שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 19:03:15 - 23/05/2018  צפיות: 1466

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: דבר תורה - פרשת נשא התשע"ח


דבר תורה - פרשת נשא התשע

לקוח מהספר הקדוש "אהבת חיים"

"וידבר ה' אל משה לאמור, נשא את ראש בני גרשון ..."
כתב המחבר בעל "כסא רחמים", מה שייכות יש על הפסוק "ולא יבואו לראות כבלע את הקודש ומתו" לפרשת ראש בני גרשון?
ידוע שהמפקדה העליונה היו על ידי משה ואהרון ועל פי הגבורה מחלקים איש איש כפי עבודתם ותכף אחרי זה כתוב "צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב ועל טמא לנפש", רוצה לומר כל אדם שחושב את עצמו חכם ופיקח והולך בשרירות ליבו הרי זה מטמא גופו ונפשו והוא לא מרגיש ובארו חכמינו זכרונם ברכה, מיום שאכלה חווה מאותו הפרי ירדו ארבע רוחות בעולם ואלו הם: רוח שטות, רוח זנות, רוח חמדה, רוח חטא הצרעת באה לאדם מרוח שטות כי הצרעת באה לאדם מהחטא עצמו כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות ועל ידי זה מפקיר את פיו ומדבר רע על אחר, והוא חוטא ומחטיא כמו שנבאר אם ירצה השם בשם החפץ חיים זכרונו לברכה.

"נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותיהם" – רק לאותם שממשיכים בדרך אבותם, ויהיו ראויים להתייחס עליהם וכתיב בכל מקום מוקטר ומוגש לשמי ומנחה טהורה, דרשו חכמינו זכרונם לברכה, אלו תלמידי חכמים שבבבל שעוסקים בתורה כאילו הקריבו כל הקורבנות היינו לבני גרשון "לבני"-פרוש ליבון עוונותיהם, "לבית אבותם" – שעל ידי תשובה זוכים לחזור לבית אבותם למשפחותם הקדושה העליונה. וראיה לזה שאחריו כתוב בפרשת תשובה, איש או אישה כי יעשו מכל חטאת האדם למעול מעל בה' ואם חס ושלום לא ממהר לעשות תשובה מהכתוב אחריו, איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעלה, עכשיו יבוא בעל כורחו אל הכהן, הוא ואשתו בבושה וחרפה ולפני קהל ישראל, הפך ממה שלא בא הוא לבדו אצל החכם בצנעה

 

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - פרשת מקץ (התשע"ג)

  • פרשת בהעלותך (התשע"ד)

  • דבר תורה - פרשת ניצבים התשע"ח
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים