שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 19:22:52 - 05/11/2019  צפיות:

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - לך לך התש"פ


פרשת השבוע - לך לך התש

מדוע מברכים את בעל ברית המילה שיגדל את בנו לחופה ולמעשים טובים

הגאון רבי בצלאל הכהן שימש רוב ימיו כרב וכמורה הוראה בוילנה, עיר של חכמים. לומדים מובהקים כרבי בצלאל חוכמתם ניכרת כבר מראשית דרכם. עוד בהיותו ילד הפליא את חכמי עירו בבקיאות ובחריפות בש"ס ובפוסקים, טבעי היה שלא יעברו ימים רבים ושדכנים החלו לדבר בו  נכבדות. ובהיות כבין שתים עשרה השתדך עם אחת המשפחות הנכבדות בוילנא.

בשעה שהסבו הקרואים לסעודת ה"תנאים" אמר אחד מחכמי וילנא, כידוע מברכים את אבי הבן בשעת הברית שיזכה לגדל את הרך הנימול לתורה, לחופה ולמעשים טובים, ולכאורה היה צריך לנסח את הברכה: שיזכה לגדלו לתורה, למעשים טובים ולחופה" שהרי במעשים טובים צתחייב הבן כשהוא בן שלוש עשרה – בהגיעו למצוות ואילו לחופה הוא מגיע רק כשהוא בן שמונה עשרה, אלא השיבו לו שכאשר הבן הנולד יהיה מוצלח כל כך עש שימהרו להשתדך עימו ויוליכו אותו לחופה עוד לפני שהגיע למצוות ולמעשים טובים כפי שקורה בחתונה דנן...

"משפטיך תהום רבה"

ואת השלך – שלדג רבי יוחנן כי הוה חזי רואה את השלך אמר "משפטיך תהום רבה" (חולין) מפרש רש"י ומשפטיך אף בתהום רבה שזמנת השלך לשופטן ולעשות נקמתך בדגת הים להמית המזומנם בתהום למות כפי שנפסק עליהם הדין מלמעלה – מבורא עולם

"שלוש עשרה מידות של רחמים"

בתפילת ערבת אנו אומרים "והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו" – ישנם מלאכים שתפקידם לגרום לנו לצרות וזה בגלל עונותינו והם עוון: משחית, אף וחמה וכולם מוזכרים ב"והוא רחום"

וב"והוא רחום" יש גם שלוש עשרה תיבות כנגד שלוש עשרה מידות של רחמים ומבקשים מה' שיכפר עוונותינו בזכות שלוש עשרה מידות של רחמים ואז לא ישלטו עלינו בזמן שהדין מתוח בעולם.

יהי רצון שיפתח ליבנו בתורתו וישים בליבנו אהבות ולא יעיר כל חמתו.

דברי התורה לקוחים מהספר "ליקוטי אהרון" לרבי אהרון אזרד ז"ל

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת וישלח (התשע"ד)

  • פרשת השבוע - תזריע (התשע"ו)

  • פרשת השבוע - חיי שרה (התשע"ו)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים