויטרי, ר' שמעון, הרשב"ם,ועוד...
רש"י מיוחס כצאצאה לדוד המלך (כמו גם המהר"ל מפראג).
ידוע המעשה שכשכתב רש"י את פירושו למסכת ברכות, הגיע לעמודי"ט ובכתבו את המילה "טהור" - החזיר נשמתו לבורא עולם ובת קול יצאה מן השמים ואמרה: "עתידים כל ישראל להיות בניך".
מי ייתן ונזכה להיות מוארים באורו הקדוש, אמן!

יהיו דברי תורה אלו לרפואת אהרן בן נטלי. ולרפואת חיים בן רוחמה.

 

לרפואת

לזרע של קיימא

לעילוי נשמת

ניסים בן עיישה

אלון בן לאה

רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל

ניסים בן מרים

ענבל בת מרים

רבי שלמה קלוגר זצ"ל

עמרם בן יוסף

מירב בת חנה

אחינו ההרוגים על קדושת ה'

ישראל בן נטלי

אסף בן אדם

יוסף בר לונה ז"ל

מאיר בן נעמה

 

שמעון בן עזיזה ז"ל

לאה בת ורדה

 

 

אהרן בן נטלי

 

 

       

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

 

 

גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

 • איזון כוחות הנפש - פרשת וירא

 • פרשת השבוע - תולדות (השתע"ד)

 • פרשת השבוע - חיי שרה (התשע"ו)
 • שתף לחבר

  שתף בפייסבוק

  ניווט מהיר:
  תגובות הגולשים