שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 23:50:21 - 14/03/2013  צפיות: 5430

שתף לחבר

מאמר זה שותף 1 פעמים.

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - פרשת ויקרא (התשע"ג)


פרשת השבוע - פרשת ויקרא (התשע

בס"ד

דבר תורה על פרשת השבוע – פרשת ויקרא (התשע"ג)

תקציר פרשת השבוע – פרשת ויקרא

פרשת השבוע פרשת ויקרא היא הפרשה הראשונה שפותחת את ספר ויקרא. הפרשה עוסקת בהלכות ובדיני הקרבת קורבנות. בתחילת הפרשה ישנו ציווי של הקב"ה למשה מתוך אוהל מועד על הבאת קורבנות. סוגי הקורבנות המפורטים בפרשה הם: קורבן עולת הבקר ודיניו, קורבן עולת צאן ודיניו, קורבן עולת עוף ודיניו. קורבן מנחת הסולת ודיניו, קורבן מנחת מאפה תנור ודיניו, קורבן מנחת מחבת ומנחת מחרשת ודיניהם.

המשך הפרשה מפרטת דינים כלליים העוסקים בקורבן המנחות.  ושוב חוזרת הפרשה לפרט על הקורבנות הנוספים שיוקרבו באוהל מועד: קורבן מנחת ביכורים ודיניו, קורבן שלמים הבא מהצאן ודיניו, קורבן שלמים הבא מן הצאן ודיניו, קורבן שלמים הבא מהכבשים ודיניו, קורבן שלמים הבא מהעיזים ודיניו, התורה מציינת את הציווי שלא לאכול חלב ודם. קורבן חטאת שבאה ככפרה על חטא שחטא אדם בשגגה ומפרטת את דיני הקורבן עבור כהן משיח ועבור ציבור מישראל אשר חטא בשגגה. קורבן חטאת של נשיא שחטא בשגגה. דיני חטאת של איש מעם הארץ שחטא בשגגה.
הפרשה מסיימת בפירוט החטאים עבורם נדרש להביא קורבן עולה ויורד, פירוט קורבן העשיר, פירוט קורבן העני, קורבן עני מרוד, קורבן אשם תלוי ודיניו וקורבן אשם גזילות ודיניו.

ראשי פרקים בפרשת השבוע – פרשת ויקרא
מדרש חז"ל: "ויקרא אל משה" כשציווה הקב"ה את משה על הקמת המשכן. הלך משה וכתב על כל חלק במשכן "כאשר ציווה ה' את משה". ראה בורא עולם את כל הכבוד שעשה משה עבורו ואמר אני בפנים ומשה בחוץ - קראו פנימה שיכנס. לכן נאמר "ויקרא אל משה".

"אדם כי יקריב מכם קורבן לה'..."(א', ב')
רצה לומר, שכשהאדם רוצה להקריב עצמו לפני ה' על ידי תשובה – כתיב מן הבהמה שצריך לשים עצמו כבהמה לקבל עול התורה ולא יתבייש מהמלעיגים עליו, מן הבקר לשון בוקר שיקום בכל בוקר לעבודת הבורא, תמים יקריבנו שאחרי אריכות ימים יבואו מלאכי עליון וילוו אותו האדם ממלאך למלאך עד לקב"ה.

"ואם תקריב מנחת ביכורים לה'..."(ב', י"ד)
פרש רש"י, כל "אם" שבתורה – רשות, וזה חובה וקשה, אפשר כי לאדם להקריב ביכורים לה', אם כן כיצד מפרש רש"י שזה חובה? על זה כתב בעל "הכסא רחמים" כי חובה לו לאדם לומר דברי אמת ויחשב לו כאילו הקריב קורבן ביכורים לה'. כמו שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, על שלוש דברים העולם עומד: על הדין ועל האמת ועל השלום. "ואם תקריב מנחת – ראשי תיבות אמ"ת. וכן המקריב מתנה לתלמידי חכמים ותומך בהם מכספו כאילו הקריב קורבן ביכורים לה'.

כל השונה הלכות...

·         מצווה היא מן התורה להשבית את החמץ קודם זמן איסור אכילתו שנאמר בספר שמות (י"ב,ט"ו): "אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם". ותיקנו חכמים לבדוק ולחפש אחר החמץ בליל ארבעה עשר בניסן בכדי שאם ימצא חמץ יבערנו קודם זמן איסורו.

·         ברכת האילנות יש לברך על אילנות המוציאים פירות מאכל. וצריך שיהיו לפחות שני אילנות ומותר שיהיו ממין אחד. והמברך על ראית מינים שונים, הרי זה משובח. אילנות המורכבים באיסור, נכון יותר שלא לברך עליהם. והרוצה לברך אין למחות בידו, שיש לו על מי לסמוך.

פתגם חסידי
אמר רבי מנחם מנדל שניאורסון על "מחיה מתים ברחמים רבים" – ברכת מחיה המתים (מתוך תפילת שמונה עשרה), מחמת הציווי של "והלכת בדרכיו" - להדבק במידותיו של הקב"ה, צריך כל יהודי להיות בבחינת "מחיה מתים": יהודי המכניס חיות וחיוניות ביהודים חיים דומה כאילו הפיח רוח חיים בגוף דומם.

אמר רבי שניאור זלמן מלאדי ז"ל: אהבת ישראל גדולה מאהבת המקום, שהרי בורא עולם אף הוא אוהב את ישראל, נמצא שמי שאוהב את ישראל הריהו אוהב אהובו של אהוב.

פטירת צדיקים

רבי אברהם יהושוע השיל מאפטא זצ"ל (ה' ניסן, תקפ"ה)
נקרא גם האוהב ישראל על שם ספרו – אהבת ישראל. הרבי מאפטא היה נצר לשושלת משפחות ידועות ומפורסמות. אביו היה רב גדול שכיהן כראב"ד ונחשב לאחד מחשובי רבני פולין. כבר בעודו ילד הפגין רבי אברהם יכולות מדהימות בלימוד ובמעשה, למד והתחנך אצל רבי אלימלך מליז'נסק והיה ידוע בבקיאותו בתלמוד. החל את דרכו כרב בעיירות שונות ולאחר פטירת האדמו"ר ממזי'בוז' עבר לעירו. כתב שני ספרים, "תורת אמת", "אוהב ישראל". נלקח לבית עולמו ב - ה' בניסן, תקפ"ה ונקבר ליד הבעש"ט.

זכותו תגן עלינו אמן!        

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

 

 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

 • פרשת השבוע - קורח (התשע"ד)

 • דבר תורה - פרשת שלח התשע"ח

 • פרשת השבוע - ויצא התשע"ט
 • שתף לחבר

  מאמר זה שותף 1 פעמים.

  שתף בפייסבוק

  ניווט מהיר:
  תגובות הגולשים