שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 14:40:58 - 15/01/2020  צפיות:

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - פרשת שמות תש"פ


פרשת השבוע - פרשת שמות תש

"ואלא שמות..." (א', א')

סופי תיבות של "ואלה שמות בני ישראל הבאים: הם "תהילים" – של נעים זמירות ישראל לרמוז לנו שכל הצרות והמצקות שקרו לעם ישראל במצרים, יש להשתמש בספר תהילים ועל ידי כך תבוא הישועה (הרב הצדיק מבנזון זצ"ל)

קדש ישראל לה' (ירמיהו ב'-ג')

הפסוק בא לרמוז לנו שאף שישראל קודש אין מעילה אחר מעילה, אם כן, אף על פי שמעלו בישראל יוכלו שוב הגויים למעול בהם.

לכן מסיים ואומר ראשית תבואתה, דהיינו ישראל הם מבחינת ראשית תרומה, ובתרומה ש מעילה אחר מעילה לכן כל אוכליו יאשמו, כל מי שיגע בהם לרעה יקבל עונשו ורעה תבוא עליו (רבנו עזרא עטיה זצ"ל)

פרעה טען כלפי המיילדות: "מדוע עשיתן את הדבר הזה" (י"ח, א'

פרעה טען , הלא גם בתורתכם כתוב דינא דמלכותא דינא, ואם כן מדוע לא עשיתן? ועל זה ענו לו כי לא כנשים המצריות העבריות, דהיינו, הטעם שלא עשינו כי אנו רואות אפליה בין הנשים המצריות לנשים העבריות ואם כן כאשר ישנה אפליה אין דינא דמלכותא דינא, לכן מייד "ויצו פרעה לכל עמו" ללא אפליה. (פניני דניאל)

"ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה עשה לו" (ב' – ד')

למה עמדה מרים מרחוק? אמר רב: לפי שהייתה מרים מתנבאת ואומרת: עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל מיד מצרים. וכיוון שנולד משה נתמלא כל הבית כולו אור. עמד אביה ונשקה על ראשה אמר לה ביתי נתקיימה נבואתך! וכיוון שהטילוהו ליאור עמד אביה וטפח לה על ראשה ואמר לה ביתי היכן נבואתך? וזהו שנאמר ותתצב אחותו מרחוק "לדעה מה יעשה לו" – לידע מה יהיה בסוף נבואתה (מדרש)

דברי התורה לקוחים מהספר "ליקוטי אהרון" לרבי אהרון אזרד ז"ל

שבת שלום!

 

 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת דברים מאת הרב כפיר דדון שליט"א

  • פרשת השבוע - פרשת פקודי התשע"ט

  • דברי תורה-פרשת השבוע-פרשת פנחס (התשע"ו)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים