שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 21:52:18 - 15/05/2018  צפיות: 1385

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: דבר תורה - פרשת במדבר התשע"ח


דבר תורה - פרשת במדבר התשע

"שאו את ראש כל עדת בני ישראל"

כל חידושי התורה האמתיים הם צמצומים וכלים נפלאים להמשיך על ידם אור האין סוף בהדרגה ובמידה כראוי. אך לזה צריכין שיתחברו באהבה נפשות רבות מישראל יחד. כי צריכים לזה כלים רבים שאי אפשר שיתתקנו כי אם על ידי אלפים נשמות שמתחברים יחד באהבה כאיש אחד עד שיוכלו לקבל בהדרגה כראוי אור הגדול הזה והכל כפי התגלות האור והמשכתו שזה סוד מה שמתן תורה לא היה עד שנקבצו שישים ריבוא מישראל יחד באהבה ובשלום כמאמר רבותינו ז"ל על הפסוק ויחן שם ישראל...וכן אמרו רבותינו על על הפסוק "שובה ה' רבבות אלפי ישראל", אין השכינה שורה על פחות משני רבבות ושני אלפים וכו... כי הכל כפי המשכת האור שהוא כפי הקיבוץ של נפשות רבות מישראל באהבה ובשלום, כי אי אפשר להמשיך בחינת השראת השכינה שהיא התגלות אלוקותו על ידי קיבוץ נפשות רבות מישראל שזהו בחינת המנין שנצטוו למנותם קודם מתן תורה וכן אחר הקמת המשכן כדי להשרות שכינתו עליהם. כי אי אפשר להמשיך קבלת התורה והשראת השכינה כי אם על ידי מספר כזה שהיה בישראל אז, שעל ידי זה דייקא ניתתקנו כלים וצמצומים כאלא לקבל אור האינסוף וכו'. על כן קוראים טדם שבועות פרשת במדבר שמדבר ממניין בני ישראל וכמו שאמרו רבותינו ז"ל מנו ועיצרו. כי עיקר קדושת שבועות שהיא קבלת התורה הוא על ידי זה. ועל כן נסתלקו תלמידי רבי עקיבא בימי הספרה שאז צריכין לתקן הצמצומים האלו בשביל קבלת התורה ובהם היה תלוי כל זה ביותר, כי הם היו צריכים להמשיך חידושי תורה נפלאים של רבי עקיבא רבם לעולם שהוא בחינת משה והם פגמו בזה על ידי שלא הייתה אהבה ביניהם על כן מתו דייקא. (הלכות תפילה, ליקוטי הלכות רבי נחמו מברסלב (ז"ל)

"והיו לי הלוויים אני ה'" לכאורה אינו מובן, הפירוש של "אני ה'" האיך שייך לשלמעלה הימנו "והיו לי הלויים" אך עיניין הוא דהינה השם יתברך ברוך הוא, בלתי אפשר להשיג מציאותו יתברך שמו רק על ידי פעולותיו ונפלאותיו הנפלאים והנוראים, על ידם יכול האדם לדעת ה' ברוך הוא. וזהו "והיו לי הלויים", פרוש כשתהיו דבוקים ולוויים לי על ידי זה תגרמו לי שאעשה ניסים ונפלאות בעולמי ויהיו היכולת בידכם להשיג אותי על ידי מפעלי וזהו "אני ה'", שתדעו אותי שני ה'. וזהו "אם אני לי מי לי.." פירוש, אם לא תיקנתי את מעשיי שיהא "אני לי" – פירוש שאכיר את בוראי על ידי נפלאותיו בכדי שיוכל להיקרא "אני מי לי", מה יש לי פעולה שפעלתי. וזהו "אני לדודי וכו'..", פירוש על ידי ידודותי ואהובתי שאני אוהב לה' יתברך ברוך הוא שלא יחטא האדם ויהיה צדיק תמים וזהו "ועלי תשוקתו", פירוש תשוקותיו הם גם עליי, שגם אני משתוקק שאהיה צדיק.(הנועם אלימלך הקדוש)

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • דבר תורה - פרשת בשלח - התשע"ח

  • פרשת השבוע - ויחי (התשע"ה)

  • פרשת השבוע - מטות מסעי (התשע"ז)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים