שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 11:09:41 - 05/07/2019  צפיות:

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - חוקת התשע"ט


פרשת השבוע - חוקת התשע

דברי התורה לקוחים וערוכים מתוך ספר "ליקוטי אהרון" לרבי אהרון אזרד ז"ל.

"זאת חוקת התורה" (יט,ב)

לפני שאדם מקיים מצווה בא אליו יצר הרע ואומר לו, לשם מה אתה מקיים מצווה זו, הרי אין בה טעם, והיא קשה ומתישה והיא איננה העיקר כלל! ולאחר שהאדם מקיים את המצווה אומר לו שוב היצר הרע- מה רב חשיבות מצווה זו שקיימת , מצווה נאה מאוד שלא כל אחד מסוגל לקיים ובכך נוטע גאווה ויוהרה בקרב מקיים המצווה. לכן, תמיד על האדם לזכור שהוא מקיים את המצוות כי הוא נדרש לכך ולכך הוא מצווה ע"י הקב"ה ולא אחרת.

 

"ויקחו אליך פרה אדומה תמימה..." (י"ט, ב')

רש"י מדייק מן המילים "אדומה תמימה" – שתהא תמימה – שלמה באדמימות, שאם היו בה שתי שערות שחורות, פסולה. העיר על כך האדמו"ר רבי יצחק מאיר מגור, בעל "חידושי הרי"ם": בתמימות של פרה אדומה פוסלות שתי שערות שחורות ויותר, אבל בתמימות נפשו של יהודי, שנצטוה מן התורה: "תמים תהיה עם ה' אלוהיך" (דברים)

ונתתם אתה אל אלעזר הכהן..." (י"ט, ג')

נשאלת השאלה: מדוע לא נתקיימה מצוות פרה אדומה במדבר על ידי אהרון הכן? רש"י בפירושו מביא הסבר הבא משמו של רבי משה הדרשן: לפי שאהרון עשה את העגל – עגל הזהב לא ניתנה עבודה זו על ידו שאין קטגור נעשה סנגור. ולדעת הרמב"ן לא ניתנה מצוות פרה אדומה לאהרון כי הוא "קדוש לה' וחסידו המכפר במקדשו בתחומי המשכן ולא רצה ליתן לו עבודת חוץ" – עבודת הקודש נעשית "מחץ למחנה". וטעם נוסף, כדי שיחנך את אלעזר בחיי אביו במצווה מן המצוות של כהונה גדולה.

 

 

בעל "השולחן ערוך"

מסופר על רבי יוסף קארו הקדוש, בעל השולחן ערוך, שנפטר ונקבר בירושלים בחלקה מכובדת - מפני מה זכה רבי יצחק, בנו של רבי נתן (תלמידו של רבי נחמן מברסלב הקדוש) להקבר במחציתו. הלא רבי יצחק היה עני, וכשנפטר היה זה יום שבת, וכיוון שאין מלינים את המת מייד בצאת השבת הזדרזו לקבור אותו, אך כיוון שבזמן ההוא לא היו מנורות לא ראו היכן קברו אותו ומשמיים גלגל בעל השולחן ערוך שיקבר במחציתו. בבוקר כשראו שקברו אותו, הצטערו, איך טעינו כך הוא הוא עני מרוד, אך כשגילו שאביו כתב חיבור מפית מרגליות על השולחן ערוך, שמחו!

 

 

 

 

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת כי תבוא (התשע"ג)

  • פרשת השבוע - יתרו (התשע"ו)

  • השורש של העבדות-משפטים
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים