שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 16:50:28 - 02/08/2019  צפיות:

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - פרשת מסעי התשע"ט


פרשת השבוע - פרשת מסעי התשע

"ולא תיקחו כופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות" (ל"ה, ל"א)
הרי זו אזהרה לבית הדין שלא ליקח כופר מהרוצח, אפילו נתן כל ממון שבעולם ואפילו רצה "גואל הדם" לפוטרו. שאין נפשו של הנהרג קנין "גואל הדם" אלא קניין הקב"ה שנאמר: הן כל הנפשות לי הנה.

"עד מות הכהן הגדול אשר משח אותו בשמן הקודש" (ל"ה, כ"ה)
מותו של הכהן הגדול מזעזע את העם ומעורר אותו לחזור בתשובה שלימה. ומכאן יש להניח איפוא כי גואל הדם מתבונן אז בנפשו והוא כובש בקרבו את יצר הנקמה שדוחפו לנקום באיש אשר הרג את קרובו בשוגג. וכשאותו האדם רואה שאפילו הכהן הגדול אשר נמשח בשמן המשחה גם הוא סופו למיתה וכך הוא מתנחם על מות קרובו וכבר יצר הנקמה שכך. ואז גם הרוצח ראשי לשוב לביתו.(אברבנאל)

"ואלה מסעיהם למוצאיהם" (ל"ג, ב')
על זה מעירים חכמי ישראל לדברי חז"ל במסכת תענית (ט', ע"א) שאין דבר שאינו מרומז בתורה. וגם אותם 42 מסעות של בני ישראל במדבר מרומזים בפסוק השני בפרשת מסעי – "ואלה מסעיהם למוצאיהם " – לפי המקומות שיצאו מהם  - "ואלה" בגימטריה 42. (פרפראות לתורה)

"ויסעו מקברות התאווה ויחנו בחצרות" (ל"ג, י"ז)
הרב הקדוש מוורקה, רבי יצחק זצ"ל, היה דורש על פסוק זה, שאם אדם מעוניין באמת להתרחק מהתאוות האורבות לפתחו ולמלט את נפשו מדרך החטא ישתמש במרומז בתורה "ויחנו בחצרות" – עליו להתהלך כל הימים בהבנה מוחלטת שהעולם הזה שבו אנו חיים הוא למעשה "חצר" ופרוזדור לעומת חיי העולם הבא, החיים הנצחיים המזומנים לו שם.

מעשה שהיה...
מסופר על נפוליאון שליט צרפת, שבאחד הימים כשעשה סיור בארצו, נקלע לבית כנסת, באותו הזמן היה זמן קריאת קינות לזכר חורבן בית המקדש בצום תשעה באב. כאשר נכנס לבית הכנסת התפלא מאוד כשראה את נכבדי העם היהודי שבארצו יושב את הרצפה ומקונן. שאל אותם נפוליאון על פשר מעשיהם, ענו לו המתפללים שהם בוכים את חורבן המקדש שנחבר לפני כאלפיים שנה בירושלים. נפוליאון התפלא, מדוע הם בוכים על דבר שארע לפני אלפיים שנה ואמר עם שיש לו עבר, יש לו עתיד!

נלקח מהספר "ליקוטי אהרון" לרבי אהרון אזרד ז"ל, "מעיניה של תורה", "פרפראות לתורה"

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת בא - (תשע"ד)

  • פרשת השבוע - במדבר (התשע"ג)

  • מקדש ושמו אדם-תרומה
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים