שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 15:18:19 - 21/03/2013  צפיות: 3167

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - פרשת צו (התשע"ג)


פרשת השבוע - פרשת צו (התשע

בס"ד

דבר תורה על פרשת השבוע – פרשת צו (התשע"ג)

תקציר פרשת השבוע – פרשת צו
פרשת השבוע פרשת צו היא הפרשה השנייה בספר ויקרא. ניתן להבחין בחלוקה בנושאי הפרשה. חלקה הראשון של הפרשה עוסק בפירוט דיני הקרבת הקרבנות מזוית מבטם של הכהנים וחלקה השני של הפרשה עוסק בעבודה במשכן במשך שבעת ימי המילואים.

ראשי פרקים בפרשת השבוע – פרשת צו

"צו את אהרון ובניו לאמור זאת תורת העולה היא העולה"
בספר "אמרי יצחק" – אמרו חז"ל בויקרא רבא: קורבן עולה מכפר על הרהור הלב. לכאורה מחשבה רעה אין הקב"ה צופה למעשה אז למה צריכין כפרה על ההרהור. מובא במסכת קידושין בדף ל"ט: נחשבת מחשבה על כך שיעבוד עבודה זרה, נחשבת כמעשה וצריך כפרה ולהקריב קרבן. לכן קודם שאמר הכתוב זאת תורת העולה הקדים ואמר צו – לשון עבודה זרה, לומר שהעולה באה לכפר עוון זה – עבודה זרה.
מדרש תנחומא על "כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרה" מתרץ זאת על ידי הפסוק "היא העולה על מוקדה"  - שכל המתגאה – העולה ברוחו, הוא נידון באש. מכאן שהעולה ברוחו כאילו עובד עבודה זרה וזקוק לקרבן עולה בשביל לכפר.
"צו את אהרון" - אין צו אלא לשון זירוז. ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס (רש"י).
כל איבריו של אדם יש להם בחינת "כיס" כמעין כיסוי אשר שומר על אותו האיבר לבל יעשה את הרע בעיני ה'. הפה יש לו את השפתיים אותן יכול האדם לסגור בכל עת שירצה להימנע מדיבורים אסורים. לאוזן יש את התנוך איתו אפשר לסתמה כשירצה להימנע מלשמוע דיבורים שאינם מותרים. לעין יש את העפעפיים איתם אפשר לעצום עיניים בכל עת שירצה להימנע ממראות אסורות וכך שאר איבריו של האדם המשמשים את חושיו. לעומת זאת,  למחשבה אין "כיס" איתו אפשר לכסות עליה. בת חורין היא המחשבה ולכן צריך לשקוד הרבה בכדי להימנע ממחשבה ומהרהור רע. והינה קרבן עולה בא לכפר בעיקר על מחשבות רעות לכן התורה זירזה ואמרה "צו" כי צריך לזרז הרבה במקום שיש בו חסרון כיס כלומר בדברים האמורים במחשבת הלב לה אין כיס. (שיחות צדיקים)
בזוהר הקדוש כתוב "היא העולה על מוקדה" - שכאשר עולה לאדם מחשבה רעה אזי יעלה אותה על מוקדה וישרפה תכף ומייד באש התורה והמצוות
.
בעל חידושי הרי"ם זצ"ל היה אומר, שכל דבר נשגב ומקודש זקוק לכיסוי אשר יחפה על מהותו הפנימית ויסתיר את עצם קדושתו. קיומה של קדושה תלוי בכיס זה לפי שפנימיות אמיתית אינה יכולה לסבול שום פומביות וזקוקה לכיסוי אל מול החיצוניות. את הקורבנות צלו באש ואכלו הכהנים או הבעלים אבל קורבן עולה היה נשרף לגמרי ולא הייתה בו אכילה כלל כיוון שהיה חסר כיסוי אשר יחפה על קדושתו העליונה לכן היה נדרש זירוז משום שחסר בו הכיס שיכסה על קדושתו העליונה.
בעל השפת אמת אמר על כך: הדברים אמורים ביותר בתקופת הגלות הקשה, תקופה בה שונאי ישראל מכלים את פרנסתם של ישראל עד שמגיעים לכדי פרוטה. שאז קיום תורה ומצוות קשה ביותר לפי שדאגת הפרנסה והמאבק התמידי עבור פת לחם לאכול מקשים מאוד על שמירת היהדות. לפיכך חייב אדם לזרז עצמו ביותר בייחוד בזמנים קשים כאלו למען יוכל לעמוד בניסיון קשה זה.
וידועים דברי הרמב"ן כי עיקרו של קורבן הוא שיראה החוטא את שחיטת הקרבן, שיראה את הדרך בה זורקים את דמו ושורפים את איבריו ויחשוב שהוא וגופו הם הראויים לכך אך ה' הקדוש ברוב רחמיו וחסדיו מקבל את שחיטת הבהמה במקום גופו של החוטא. דבר שמן הסתם מעורר את האדם לחשוב בהרהורי תשובה וחרטה על מעשיו. אם האדם יבין זאת וישפר מעשיו אז בוודאי שבורא עולם יקבל לרצון את קרבנו.

כל השונה הלכות...

·         אחד שקיימים ברשותו כמה בתים, יברך ברכה אחת ויוציא את כולם. ואם הבתים מרוחקים אחד מהשני במרחק הליכה, אין ההליכה נחשבת להפסק. ולכתחילה יזהר שלא יסיח דעתו כשהולך מבית לבית. ובדיעבד אם הסיח דעתו אינו חוזר לברך.

·         צריך לבדוק בכל מקום שברשותו, מכונית, עסק. ואפילו אם יש טרחה מרובה לא יקוץ בבדיקתו, לפי שאמרו חז"ל  "לפום צערא אגרא".

פתגם חסידי

רבי מנחם מנדל מקוצק היה אומר: אם אני הנני משום שאני הנני אני, ואתה הנך משום שאתה הנך אתה – הרי אני הנני אני ואתה הנך אתה. אולם אם אני הנני משום שאתה הינך ואתה הינך משום שאני הנני אני, הרי אין אני אני ואין אתה אתה.

פטירת צדיקים
הרמב"ן – רבי משה בן נחמן זצ"ל (יא' ניסן)
היה מגדולי חכמי ספרד ובנוסף היה רופא. הרמב"ן נולד בקטלוניה – צפון מזרח ספרד.
חיבוריו על פרשות השבוע ועל המקרא בכלל היו לשם דבר. התאפיין בפירושים על שיטת הפרד"ס תוך כדי התעמקות בפרשנים מכל קצוות היהדות והזרמים. לחידושיו יש השפעה רבה על הלומדים על ימינו אנו. תלמידו – הרשב"א אמר עליו שלא היה גדול ממנו ביראת חטא. נפטר ונקבר בארץ ישראל.

זכותו תגן עלינו אמן!

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

 • פרשת השבוע - וישב (התשע"ז)

 • פרשת השבוע - פרשת ויקרא התשע"ט

 • פרשת השבוע - תזריע (התשע"ו)
 • שתף לחבר

  שתף בפייסבוק

  ניווט מהיר:
  תגובות הגולשים

  אתר נפלא!!

  האתר מדהים, המשיכו כך!

  פורסם ע"י: ehud בתאריך: 01:07:11 - 29/03/2013