שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 08:19:18 - 22/03/2018  צפיות: 1453

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: דבר תורה - פרשת צו התשע"ח


דבר תורה - פרשת צו התשע

"צו את אהרון..."
מבואר בכוונות פרשת התמיד שעל ידיד הקורבנות נכנע העבודה זרה וזה בחינת "צו את בני ישראל", אין צו – אלא עבודה זרה. היינו שהקורבנות מכניעין ומבטלין את העבודה הזרה של תאוות ממון שהוא עיקר העבודה הזרה, כי כל העבודות הזרות קיימות בממון. וזה שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק "צו את אהרון", הנאמר בפרשת העול אין צו אלא לשון זירוז, מיד ולדורות. ביות צריך לזרז במקום שיש חסרון כיס, שזהו בחינת שבירת תאוות ממון על ידי שמחסרין ממונם בשביל ה' יתברך שקונים קורבנות בממונם שזהו עיקר שבירת תאוות ממון שמוציאין הממון על דבר שבקדושה כמבואר בהתורה ציות צדק. וזה צו ביותר צריך לזרז במקום שיש חסרון כיס שהוא בחינת שבירת תאוות הממון שזוכין על ידי הקרובנות, שהם נדבת לב בחינת צדקה כי על שבירת תאוות ממון בחינת חסרון כיס בשביל דבר שבקודשה צריכין לזרז על זה ביותר מאוד מאוד כי להוציא מתאוות ממון קשה ביותר מכל התאוות. נמצא ש"צו" שנאמר בקורבנות מרמז על שבירת תאוות הממון שזהו בחינת אין צו אלא זירוז ביותר צריך לזרז במקם שיש חסרון כיס וזהו בעצמו בחינת אין צו אלא עבודה זרה כי שבירת תאוות ממון הוא ביטול העבודה הזרה כי כל העבודות הזרות הם בתאוות הממון. (אורח חיים הלכות תפילה ד')

"כל חלב שור ועשב ועז לא תאכלו..."
יש שני מיני קליפות, היינו בחינת קליפת לבן ובחינת קליפת עשיו מקליפת לבן נמשכים העוונות שבשוגג שנעשין על ידי שיכחה ובלבלול הדעת ומקליפת עשיו נמשכין הזדונות. והינה אף על פי שמזיד חמור יותר משוגג, אף על פי כן בנקל יותר להתגבר כנגדו ולמנוע עצמו ממנו מאחר שיודע שהוא עברה. אבל מקליפת לבן שמכשיל את האדם בשגגות מזה קשה מאוד להנצל, כי מערבב ומבלבל את הדעת עד שנכשל ממילא, ועל כן צריך סיוע דלעילא להינצל מזה. ועל ידי שנזהרין בשלמות מאיסור חלב, על ידי זה ניצולין מקליפת לבן. ועל ידי שנזהרין בשלמות מאיסור אכילת הדם על ידי זה ניצולין מקליפת עשיו. (יורה דעה, הלכות חלב א)

 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • דבר תורה - פרשת חיי שרה התשע"ח

  • פרשת השבוע - חיי שרה (התשע"ג)

  • פרשת השבוע - בלק (התשע"ג)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים