שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 14:59:36 - 31/10/2019  צפיות:

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע פרשת נח - תש"פ


פרשת השבוע פרשת נח - תש

דבר תורה לפרשת נח

"נח איש צדיק, תמים היה בדורותיו" (ו', ט')

תלמידי החוזה מלובלין שאלו פעם את רבם: ילמדנו רבנו מי גדול ממי? האם התמים עולה בערכו על פני האיש הגדול (בתורה) או שמא יפה כוחו של אדם הגדול מן התמים? השיב להם החוזה מלובלין לתלמידיו: צאו וראו כיצד נוהג אדם הבא לבצוע על כיכר לחם ברכת המוציא – בשעה שמונחות לפניו שתי ככרות לחם, אחת גדולה ואינה שלימה שכבר פרסו ממנה פרוסה ולצידה אחת קטנה ושלימה. על איזו כיכר עליו לברך את ברכתו? האם יעלה בדעתו לברך המוציא על הכיכר הפרוסה רק מפני שהיא גדולה?! מכאן שהתמים עדיף מהגדול.

"קץ כל בשר בא לפני, כי מלאה הארץ חמס מפניהם..." (ו', י"ג)

על כתוב זה שנינו במסכת סנהדרין (ק"ה): אמר רבי יוחנן בוא וראה כמה גדול כוחו של החמס, ומה חמורה עבירה של גזל. שהרי דור המבול עברו על כל העברות שבעולם ולא נחתם דינם עד שפשטו ידיהם בגזל, שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם – והנני משחיתם את הארץ".

"כי יצר לב האדם רע מנעוריו" (ח', כ"א)

אמר רבי בונם, את יצר הרע צריך האדם לדמות לעצמו כרוצח הניצב מעליו וגרזן בידו ואומר להתיז את ראשו. ומה אם אין האדם מסוגל לדמות זאת? הקשה אחד החסידים, סימן הוא – השיב רבי בונם שיצר הרע התיז את ראשו מזמן.

"נח איש צדיק, תמים היה בדורותיו" (ו', ט')

"תמים היה בדורותיו – נח נשאר בעיניו כשפל רוח אף על פי שהיה צדיק אחד בדור של רשעים משום ש"את האלוהים התהלך נוח"- בזוכרו תמד את גדלות הבורא וממילא מעשיו לא נחשבים בעיניו. אם כי לגבי בני אדם היה צדיק, מכל מקום היה מעמיד תדיר את צדקותו ביחס לאלוקים לפיכך נישאר תמים עניו ושפל רוח ביני עצמו. (נועם מגדים)

דברי התורה לקוחים מהספר "ליקוטי אהרון" לרבי אהרון אזרד ז"ל

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • אמת ושקר - וישלח

  • פרשת בא - (תשע"ד)

  • פרשת השבוע - ויגש (התשע"ה)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים