שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 08:54:42 - 29/06/2018  צפיות: 1149

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: דבר תורה - פרשת בלק התשע"ח


דבר תורה - פרשת בלק התשע

פרשת השבוע – בלק

"וירא בלק בן ציפור" (כ"ב, ב)
משל למלך שהושיב שומרים לשמרו מן הגייס – מצבאות זרים והיה בטוח עליהם שהיו גיבורים. עבר הגייס והרגם והיה המלך מרתת – רעד מפחד על עצמו. וכן בלק ראה מה עשו ישראל לסיחון ולעוג שהיה מעלה להם שכר לשמרו ונתיירא לעצמו". (ליקוטי אהרון לרבי אהרון אזרד, ז"ל)

"הנה עם יצא ממצרים הנה כיסה את עין הארץ" (כ"ד, ה')
מצינו במדרש שבלעם היה בין יועציו של פרעה, אשר אמרו: "הבה נתחכמה לו", והוא אשר יעץ להעביד את בני ישראל בפרך, שלא להוציאם מן הארץ ולהשליך את בניהם הנולדים היאורה לבל יפרו וירבו.
לפיכך טען עכשיו בלק בין ציפור כלפי בלעם: הבט וראה כי עצותיך שיעצת בשעתו לא נשאו פרי, שכן "הינה עם יצא ממצרים" ,יצוא יצא ממצרים ולא אלא פרו ורבו במאוד – "הנה כיסה את עין הארץ", על כן עליך להתאמץ ולהפעיל נגדם אמצעי חדש של קללה – "לכה נא ארה לי" (אור החיים הקדוש, מתוך מעינה של תורה)

"גדר מזה וגדר מזה" (כ"ב, כ"ד)
סתם גדר של אבנים הוא (רש"י)
מה נפקמינה לנו, ממה הגדר הייתה עשויה?
ברם יעקב אבינו הלא כרת ברית עם לבן בגל אבנים – "עד הגל הזה ועדה המצבה אם אני לא אעבור אליך את הגל הזה ואם אתה לא תעבור אליי את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה" (בראשית ל"א,נ"ב) – ובלעם שהיה נינו של לבן הארמי, היה הראשון אשר הפר את הברית ובא לעשות רעה לזרעו של יעקב, לכן התנקמו בו האבנים לראשונה- "יד העדים תהיה בו לראשונה". האתון לחצה את רגלו אל גדר האבנים לראשונה ושברתה ומכאן ואילך נעשה חיגר כפי שכינהו חכמינו: "בלעם חגורא"...זהו שנתכוון רש"י לציין כי הגדר הייתה של אבנים ולפיכך נענש על ידה בראשונה...(תולדות יצחק, מתוך מעינה של תורה)

"ויפתח ה' את פי האתון" (כ"ב, כ"ה)
הוכיחו לו לבלעם לבל יתגאה בכך שזכה לנבואה שכן האתון זו שבוודאי אינה ראויה לראות פני מלאך ולדבר בכל זאת זכתה לראות פני מלאך ונפתח פיה לדבר מכיוון שהיה לטובת ישראל ואילו הוא עצמו אינו ראוי לזה יותר מן האתון....(כלי יקר, מתוך מעינה של תורה)

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - ויקהל פקודי התש"פ

  • פרשת השבוע - שמות (התשע"ו)

  • השורש הרוחני של המחלוקת - קורח
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים