שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 07:10:29 - 28/03/2018  צפיות: 1666

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: חג פסח - התשע"ח


חג פסח - התשע

דבר תורה לחג הפסח שיבא עלינו לטובה

אכן באם חס וחלילה פוגם אדם בברית לשון הקודש במאכלות או בדיבורים אסורים כרכילות וליצנות ושקרים ודומיהם – אדם כזה הוא מכניס פיו ולשונו תחת הסטרא אחרא, ולכן יש להם אחיזה לבלבל גם מתורתו ותפילתו בשק והתפארות ח"ו. ואז אף אם ידבר בלשון הקודש – אינו בכלל לשון הקודש באמת שאין לשונו אשר בפיו קדושה. ולזה גם כן הרשעים אינם יודעים שמם בקבר ששם האדם ניתן לו מעריסתו, הוא גם כן צירוף קדוש כפי שורש נשמתו. ואדם שאינו מכניס דיבוריו וצירופי אותיות התורה תחת הסטרא אחרא, נשאר לו שם זה וצירוף זה שיש לו כפי שורשו בקדושה. מה שאין כן כשאדם פוגם דיבוריו ומשתמש בצירופי אותיות התורה לצרפן לדבר בהם דיבורים אסורים וצירופים אסורים כנבלות פה ורכילות אזי גם לשמו נעשה צירוף אחר מהסיטרא אחרא ולכן אינו יודע אז את שמו שאין לו שם, זה עתה שהיה לו מקודם.

וזהו עבדים היינו וכו'.. ואילו לא הוציא הקב"ה וכו' משועבדין היינו לפרעה. פירוש כי לולי ה' עזרנו והשפיע אור המוחין עילאין הוציא הדיבור מהגלות – היינו משועבדין לפרעה פירוש שהיינו משועבדין בדיבורינו תחת הסיטרא אחרא שהוא הפה רע, שלא היה במעשינו לבטל הקליפות מבלבלי הדיבור ולכן אפילו כולנו חכמים וכו' מצווה עלינו לספר – פירוש, להאיר ולברר הדיבור ולקדשו על ידי סיפור יציאת מצרים שהסיפור הזה מועיל לטהר הדיבור כנזכר, שאז הזמן גורם לפעול זה מפני שנגאל הדיבור בעת הזאת.

וזהו "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן"

מפטירין פירושו , סיום, כמו המפטיר בנביא, ורצה לומר שהגם שבפסח מתגלין אורות ומוחין עליונים מאוד וקדושה גדולה, מכל מקום צריך האדם שלא יסיים מלאפיק מיין נוקבין כי להשגת קדושה עליונה אין קץ וממילא מתעורר אתערותא דלעילא להריק פה מיין דכורין וייורדין השפעות טובות מבני חיי ומזוניי. ועל זה רומז מילת אפיקומן ששלוש האותיות הראשונות "אפי" עולה למניין הוי"ה, אדנ"י והוא ראשי התיבות של הפסוק "פותח את ידך", והוא בגימטריה צ"א, ורומז שיורד על ידי זה שפע פרנסה. גם אפיקומן גימטריה רפ"א שיורד על ידי זה רפואה שלימה לכול חולי ישראל.

לקוח מתוך הספר הקדוש "מאור ושמש"

חג שמח

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - פרשת נשא (התשע"ג)

  • פרשת השבוע - פרשת צו (התשע"ג)

  • פרשת השבוע - פרשת האזינו
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים