שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 10:50:14 - 13/04/2018  צפיות: 1084

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: דבר תורה - תזריע מצורע, התשע"ח


דבר תורה - תזריע מצורע, התשע

דבר תורה לפרשות תזריע - מצורע

"וידבר ה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל לאמור אישה כי תזריע וילדה זכר וגו'" נסמכה פרשה זו לפרשת שמיני ששם מדבר בעניין איסורי מאכלת מפני שהמאכלות האסורות האמורות בפרשת שמיני מוליד עיפוש מיני נגעים לילד אשר בבטן אמו בשביל זה הזהירה התורה קודם הריון והלידה את זה תאכלו ואת זה לא תאכלו כדי שהילד יצא מלובן ומזורז לעבודתו יתברך. ואם חס ושלום לא נזהרים הילד יצא טומטום הלב אפילו שהוא חריף גדול ושטן בדמות אדם, אבל לא לעניין הקדושה רחמנא ליצלן, אלא רשע גדול וכופר בעיקר כי הילד ניזון ממה שאמו אוכלת ומאיליו מטאמת את נשמתו של הילד...

נכתב בספר "שמנה לחמו", את הנגע בעור הבשר, ראשי תיבות א'ה'ב'ה, כי הנגעים הם סימן אהבה שהם יתברך אוהב את ישראל לכן אם יחטאו לפניו פוקד אותם כדי שיחזרו בתשובה והם ייסורים של אהבה. לא רק נגעים אלא כל מיני ייסורים או גלות וכיוצא הכל של אהבה, כל זמן שיוכל לעמוד ולהתפלל ולא נמאס על הבריות.

"ואם לא מצא ידה די שה" – יובן שמרמז על שכינתא שהיא בגלותא שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, אל תקרי "ואים" – אלא "ואם" לשון אב ואם, לא תמצא ידה לגאול את עצמה אלא על ידי ישראל שעוסקים בתורה.

(זכריה י') "אשרקה להם ואקבצם כי פדיתם ורבו כמו רבו". ופירשו חכמינו ז"ל שירבו בבנים ובבנות ועכשיו ראינו שעם ישראל קטן הוא ולא מרובה?! ועוד אמר הנביא (זכריה ט') "גילי מאוד בת ציון הריעי בת ירושלים הינה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא, עני ורוכב על חמור". וקשה למה כתוב צדיק ונושע? היה צריך לכתוב צדיק ומושיע? אלא מה שכתוב הינה מלכך יבוא לך – זה מוכרח לבוא, אבל אם זכינו יבוא במרכבה של אש, פירושו קיבוץ גלויות בריבוי. ואם לא זכו, יבוא רק אחד מעיר ושניים ממשפחה, כמו שראינו בדורנו איך עיירות שלמות נחנקו ונשרפו, וחיו רק אחד מעיר ושניים ממשפחה, וכל אלא הבטחות שהבטיחונו הנביאים הם דווקא לישראל המוכיחים זה את זה אבל אם לא מוכיחים זה את זה, יבואו במיעוט כמו שאמרנו.                                             

מעט מדיני מאכלים בשבת

אן צביעה באוכלים לכן מותר לטבול פיתו במשקה הצבוע כגון: מי סלק כבוש שצבעו אדום, מותר לתת באוכל דבר שצובע אם אין כוונתו לצבוע, אבל אם כוונתו לצבוע אסור גם באוכלים משום כוונתו. מכל מקום במים ובמשקין צריכים להיזהר. יש מקומות שעושין יין לבן ויין אדום ומערבין זה בזה, בשבת צריך להיזהר שלא ישפוך האדום על הלבן, אלא הלבן על האדום, ואם נתן האדום על הלבן, יש שמתירין בדיעבד, אך לכתחילה לא יעשה כן.
(לקוח מהספר "אהבת חיים" לחכם מנחם מנשה זצ"ל)

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות admin@torahreading.org.il

                            

(לקוח מהספר "אהבת חיים" לחכם מנחם מנשה זצ"ל)

 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - משפטים (התשע"ו)

  • דבר תורה - פרשת תצוה התשע"ח

  • פרשת השבוע פרשת נח - תש"פ
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים