שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 23:46:45 - 20/06/2013  צפיות: 2931

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - בלק (התשע"ג)


פרשת השבוע - בלק (התשע

דבר תורה על פרשת השבוע - פרשת בלק (תשע"ג)

מדוע ניתן השם "בלק" לפרשה זו?
והרי בלק היה רשע ולא מן הראוי לתת שמו של רשע לפרשיה בספר התורה הקדוש. אלא שבלק היה גוי "הגון" שאמר את הגיגי ליבו במפורש ולא כשאר הגויים שעושים עצמם כאוהבם של ישראל אך הם ההפך הגמור מכך ומגויים אלו קשה להתגונן, אך מבלק אפשרי להתגונן – על כן "ראוי" הוא שתקרא פרשה על שמו. (הרב הקדוש מפרמישלן זצ"ל)

"עתה ילכחו הקהל את כל סביבותינו כלחך השור את ירק השדה"(כ"ב, ד')
ובעצם קשה הדבר, מדוע התיירא מואב כל כך מפני ישראל והלא ישראל נצטוו "אל תצר את מואב"?
ובאמת אמרו רבותינו "עמון ומואב טהרו בסיחון" – שלאחר שכבש סיחון את עמון ומואב הותרו ישראל לכבשם – ומזה נתייראו שמה יכבשו עמים אחרים את ארצם ואז יותר לישראל לכבשם מידם.
הדין זהה גם במאכלים, שכל המאכלים מגיעים לתיקונם ע"י אכילתו של אדם. עשב השדה שאינו ראוי לאכילת אדם מתעלה ע"י הבהמה, הבהמה מתעלה ע"י האדם שאוכל את בשרה וכך העשב מגיע לתיקונו. לפיכך אמרו "עתה ילכחו הקהל את כל סביבותינו" – שאם לא במישירן הרי בעקיפין. באמצעות אומות אחרות הסובבות אותם – כלחוך השור את ירק השדה – שעשב השדה מגיע לתיקונו ע"י השור. (קדושת לוי)

"אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ..." (כ"ב, ו') – מהיכן רצה בלק לגרשם? הרי בני ישראל עדיין לא הגיעו לארץ ישראל. אלא שזהו רמז לדורות שבכל דור ודור עומדים עלינו אויביינו לכלותנו והקב"ה מצילנו מידם.

כל השונה הלכות בכל יום...

הלכות הפרשת חלה
א. מצוות הפרשת חלה כאשר מכינים בצק לאפיה בשיעור של 1560 גרם (בקמח) חייבים להפריש חלק מהעיסה בברכה. שו"ע כתב 520 דרהם. ממידת החסידות טוב להפריש בלי ברכה משעור של 1500 גרם.
ב. שיעור החלה שנוהגים להפריש היום: לספרדים - כלשהו. לאשכנזים - כזית.
ג. אשה שנסתפקה אם הפרישה או לא פטורה שדין ברכות להקל. אך טוב תעשה אם תפריש ללא ברכה.
ד. אסור להכין עיסה בשיעור של פחות בכדי לא לקיים מצוות הפרשת חלה. משמע אסור לחלק את העיסה לחלקים חלקים בכדי להימנע מהפרשת חלה.

 

כבוד תלמידי חכמים
הגאון רבי יצחק שלמה אונגר שליט"א סיפר על אביו, בעל ה"מחנה אברהם" שהיה רב העיר קפוואר. ובמקום התגוררו כ 120 משפחות יהודיות ומתוכן 26 חנויות שפתוחות בשבת קודש וכשרובם לא היו קרובים ליהדות כלל ולא ידעו מה חומרת מעשיהם. אחד מבעלי החנויות היה בעל חנות בדים ובכל שבת היה מנסה להכעיס ולבייש בכל כוחו את היהודים שיצאו מבית הכנסת כאשר היה נעמד בפתח חנותו עם סיגריה בפיו ומברך את העוברים בברכת שבת שלום. הרב אונגר השתדל שלא לעבור בדרך זו על מנת להימנע ממצב זה. ביום טוב ראשון של אחד מחגי הפסח הגדיל בעל החנות הרשע לעשות וקרא לרבנו ללא שום תואר של כבוד "אונגר, בא הנה!" . הרב שהיה עם בנו נגש לחנות שם בעל החנות הוציא מצה ולחם ונגס בשניהם יחד ואמר "הנה כאן חמץ". הרב הזדעזע כולו ובעודם עומדים שם צנח בעל החנות ומת. שבץ תקף אותו. חלק מתושבי העיר ייחסו את מותו של בעל החנות לרב וחלקם לא - הם ראו בכך קידוש ה'. ביום ראשון שלאחר מכן התקיימה ההלוויה והרב השתתף בה. תמהה על כך בנו ושאל לפשר מעשיו. אמר לו הרב שאם אכן הוא עשה קידוש ה' במותו כנראה שהיה ראוי לכך. ומאותו היום סגרו בעלי החנויות היהודים את חנויותיהם בשבת קודש.(לקח טוב(

 

הלכות בין המצרים

א. ימי בין המצרים הם הימים החל משבעה עשר בתמוז ועד תשעה באב, שמתקופה זו התחילו הצרות עד לתשעה באב בו נחרב בית המקדש, על כן נוהגים מנהגי אבלות בימים אלו.
ב. חייבים להתענות בנים מגיל 13 ובנות מגיל 12.
ג. נוהגים לבכות אחר חצות על חורבן הבית ולומר תיקון רחל (בנוסף לתיקון חצות שאומרים בלילה). אבל בראש חודש אב ובתשעה באב ובכל יום שאין אומרים בו תחנון אין אומרים תיקון חצות.
ד. אין לשמוע שירים מלווים בכלי נגינה אפילו דרך הרדיו ויש להחמיר גם בקטנים שהגיעו לגיל חינוך.
ה. על פדיון הבן ועל ברית מילה מברך "שהחיינו".

שבת שלום!

 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

 

 

לרפואת

לזרע של קיימא

לעילוי נשמת

ניסים בן עיישה

אלון בן לאה

רבי אהרן מקארלין השני זצ"ל

ניסים בן מרים

ענבל בת מרים

רבי יחזקאל הלברשטאם מסטרופקוב זצ"ל

עמרם בן יוסף

מירב בת חנה

אחינו ההרוגים על קדושת ה'

ישראל בן נטלי

אסף בן אדם

יוסף בר לונה ז"ל

מאיר בן נעמה

 

שמעון בן עזיזה ז"ל

לאה בת ורדה

 

 

אהרן בן נטלי

 

 

                         

 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - בא (התשע"ו)

  • שלוש תחנות במסעו האישי של האדם-במדבר

  • פרשת השבוע - מטות-מסעי (התשע"ג)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים