שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 15:56:41 - 13/03/2018  צפיות: 1782

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: דבר תורה - פרשת ויקרא התשע"ח


דבר תורה - פרשת ויקרא התשע

"נפש כי תחטא ומעלה מעל בה' וכיחש בעמיתו..." (ה', כ"א)
מעירים על כך חכמי ישראל רבים בזמן הזה מכנים עצמם מתקדמים, הסבורים משום מה שבעולם המודרני אין עוד חשיבות לקיום מצוות שבים אדם למקום והעיקר בעיניהן הוא להרבות במצוות ובמעשים טובים בתחום שבין אדם לחבירו. אולם המציאות היומיומית מוכיחה בעליל שאנשים המזלזלים במצוות שבן אדם למקום אינם דבקים לאורך ימים גם במצוות שבין אדם לחבירו. בסופו של דבר הם מאבדים את המצפן הפנימי שלהם המנחה אותם להיטיב עם הזולת בכל הזדמנות.
רמז למציאות זו מצאנו בכתוב הבא: "נפש כי תחטא ומעלה מעל בה' וכיחש בעמיתו" – אם אדם סוטה מדרך הישר ואינו נמנע מלמעול מעל בה'  בסופו של דברר הוא יורד שלב נוסף בהידרדרות המוסרית שלו ומגיע למצב של "וכיחש בעמיתו"

"נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות ה'...ועשה אחת מהנה" (ד', ב')
על פסוק זה היה אומר האלשיך הקדוש: לאמיתו של דבר לא היו צריכים לחייב את האדם להביא קורבן על חטא שחטא בשוגג. אולם ההנחה היא שאלמלא חטא האדם לני כן במזיד היו מונעים משמים לבוא על ידו תקלה של חטא ועוון ואפילו מעשה שוגג. לכך רומזים דברי הכתוב שלפנינו: "נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות ה' אשר לא תעשינה" – סימן הוא שנתקיים באיש זה "ועשה מאחת מהנה" – שכבר עבר עבירה זו במזיד ולכן נתגלגלה לידו התואנה לעבור גם עבירה בשוגג.
לדברי חז"ל במסכת שבת (ק"ג, ע"ב) מלמדנו כאן הכתוב שהעושה מלאכה בשבת "אינו חייב עד שיעשה מלאכה שכיוצא בה מתקיימת", כגון: הכותב שם קטן משם גדול.
הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'ב מפרש פסוק זה בדרך החסידות והמוסר: יש מי שמתקיים בו "ועשה אחת מהנה" – אחת ממצוות התורה ואין הוא אלא חוטא. שכן מי שעשה מצווה ואחר כך מגאה ומתפאר על כך בפני הבריות ומדמה בנפשו שעשה כאן טובה גדולה לקדוש ברוך הוא מהפך בכך את המצווה שלו לחטא.

"אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם..." (ד', ג')
מעיר כאן רבי יעקב מליסה בעל נתיבות משפט: הזוכה לגדולה ולכתר של מנהג בישראל מוטלת עליו חובה כפולה ומכופלת שלא להכשל אפילו בעבירה בשוגג. כי בשעה שהמנהיג נכשל בעבירה הנעשית בשוגג מצויים אחרי כן אנשים המתירים לעצמם לעבור עבירות אלו במזיד. הוא שאומר כאן הכתוב: "אם הכוהן המשיח יחטא" – אפילו חטא של שוגג – "לאשמת העם" עלול  מעשהו לגרום שהעם יחטא חטאים אלו מזיד.

דברי התורה לקוחים מהספר "פרפראות לתורה"

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • משפט וצדק בעולם ובאדם - פרשת שופטים

  • ראש השנה - האזינו

  • פרשת השבוע - יתרו (התשע"ה)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים