שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 21:43:48 - 07/06/2018  צפיות: 1461

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: דבר תורה - פרשת שלח התשע"ח


דבר תורה - פרשת שלח התשע

חמישה דברים ומאורעות עצובים אירעו את אבותינו בתשעה באב: נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ ישראל בשל חטא המרגלים.

נדחתה כניסת השבטים לארץ בארבעים שנה, חרב בית המקדש בראשונה על ידי הבבלים ובשנייה על ידי הרומאים, ונלכדה ביתר – נפל המבצר האחרון של בר כוכבא שמרד ברומי, כשישים וחמש שנים אחרי חורבן בית שני ונחרשה העיר ירושלים ונחרבה כליל בפקודת שלטון רומי והייתה כשדה חרוש (מדרש)

"במדבר הזה יתמו ושם ימותו" (י"ד, ל"ה)
רבי עקיבא אומר: דור המדבר יוצאי מצרים שמתו במדבר אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדים בדין – אינם נידונים על חטאיהן בבית דין של מעלה ארי תחיית המתים שנאמר: "במדבר הזה יתמו ושם ימותו": "יתמו" – בעולם הזה, "ושם ימותו" – בעולם הבא.

"וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה (י"ד, ל"ז)

על מה הוציאו המרגלים שם רע? על עצים ועל אבנים והלא דברים קל – וחומר: מה אם אלו שלא הוציאו שם רע אלא על עצים ועל אבנים – נענשו. ולא עונש מועט, אלא עונש מרובה: ולא עונש לשעה אלא עונש לדורות. המוציא שם רע על חבירו כיוצא בו – על אדם כמותו - על אחת כמה וכמה! כל שכן עונשו חמור מאוד. האומר בפיו לשון הרע, חמור מן העושה מעשה – מעובר עברה בידיים שכן מצינו שלא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרע של המרגלים שנאמר: "ינסו אותי זה עשר בעמים".
כמה קשה לשון הרע משל לנכה רגליים שהיה מרעשי את המדינה, אמרו הבריות: אילו הה שלם ובריא בכל איביו על אחת כמה וכמה! כך הלשון מחותך ומונח בתוך הפה הוא מרעיש את העולם. למהו הלשון דומה? לכלב שהוא קשור בשלשלת וחבוש ונתון לפנים משלושה בתים והוא מנבח וכל העם מתיראים ממנו. אילו היה בחוץ מה היה עושה?! כך לשון הרע: נתון לפנים מן הפה ולפנים מן השפתיים ומכה עד אין סוף, אילו היה הבחוץעל אחת כמה וכמה! אמר הקב"ה מכל הצרות הבאות עליכם אני יכול להציל אתכם אבל לשון הרע...הטמן לעצמך ואין אתה מפסיד.

דברי התורה לקוחים בספרו של רבי אהרון אזרד ז"ל (ליקוטי אהרון)

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • דבר תורה - פרשת משפטים התשע"ח

  • פרשת האזינו (התשע"ג)

  • המקום הנכון, הזמן הנכון והאדם הנכון
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים