שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 09:02:32 - 26/12/2019  צפיות:

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - מקץ, שבת חנוכה תש"פ


פרשת השבוע - מקץ, שבת חנוכה תש

דבר תורה לפרשת מקץ

"ויצעק העם אל פרעה ללחם ויאמר לכו אל יוסף..." (מ"א,נ"ה)

רש"י מסביר שהעם הלכו לכתחילה ליוסף אלא שיוסף דרש מהם שימולו וכשהלכו לפרעה אמר להם שחייבים לציית לציוויו של יוסף. למה באמת דרש יוסף זאת מהמצרים? בפשוטו אפשר לומר שזה היה חלק מהכנתו לבואם של אחיו שבזה שכל המצרין יהיו נימולים לא ירגישו את עצמם כל כך שונים. (מאמר מרדכי)

"ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם חלום" (מ"א, א')

חז"ל אומרים שהחרטומים הציעו פתרונות שונים לחלום, ז' בנות אתה מוליד, ז' בנות אתה קובר, ז' מדינות אתה כובש וכו'..יש להתבונן מדוע לא עלתה על דעתם שיש כאן רמז על עשירות ושובע שזה מרומז בשיבולים ופרות, עוד יש להתבונן מדוע נחרד פרעה כל כך מהחלום? העניין שיש בחלום דבר משונה שהפרות הרעות והשיבולים השדופות שהן בבחינת חלש יבלעו את הפרות הטבות והשיבולים המלאות שהן בבחינת חזק וזה היה נגד השגתם שהחלש יתגבר על החזק. לפיכך התרחקו מהרעיון שרמוז כרן שפע כנגד צמצום אבל יוסף וכן עם ישראל בגלותו היה מודע לאפשרות של "מסרות גיבורים ביד חלשים" שכשיש סייעתא דשמיא אין גבולות חומריים מהווים הפרעה לפיכך פתר את חלומו כשם שפתר. (אמרי ישראל)

"ותשא אשת אדוניו את עינה אל יוסף" (ט"ל, ז')

יש כאלו מחז"ל שדרשו שכוונתה של אשת פוטיפר הייתה לשם שמים להעמיד זרע מיוסף, וצריך להבים מה שכתוב בתמר שכיוון שעשתה לשם שמין שמה נשאר לשם ולתהילה מה שאין כן אשת פוטיפר נשאר שמה לדראון עולם. הביאור בזה בכד לבחון את אמיתת הכוונה לשם שמיים בכל מעשה שנעשה צריכים להתבונן איך להתנהג ברגע שלכאורה נראה מכשול. אצל תמר מצינו שהייתה מוכנה להשרף כשתאומים בבטנה ובלבד לא להלבין את פני יהודה והיינו שאמרה אני עשיתי את שלי וכשמעכבים מהשמיים את מעשי כנראה שאין מעשי רצויים בעיני ה', מה שאין כן אשת פוטיפר שראתה שיוסף ממאן, מה עשתה? "צדקת" זו הוציאה דיבה בזויה על צדיק זה ומסרה אותו לבעלה החשוד על שפיכות דמים ונכנס לבית הסוהר על ידו. וזו דרך לבחון כל המתנשא לאמר מעשי הם לשם שמים (אזנים לתורה)

דברי התורה לקוחים מהספר "ליקוטי אהרון" לרבי אהרון אזרד ז"ל

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת וישלח (התשע"ד)

  • פרשת השבוע - כי תצא (התשע"ה)

  • פרשת השבוע-אחרי מות-קדושים (התשע"ג)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים