שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 09:21:52 - 29/04/2018  צפיות: 1485

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: דבר תורה - פרשת בהר, התשע"ח


דבר תורה - פרשת בהר, התשע

דבר תורה לפרשת בהר

"שש שנים תזרע שדל ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה ובשנה השביעית שנת שבתון" אמרו המפרשים מדוע בחר הקב"ה אחר שש שנים, שנה שביעית? משום שנזכר בגמרא: אמר רבא לתלמידיו לא תתחזו קמאי לא ביומי ניסן ולא ביומי תשרי כדי שיטרחו בבצר ובקציר, וכשהם יטרחו בקצירה וחרישה אז יהיו פנויים בשאר ימות השנה ללמוד, בינתיים כל הישיבות היו מבטלות תורה שני חודשים בשנה ולזה ציווה הקב"ה שש שנים תזרע שדך, כל שש שנים יש לך שנים עשר חודש שאתה חייב לי. ולכן בשנה השביעית היא  שנת השמיטה, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, רק תשב ותלמד. ולא רק בני ישיבות אלא כל ישראל גם פה מראה לנו התורה את עיניין האמונה ועל זה אמרו המפרשים, מדוע נכתב עניין שמיטה בהר סיני? כי כל יום יוצאת בת קול מהר סיני ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, דעו שנתתי לכם התורה בהר סיני ומיום שנתתי לכם תורה ירדה שנאה גדולה לאומות העולם כנגד ישראל.

"בהר סיני" – מה שמיטה נאמרו חוקותיה ודקדוקיה מסיני אך כולן מסיני, למה מצוות שמיטה נאמרה בסיני משאר המצוות? בעבור שמצוות שמיטה ראיה ברורה כי התורה היא מן השמים ולא משה מפי עצמו אמרה כי אך אפשר שיבטיח בן אדם תבואה לשלוש שנים? הלא זה שלא כדרך הטבע? אלא ודאי שהתורה מהשמיים היא. (פניני תורה)

והרב כלי יקר כתב: השמיטה כדי לחזק את האמונה בליבנו שהכל שייך לקב"ה, חיי האדם, הבתים השדות וכן השאר, לכן ישכיל האדם ואל ירדוף אחר הפרנסה ביום ובלילה ועל ידי זה לא יהיה לו זמן לעסוק בתורה חס ושלום כי מזונותיו של האדם קצובין לו משרי ועד תשרי. ואם יעבוד שבע שעות ושאר הזמן יעסוק בתורה, נמצא בידו שתי זכויות, האחת שיש לו אמונה וזוכה לחיי הועלם הבא והשנית המעט שהוא מרוויח יש לו הצלחה וגם חי חיים טובים וגם מקרב את הגאולה ונקרא אהוב לבריות ואהוב למקום ולא תאמין בבן אדם האומר שיש לו אמונה עד שתבוא שנת השביעית עוד אמרו המפרשים, מדוע הקב"ה החמיר בעונש זה יותר מכל העונשים אם לא מקיימים מצווה זו? בעבור שמי שעובר על מווה זאת מביא גלות לישראל חס ושלום, כמו שכתוב במסכת אבות גלות באה לעולם על שמיטת הארץ וגם בפרשת בחוקותי מוזכר בפסוק "אז תרצה הארץ את שבתותיה כלי ימי השמה ואתם בארץ אויבכם".  

"וכי תאמרו מה נאכל, וציויתי את ברכתי": ראיתי כתוב בשם המחבר מעם לועז ז"ל למה כתוב כי תאמרו מה נאכל וציווית את ברכתי מפני שידע צופה עתידות שישאלו ועל זה כתוב וציויתי את ברכת, ואם לא היו שואלים היה הקב"ה שולח ברכה ושפע רוחני יותר מברכה זו. ובמסכת אבות כתוב, בסבת ארבע דברים באה גלות לעולם, אחת מהן היא בעוון שמיטה ולכן גלו לבבל, כמו שפרש רש"י בפרשת בחוקותי: אז תרצה הארץ את שבתותיה וארבע מאות ושלושים ושש שנה חטאו ישראל ושמיטות ויובלות של אלו השנים הוא שישים ותשע שנה , עוד אמרו חכמינו ז"ל על מה אבדה הארץ ויאמר ה' על עזבם את תורתי אם כן כיצד גלו בעוון שמיטה? אלא רוצה לומר על עזבם את תורתי שלא עסקו בתורה בשנת השמיטה והיו עובדים האדמה.

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות admin@torahreading.org.il

                            

(לקוח מהספר "אהבת חיים" לחכם מנחם מנשה זצ"ל)


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת מטות - מסעי (התשע"ג)

  • דברי תורה - פרשת השבוע - פרשת ראה

  • פרשת השבוע - בא (התשע"ז)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים