שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 00:36:45 - 03/05/2013  צפיות: 2177

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - בהר בחוקותי (התשע"ג)


פרשת השבוע - בהר בחוקותי (התשע

בס"ד

קוראים תורה – דברי תורה על פרשת השבוע

דבר תורה על פרשת השבוע - פרשת בהר - בחוקותי (התשע"ג)

פרשת בהר
היא הפרשה התשיעית בספר ויקרא, עיקר הפרשה עוסק במצוות שונות כגון: מצוות השמיטה ודיני היובל, גאולת קרקעות, איסור לקיחת ריבית, דיני עבד עברי, גאולה ושחרור עבד עברי, איסור אלילים.

"וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה בְּהַר סִינַי לֵאמֹר"(כה',א')
מה עניין שמיטה אצל הר סיני (רש"י) – עיקרה של מצוות השמיטה הוא להשריש בתוך לבבות האדם את ההכרה שהעולם התחתון בו אנו חיים, נתון תחת השגחתו של השם יתברך וממנו באה השפעתו. זאת בכדי להוציא מתוך ליבם של אותם מינים הטוענים כי אין לפי כבודו של הקב"ה, מלך עליון המושל בשמים שיתעסק בעולם החומרי והשפל שלנו חס ושלום, אלא "במקום גדולתו, שם ענוותנותו" וכן, "רם ה' ושפל יראה" - על אף רוממותו וגדולתו של הקב"ה הוא משגיח על הנמוכים והשפלים החיים בזה העולם. הוכחה פשוטה וברורה לכך היא שהשם בחר לו את ההר הפעוט והנמוך מבין ההרים שם גילה את כבוד שכינתו ושם נתן את תורתו לעם ישראל. אם כן, למרות גדולתו של הבורא אוהב הוא שפלות רוח וענווה. מכאן יוצא שהשראת השכינה על הר סיני היא הראיה הפשוטה והברורה ביותר למצוות שמיטה שבה להורות כי בורא עולם הוא המשגיח על העולם השפל. (קומץ מנחה למהר"ל)

מצוות שמיטה היא ראיה ברורה לכך שהתורה ניתנה מן השמיים ושהיא אינה חס ושלום בדיה מליבו של משה רבנו חלילה שכן איזהו האנוש שיעיז להבטיח: "וצוויתי את ברכתי ועשת התבואה לשלוש שנים"? רק ה' יתברך יכול להבטיח הבטחה "לא הגיונית" כזו – מכאן שהשמיטה היא ראיה לכך שהשם יתברך נתן את תורתו על הר סיני. (החתם סופר)

אחד הטעמים של שנת השמיטה הוא לתת לאדמה לנוח כנגד כל השבתות שבהן עבדה והצמיחה צמחים ועשתה מלאכה. שנה ע"פ ימות חמה נמשכת במשך שלוש מאות שישים וחמישה ימים ובתוכם חמישים ושתים שבתות. מכאן שכמות השבתות הנפרסות על פני שבע שנים הוא 7*52 = שלוש מאות שישים וארבע ימים. כיוון שהאדמה עושה מלאכתה גם בשבתות הרי עליה לשבות שנה שלמה כנגד אותם השבתות בהם היא לא שבתה. (מטה משה)

פרשת בחוקותי
היא הפרשה העשירית בספר ויקרא והיא זו גם חותמת אותו. עיקר הפרשה הוא נושא הברכות והקללות השמורים לעם ישראל אם ילכו בדרכי ה' ואם לא. הפרשה מסיימת בנושא נדבת אדם לבית המקדש והלכות פדיון והמרה של קודשים (מעשר, בכור, וכו'..)

"אִם בְּחֻקֹּתַי תֵּלֵכוּ וְאֶת מִצְו‍ֹתַי תִּשְׁמְרוּ..."(כו', ג')
שתהיו עמלים בתורה (רש"י) – אם תהיו עמלים ועוסקים בתורה הקדושה, נקל יהיה לכם להיזהר במצוות לא תעשה. עסק התורה לכשעצמו מציל מן יצר הרע, כפי שאמרו חכמינו ז"ל: "בעידנא דעסיק בה אגוני ומצלא..." (מלא העומר)

אדם כשנכנס לפני מלך לבקש בקשה עומד הוא לפניו ביראה ורטט. אולם כשנכנס בעל מלאכה לארמונו של המלך ועושה את מלאכתו – עושה אותה כתיקונה, שכן אם יעשה אותה בהכנעה ואימה כנדרש לפני המלך הרי היא לא תצא מוגמרת וטיבה ייפגם. כך גם האדם , אם מקדיש את כל עיתותיו לעסק התורה הקדושה הריהו עושה את מלאכת הקב"ה ויכול הוא לנהוג כמנהג בן חורין כפי שאמרו חכמינו ז"ל "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה". אבל אם אדם עוסק בענייני העולם הזה אפילו שעושה אותם לשם שמיים עליו להיזהר שבעתיים ולהיות תמיד במורא שלא יתכוון להנאתו האישית וכן עליו לעמול קשה כדי שמעשיו יהיו כשרים באמת. על כן רש"י אומר– "שתהיו עמלים בתורה..." - יהא עליהם לעמול הרבה כדי שיהיו מעשיהם על פי דרך התורה.(ר' משה ליב מססוב זצ"ל)

מלח במקום סוכר
רבי יהושע לייב דיסקין זצ"ל היה בחולי רב כשרופאו פסק כי אסור לו להכניס מלח אל פיו כלל, ומאותו הרגע פסק הצדיק מלאכול מאכלים מלוחים, כנאמר "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". באחד השיעורים הגיש אחד החסידים תה לרבי יהושע ובטעות הוסיף שני כפיות מלח במקום סוכר לכוס התה של רבו. רבי יהושע טעם מן התה ומייד הבחין בטעמו המלוח של התה והבין את הסכנה הכרוכה בכך, אך למרות זאת המשיך ללגום מן התה עד שסיים אותו כליל בכדי שלא יבייש את תלמידו. כששאלו אותו משפחתו לפשר מעשיו אמר להם מאמר חז"ל – טוב שישליך אדם עצמו לכבשן האש ובלבד שלא ילבין פני חברו.

פתגם חסידי
רבי לוי יצחק מברדיטשב זצ"ל היה אומר: לולא נזכרה בתורה מידת הגאווה לא הייתי מאמין שתימצא מידה כזו בבני אדם הקרוצים מחומר לא אוכל לצייר לי כיצד יתגאה אדם והוא כל חייו כצל עובר, משול כחרס הנשבר, היום חי ולמחרת מת.

כל השונה הלכות בכל יום...
א. נאמר בתורה: "שבעה שבועות תספור לך...ועשית חג שבועות לה' אלקך" (דברים טז',ט'-י') - אמרו חז"ל, למה תלה חג השבועות בספירה, מה שאין כן בשאר המועדים?  לפי שישראל נתבשרו בצאתם ממצרים שיקבלו תורה לסוף 50 יום ליציאתם, מרוב חיבתם היו מונים כל יום ויום והיו מצפים ומייחלים לקבלת התורה, לכן נקבעה הספירה לדורות.
ב. ב- ו' בסיון חל חג השבועות, מייד לאחר ימי ספירת העומר אותם ספרנו במשך ארבעים ותשעה ימים - שהם שבעה שבועות. יש הנוהגים לקשט את ביתם ואת בתי הכנסת במיני בשמים, פרחים והנשים מדליקות נרות ומברכות  "לכבוד יום טוב".

צדיקים במיתתן נקראים חיים...
רבי שמואל מטעפליק זצ"ל – היה מגדולי תלמידי רבי נחמן מברסלב, היה מאנשי המשא ומתן של רבי נחמן מברסלב. היה אדם עשיר, נכבד ובעל יראת שמים. היה מתלווה לנסיעותיו של רבי נחמן מברסלב. נפטר בכ"ד אייר תקצ"א.

רבי אליעזר צבי מקומארנא זצ"לחסידות קומרנא נוסדה ע"י רבי סנדר מקומרנא בתחילת המאה ה 19. חסידיה עוסקים בתורה הקדושה ובדגש על תורת הקבלה. רבי אליעזר היה בנו של רבי יצחק אייזיק שגם הוא היה ידוע בגדולתו ולאחר שזה נפטר החליף אותו על כיסא האדמו"רות. נולד בשנת תק"צ (1830), ואף הוא כאביו הרבה לעסוק בקבלה חסידית. נפטר בכ"ד אייר תרנ"ח (1897).

זכותם תגן עלינו, אמן!

שבת שלום!

 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

לרפואת

לזרע של קיימא

לעילוי נשמת

ניסים בן עיישה

אלון בן לאה

רבי שמואל מטעפליק זצ"ל

ניסים בן מרים

ענבל בת מרים

רבי אליעזר צבי מקומארנא זצ"ל

עמרם בן יוסף

מירב בת חנה

אחינו ההרוגים על קדושת ה'

מאיר בן נעמה

אסף בן אדם

יוסף בר לונה ז"ל

לאה בת ורדה

 

שמעון בן עזיזה ז"ל

יעל שמחה בת ורדה

 

 

 

ניתן להעתיק, לשכפל ולהפיץ בכל אמצעי

 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - פרשת חוקת

  • פרשת השבוע - פרשת וארא (התשע"ג)

  • פרשת השבוע - וישלח (התשע"ז)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים