שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 13:42:01 - 26/11/2012  צפיות: 3419

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - פרשת וישלח (התשע"ג)


פרשת השבוע - פרשת וישלח (התשע

דברי תורה – פרשת וישלח

תקציר פרשת השבוע

יעקב שולח מלאכים לאחיו עשו אל ארץ שעיר בכדי לפייסו, המלאכים מספרים ליעקב כי פני עשו אחיו הם למלחמה ולא לשלום. יעקב מתכונן למלחמה ולתפילה ומחלק את אנשיו ומשפחתו וצאנו וכל הרכוש לחלקים ומתפלל לה' לטובת שלום משפחתו ואנשיו. יעקב מכין מתנה – דורון ומנחה את עבדיו כיצד לפייס את עשו. יעקב מעביר את משפחתו בנחל, במעבר יבק. יעקב נותר לבדו  ומלאך ה' נלחם בו ולבסוף ומברכו ומוסיף לו את השם - ישראל. יעקב קורא בשם למקום – "פניאל"  - כי ראה את ה' פנים אל פנים וניצל. יעקב מתרפא מצליעתו וכזכר לכך אסור עלינו לאכול את גיד הנשה. בהמשך מתוארת פגישת יעקב ועשו וארבע מאות איש אשר באו עימו. נשות יעקב ובניו משתחווים לעשו. יעקב משדל את עשו לקבל את המתנה ששלח לו. עשו מציע ליעקב שמירה וליווי אך יעקב מסרב. יעקב הולך לדרכו וקונה את חלקת שכם ושם בונה מזבח לה'. דינה ביתו של יעקב אבינו יוצאת מביתה ושכם מטמא אותה וחפץ בה. תגובת יעקב ובניו למשמע המקרה האיום – הם כעסו מאוד. חמור משדל את יעקב ובניו למסור את דינה לבנו שכם. בני יעקב מעמידים תנאי להסכם והוא שכל העיר ימולו. חמור ושכם משכנעים את בני עירם למול וכולם נימולים. ביום השלישי בהיות אנשי העיר כואבים מאוד, שמעון ולוי הורגים את כל בני העיר ואת חמור ובנו שכם ולכך יעקב אבינו מגיב בצורה קשה מאוד. ה' מודיע ליעקב להגיע אל בית-אל ויעקב מכין את משפחתו לנסיעה. יעקב נוסע אל העיר לוז ובונה שם מזבח לה'. דבורה  מתה ונקברה בבית אל – באלון בכות. ה' מברך את יעקב. בהמשך הדרך רבקה מתקשה בלידתה את בנימין ונפטרת מן העולם, יעקב קובר אותה בבית לחם. ראובן מבלבל יצועי אביו. יעקב מגיע אל אביו יצחק ושם יצחק גם נפטר.

בהמשך מתואר העץ המשפחתי של עשו, שמות נשותיו, שמות ילדיו אשר נולדו בארץ כנען. עשו הולך לארץ אדום בשל ריבוי קנינו. מפורטים שמות אלופי עשו ובניו, שמות בני שעיר ואלופיהם, שמות מלכי אדום מבני עשו, שמות אלופי עשו.

"וישלח יעקב..."

מדוע סיבב הקב"ה שיצטרך יעקב לשלוח לעשו מתנות, הלא הוא בחיר האבות, ומדוע לא בא הקב"ה בחלום כפי שבא אל האבימלך וכפי שבא אל פרעה. וגם ידוע שהקב"ה חס על ממונם של ישראל ובטח על ממונו של יעקב, הלא זה תמוה, ואם תאמר שעשו הוא הרשע שברשעים ולא היה שאפילו אם הקב"ה היה בא איליו הוא לא היה שומע איליו, אז מדוע לא נתן בו הקב"ה נגעים, לדוגמה? ומדוע יעקב נותר לבדו ולפתע הפסיקו מלאכים ללוות אותו? (יידוע שתמיד היו מלאכים מלווים את יעקב) אלא אמרו המפרשים שענייני אברהם אבינו - סימן לגלות מצרים, ענייני יצחק – סימן לגלות בבל, וענייני יעקב – סימן לגלות אדום בה אנו נמצאים עד היום. והאוייב המר מכולם הוא עשו מהיום שרבקה נתעברה ועד ביאת משיח צדקנו. וכיוון שנרמז על ההסתרה הגדולה, לא בה הקב"ה לעשו להזהירו – ועל כן נותר יעקב לבדו (ההסתרה) מחמת שרצה הקב"ה להראות גדלו של יעקב וטעם נוסף הוא – שהקב"ה מתאוה לתפילתם של צדיקים.

"ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר"
רמז לקץ הימים, שכל האומות ישנאו את ישראל בקץ הימים ואז יותרו ישראל לבדם בלי שאף אומה תעמוד לצידם, אז סוף סוף תגיע הישועה ותקום מלכות ישראל.

"וירא כי לא יכל לו ויגע בכף ירכו"
כאשר נלחם המלאך, שרו של עשו ביעקב וראה כי לא יכל לו, אינו יכול להתגבר על הצדיק עצמו, אז נגע בכף ירכו – ז"א נטפל לבניו של יעקב – יוצאי ירכו, על כן מייד לאחר מכן "ותצא דינה".

"ויבא יעקב שלם עיר שכם"
ראשי תיבות "שלם" – שם, לשון, מלבוש. שיעקב אבינו לא שינה שמו לשונו ומלבושו בזמן שיהיה אצל לבן.

פתגם חסידי

אמר רבי יצחק מאיר מגור: תורה שבעל פה מהי? – קבלת תורה מאלה שהיו בעלים על פיהם.

שבת שלום.

 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - חיי שרה (התשע"ז)

  • פרשת השבוע - חוקת (התשע"ה)

  • פרשת השבוע - שלח לך התשע"ט
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים