שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 22:33:46 - 29/05/2013  צפיות: 2949

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - שלח לך (התשע"ג)


פרשת השבוע - שלח לך (התשע

                דבר תורה על פרשת השבוע - פרשת שלח (תשע"ג)

פרשת השבוע – פרשת שלחפרשת השבוע פותחת בפרשת המרגלים. משה שולח מרגלים לתור את ארץ ישראל, הפרשה מפרטת את שמותם של המרגלים. משה מבצע "תדרוך" טרם יציאתם של המרגלים לעבר ארץ ישראל ומפרט בו את מטרת יציאתם. המרגלים יוצאים  לארץ ושבים ממנה. בשובם מוציאים את דיבתה. המרגלים מפחידים את העם ומספרים רעה על הארץ ועל יושביה. כלב בן יפונה מכחיש את דברי חבריו המרגלים.  העם, בשמעו את הדברים הללו מתיירא והחל מתלונן על משה ועל אהרן. משה ואהרן התעצבו מאוד לשמוע את תלונות ישראל ויהושע  בן נון וכלב בן יפונה קרעו בגדיהם. הקב"ה שומע את תלונות העם ומחליט להשמיד אותם אך לבסוף לאחר שכנוע מצד משה מחליט רק להעניש אותם בכך שלא יכנסו לישראל.

מבליג ומוחל על כבודו לצורך צדקה
באותן שנים קשות יהודי ירושלים סבלו מעוני ומחסור. ולמרות שהסתפקו במועט, עדיין היו כאלו שהזדקקו לחזר אחר הפתחים אחר מתנות בשר ודם. הרב הקדוש רבי זעליג ברוורמן זצ"ל, למרות היותו עני בעצמו, היה מקבץ במשך השבוע אוכל ומוצרי מזון שונים על מנת לחלק ליהודי ירושלים לכבוד שבת קודש. כך שבכל יום שישי היו יהודים נזקקים מתדפקים על דלתו ורבי זעליג היה מחלק להם מנות מזון בלב שמח ומאושר. בערב שבת אחד בשעה מאוחרת התדפק עני על דלתו של רבי זעליג בבקשו מעט מזון לשבת קודש, רבי זעליג אמר לו שלא נותר בידו מאומה בשעה כזו מאוחרת. העני שלא קיבל את דבריו של הרב סטר לו על לחיו תוך כדי קללות וגידופים. רבי זעליג אמר לבני ביתו שוודאי מצבו קשה כל כך אם הגיע לכדי כך, הבליג והלך לחפש בבית השכנים מעט אוכל. לאחר שהצליח להשיג מעט אוכל שלח את העני לדרכו ומייד הסתגר בחדרו. בני ביתו שתהו על מעשיו שמעו מבעד לדלת אותו אומר: "אבוי לך זעליג רק כאשר סוטרים לך אתה מבין שצריך לעזור ליהודי מסכן?!...אינך מבין דבר כה פשוט". וכך עשה עד זמן כניסת שבת.

רבי זעליג ברוורמן זצ"ל
היה ראש ישיבת "מאה שערים" בירושלים, הגיע לירושלים עם דודו, רבי זרח. למדו בצל קורתו של המהרי"ל דיסקין. ולאחר זמן מה רבי זעליג הפך לאחד מבחירי תלמידיו. המהרי"ל דיסקין נהג לכנות אותו "מיין זעליגל". לאחר נישואיו הקדיש שבע עשרה משנות חייו ללימוד התורה הקדושה. היה חוזר לביתו מערב שבת לערב שבת ובשאר הזמן היה מסתגר בחדרו שבישיבת מאה שערים בירושלים ועוסק בתורה הקדושה.
זכותו תגן עלינו, אמן!

מן החסידות- אהבת ישראל
"ויקח קורח בן יצהר...": קורח לקח את עצמו לצד אחר להיות נחלק על הכהונה ולעורר על הכהונה. קורח שהיה מחונן ומיוחס בהרבה מעלות, תלמיד חכם, עשיר מופלג ופיקח גדול היה יכול להגיע ברבות הימים למעמד של מנהיג בישראל, מפני מה לא זכה לכך? כיוון שדחק בזמן וביקש להנהיג את עצמו על ישראל ע"י ריב ומחלוקת שיסודן בכעס ובקנאה ולא נתן לזמן לעשות את שלו. ללמדנו כמה צריך להיזהר בשעת הכעס, מתוך הכעס אפשרי לבצע טעויות שלא ניתן לתקן.

כל השונה הלכות בכל יום...
אין מקדשים על יין שריחו רע ואפילו במעט, או יין שהיה מכולה ולו לילה אחד – אם אם לא נשתנה טעמו וריחו. ובדיעבד אם קידש עליהם – יצא.
אין לברך אלא על יין שרובו יין. ואם ברך על יין שאינו כזה גם בדיעבד לא יצא ידי חובתו. על כן, החכם עיניו בראשו יבדוק היטב היכן מיוצר היין שקונה.

שְׁלַח-לְךָ אֲנָשִׁים, וְיָתֻרוּ אֶת-אֶרֶץ כְּנַעַן" (במדבר יג', ב')
למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים? לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר" (רש"י).
שואל הגה"ק מאסטרובצה זצ"ל: איזה לקח ומוסר יכלו המרגלים לקחת ממרים, הלא היא דיברה בדיבת בשר ודם ואילו המרגלים דברו בדיבת הארץ שאינה אלא אדמה? אדרבה, אומר רש"י בסוף פרשת יתרו על הפסוק: "אשר לא תגלה ערותך עליו – והלא דברים קל וחומר ומה עצים ואבנים אמרה התורה שלא יבזו אותם, קל וחומר אדם שלא יבזו אותו שנברא בצלם הקב"ה על אחת כמה וכמה". אבל אין ללמוד הקל מן החומר על עצים ואבנים ממשה רבנו?
ברם, הרי התורה כבר העידה במשה רבנו ולא פעם אחת "והאיש משה ענו מכל האדם אשר על פני האדמה", שהיה מחשיב עצמו כעצים וכאבנים ולא היה העלבון אכפת לו כלל. לפיכך נאמר שם "וישמע ה'" – ה' שמע ואילו משה עצמו לא הטה אוזנו ולא נתן דעתו על כך כלל. מאדם כזה היו צריכים לקחת מוסר שאסור לדבר אפילו על עצים ואבנים.
על כן אמר רש"י: שלח לך – לדעתך, איני מצווה אותך, אם תרצה – שלח. לפי דעתך שאתה אפס בעינך יכול אתה לשלוח כי יתכן שייקחו מוסר שלא להוציא את דיבת הארץ. אולם, לפי גדולתך האמיתית אין ללמוד ממך שאסור לדבר אפילו על העצים ועל האבנים ולא היית צריך לשלוח...

"התפארת יהונתן" אומר על הכתוב שנאמר אצל אברהם "לך לך" – להנאתך לטובתך, אפשר לפרש גם כאן "שלח לך", שהרי נגזר על משה רבנו שלא יכנס לארץ ישראל וחטא המרגלים האריך כניסתם לארץ ישראל בעוד ארבעים שנה ולכן צמחה טובה למשה שחייו התארכו בעוד ארבעים שנה.

צדיקים במיתתן נקראים חיים...
רבי אהרן ב"ר אשר מקארלין זצ"ל (י"ז בסיון) – רבי אהרן מקארלין השני - התמנה לכס באדמו"רות בהיותו בן עשרים וחמש שנה בלבד וזאת לאחר פטירת אביו רבי אשר מסטולין זצ"ל. בעל ספר "בית אהרן" אשר מהווה אבן יסוד ללימוד תורת חסידות קארלין, הספר מאגד את חידושי תורתם של אדמו"רי קארלין, דברי תורה על פרשת השבוע, אמרות חסידיות, חידושי תורה ועוד.
זכותו תגן עלינו, אמן!

מי ייתן ונזכה להיות מוארים באורו הקדוש, אמן!

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - ויצא (התשע"ז)

  • סוד המהפך הרוחני - פרשת תולדות

  • פרשת השבוע - תצוה (התשע"ז)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים