שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 10:06:41 - 22/02/2018  צפיות: 2097

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: דבר תורה - פרשת תצוה התשע"ח


דבר תורה - פרשת תצוה התשע

דבר תורה לפרשת תצוה

"ואתה הקרב אלך את אהרון אחיך" (כ"ח, א')
על פסוק זה היה אומר הצדיק רבי מאיר'ל מפרימישלן: כידוע נשתנו הדרכים של משה ואהרון זה מזה במגעם עם הבריות. משה רבנו נטה במידה רבה מאוד להתבודדות ככתוב: "ומשה יקח את האוהל ונטה לו מחוץ למחנה (ל"ג, ז'). ולעומתו היה אהרון אחיו מעורב עם הבריות אוהב שלום ורודף שלום.
משום כך אומר כאן ה' למשה: "ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך", הקרב אל עצמך את מידתו הטובה של אהרון המעורב עם הבריות בכל עת ובכל שעה. כי מנהיג אמיתי צריך לחיות בתוך העם כל הימים ואסור לו להקים לו מחיצה בינו לבין העם.

"ואתה תצוה את בני ישראל..."   (כ"ז, כ')
מעיר על פסוק זה הרשב"ם (רבי שמואל בין מאיר) בפירושו לפרשת תרומה לשון הכתוב היא: "דבר אל בני ישראל וייקחו לי תרומה" – כיוון שהתרומה של בני ישראל במדבר הייתה מעשה חד פעמי ופי שעה לצורך הקמת המשכן. אבל כאן התורה מצווה מעשה לכל הדורות לקחת שמן זית זך כדי להדליק את המנורה מדי ערב בבית המקדש ולכן נאמר בזה הציווי "ואתה תצווה אל בני ישראל" לפי שכל לשון צוואה היא מיד ולדורות.

רבנו יעקב בן אשר – בעל הטורים אומר על פסוק זה: הפרשה פותחת בלשון ציווי וזירוז לישראל כי מדובר בה בהכנת שמן זית זך למנורת המקדש שהייתה נדלקת בכל ימות השנה מערב עד בוקר וכיוון שיש במצווה זו משום חסרון כיס דרוש כאן ציווי וזירוז לישראל שלא יתרשלו חלילה במצווה חשובה זו. בדומה לכך מצאנו במצוות הקרבת קרבן התמיד שגם בה מתחילה הפרשה במילים: "צו את בני ישראל" כי התמידים היו מוקרבים במקדש מדי יום בבוקר ובים הערביים. וכיוון שמצווה זו כרוכה בחסרון כיס דרוש בה ציווי וזירוז לישראל  שיקיימו מצווה זו בהתמדה ובמלוא הדקדוק וההידור.

"וייקחו אליך שמן זית זך...להעלות נר תמיד" (כ"ז, כ')
נמשלו ישראל לשמן, מה שמן הזה מר מתחילתו (בפרי הזית) וסופו מתוק כך "והיה ראשית מצער ואחריתך ישגה מאוד"
ומה השמן אינו משתבח אלא על ידי כתישה, כך ישראל אין עושים תשובה על ידי ייסורים.
ומה השמן הזה מביא אורה לעולם כך ישראל אורה לעולם שנאמר: והלכו גויים לאורך
ומה השמן הזה עליון על כל המשקים (תמיד צף למעלה) כך ישראל עליונים על כל אומות העולם שנאמר: "ונתנך ה' אלוהיך עליון ל כל גויי הארץ"

דברי התורה לקוחים מהספר "פרפראות לתורה" 

 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • מחשבה, מעשה ואש פנימית-צו

  • פרשת השבוע - וארא (התשע"ו)

  • פרשת השבוע - פרשת וארא (התשע"ג)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים