שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 15:00:14 - 11/03/2019  צפיות: 1370

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - פרשת ויקרא התשע"ט


פרשת השבוע - פרשת ויקרא התשע

הגונב מחברו מועל בה'

פרשת ויקרא מסתיימת בדין "אשם גזלות" כלומר, אדם שחטא בעבירה של גזל ונישבע לשקר, דינו שצריך להוסיף חומש, וכמו כן להקריב קורבן "אשם גזלות". התורה מפרטת את סוגי העברות, גזלות, אשר עליהן יש צורך בהקרבת קורבן ותוספת חמישית במידה והאדם גם נשבע לשקר. האיסורים הם ברמת בין אדם לחברו, אחד שכופר בפיקדון שהפקידו אצלו, גונב, עושק, מוצא אבדה ואינו מחזיר. ולאחר מכן התורה מזכירה את האיסורים שעובר האדם בינו לבין המקום, כגון שבועת שקר.

מדוע התורה בחרה לפתוח בצורה זו?

ישנה חלוקה ברורה בין שני סוגי מצוות:

 1. בין האדם למקום: כגון, תפילין, שבת, טומאה וטהרה, וכו', פגיעה בתחום זה פוגע אך ורק בין אדם למקום. ואינו פוגע באופן ישיר בזולתו.
 2. בין אדם למקום ובין אדם לחברו: גזל, גניבה, ניזיקין, ושומרים וכו' אדם שפוגם במצוות אלו פוגע באופן ישיר בזולתו וכיוון שמצוות אלו כתובות בתורה הרי שהוא ממרה את פי ה' באופן ישיר ולכן עובר גם על "שבין אדם למקום".

 

האדם הוא נזר הבריאה, התכלית שבבריאה ולכן נברא בצלם הקב"ה, הוא אינו עוד אחד מהנבראים בשרשרת הבריאה, אלא תכלית היקום. ולכן כל הפוגע בו פוגע בהקב"ה בכבודו ובעצמו. רעיון זה מודגש בתורה בדין אדם שנענש בעונש מיתה, ואסור להשאיר אותו תלוי כל הלילה. והגם שמדובר באדם שחטא ונענש והתליה עצמה היא חלק מהעונש. אסור להשאיר אדם בצורה זו תלוי, כי זה בזיון לקב"ה כיוון שאדם נברא בצלם אלוקים.

ולכן ברור הוא שזלזול בכבודו של אדם הוא כזלזול בכבודו של הקב"ה בעצמו.

הקב"ה מעיד שבני ישראל הם כבנים לה'. ולכן כל מי שפוגע בנו כאילו פוגע באבינו.

"וכחש בעמיתו בפיקדון"

רש"י בפירושו לפסוק זה מתייחס למצב שבו אדם מפקיד פיקדון אצל חברו בצנעה, רק שניהם יודעים בדבר. (כך שרק הקב"ה נמצא ביניהם בשעת המעשה) ואם השומר מכחיש, הרי הוא כופר בצד השלישי, בה' יתברך, הר הוא כופר בהשגחתו הפרטית של האדם הוא אינו מאמין שהקב"ה שומר ומשגיח על ברואיו ורואה הכל.

על כן, הפתיחה "מעל בה'" מתאימה הן למצוות שבין אדם למקום והן למצוות שבין אדם לחברו ודווקא בחרה התורה להדגיש את חשיבות מצוות שבין אדם לחברו למרות שבעומק הדברים אין הפרדה, שכן כל מצווה שבין אדם לחברו היא כמצווה שבין אדם למקום.

דברי התורה לקוחים וערוכים מהספר היקר

"צידה לדרך מפרשת השבוע" לרבי צמח מורי

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

 • קיצור ליקוטי תפילות חלק א - תפילה א

 • חג שני - שביעי של פסח (התשע"ג)

 • פרשת השבוע - פרשת במדבר תשע"ט
 • שתף לחבר

  שתף בפייסבוק

  ניווט מהיר:
  תגובות הגולשים