שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 22:12:27 - 06/02/2013  צפיות: 7744

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - פרשת משפטים (התשע"ג)


פרשת השבוע - פרשת משפטים (התשע

פרשת השבוע – פרשת משפטים (התשע"ג)

תקציר פרשת השבוע
פרשת משפטים היא הפרשה השישית במספר בספר שמות, עיקר הפרשה עוסק בדינים, מצוות ומשפטים שיסייעו לבני ישראל להתנהל כעם לכל דבר ועניין, הנהגות וחוקים שבין אדם לחברו. סיום פרשת השבוע עוסק בברית אותה כורת ה' עם בני ישראל ועלייתו של משה רבנו להר סיני.  

ראשי פרקים בפרשת השבוע
בתחילה, פרשת השבוע עוסקת בדיני עבד עברי ועבד נרצע, דין מכירת אמה עבריה, דין הרוצח ועונשו, דיני החייבים מיתה על מעשיהם, דין החובל חבלה בחברו, דין החובל באישה הרה ועונשו, חיוב החובל בתשלום לנחבל, דין החובל בעבד כנעני, דיני שור שהרג אדם או עבד כנעני, דיני בור, דיני שור שהזיק לשור חברו, דיני גונב שור או שה ועונשו.
הריגת גנב וחיוב בתשלומים, דיני שן ורגל, דין נזק האש, הלכות שומר חינם, הלכות שומר שכר, דיני השואל מחברו, דיני המפתה ועונשו, חיוב מיתה למכשף, דיני השוכב עם בהמה והזובח לעבודה זרה, האזהרה לא לצער גר ויתום ואלמנה, דיני הלווה ומשכון, מצוות בין האדם למקום.
ציווי ה' למשה לעלות לבדו להר סיני, הסכמת העם למצוות הקב"ה, כריתת ברית בין ה' ועם ישראל, זקני העם ראו גילוי כבוד ה'. משה עולה להר סיני.

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" (כ"א, א')
צריך האדם לשים את דברי האלוהים לפניו. על האדם למסור את ה"אני" שלו בעבור המשפטים. וזהו "לפניהם" – שיעמידו את המשפטים לפניהם, לפני קיומם העצמי. (קול שמחה)
כיוון שהדבר ברור והגיוני לשכל האנושי מתוך "קל וחומר" – שמבוסס על הגיון זה, לכן כתבה התורה במתכוון פסוק מיוחד, ללמד שעלינו לקיים את התורה לא רק אם היא מובנת או לא ע"פ השכל האנושי אלא משום זהו רצונו של בורא עולם, נותן התורה (אדמו"ר רא"מ מגור זצ"ל)
לפיכך היה בדעתו של משה רבנו שלא לפרש את טעמי המשפטים עד שאמר לו ה' יתברך: "אשר תשים לפניהם" – כי היה סבור משה כי לאחר שידעו בני ישראל את טעם המצווה יעשו את המשפטים מפני טעמם ולא מפני שזהו רצון ה'. אמר לו הקב"ה שבכל זאת יפרש להם את טעמי המשפטים ועם זאת ילמדם לעשות את הדינים כי זהו רצון ה'. (שפת אמת)

מדרש: "מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל", לא עשה כן לכל גוי"
עוד אמר השפת אמת, הרי העולם מבוסס על השקר והחמס, והמשפטים הללו נתונים ע"י צדק, חסד ויושר. אין פלא שעמי העולם אינם יכולים לשמור את המשפטים הללו ואילו בני ישראל מסוגלים לשמור על חוקי הצדק שיש בהם מידה של תורה – מידה של אמת, הם יכולים לקיימם אפילו בעולם שכולו שקר.
"מגיד דבריו ליעקב" – כיוון שנתן להם תורה, על כן, "חוקיו ומשפטיו לישראל" – יכולים הם לקיים את החוקים והמשפטים אפילו בעולם שכולו שקר. אולם "לא עשה כן לכל גוי", ועל כן "ומשפטים בל ידעום".

פתגם חסידי
רבי דוד מלאובה היה אומר: "ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון" (מסכת אבות ג', א,) – והרי בתחילה החשבון ואחר כך הדין?
אלא, שואלים את הנשמה, מה דין העובר עברה פלונית? והיא משיבה, כך וכך, ואחר כך באין עמה בחשבון.

פטירת צדיקים – כט' שבט 

רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים  - האדמו"ר מסיגט בעל "קדושת יום טוב" על התורה ועל מועדי ישראל, תלמידו של רבי חיים מצאנז, אביו של רבי יואל מסאטמר הקדוש, מייסד חסידות סאטמר. מילא את מקום אביו כאדמו"ר בסיגט ובזמנו גדלה חסידותו בכמה אלפים.

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - כי תשא (התשע"ו)

  • פרשת השבוע - וירא (התשע"ו)

  • פרשת השבוע - כי תבוא (התשע"ה)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים