שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 17:46:20 - 12/02/2018  צפיות: 1155

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: דבר תורה - פרשת תרומה התשע"ח


דבר תורה - פרשת תרומה התשע

ערכו של המשכן ובית המקדש

החל מפרשת השבוע זו ועד לסופו של ספר שמות, פרשיות הספר עוסקות בנושא תוכניות המשכן, הקמתו ובנייתו, כל זאת לנוכח העובדה הידועה שהתורה מדייקת במילים ובוחרת לציין נושאים מסוימים במספר מועט מאוד של מילים ואפילו ברמז ואילו נושאים אחרים היא בוחרת לפרט. כמו שהמשנה אומרת "הלכות שבת...הריהם כהרים התלויים בשערה – מקרא מועט והלכות מרובות" ואילו כאן התורה מקדישה כחמש פרשיות על מנת לתאר בפירוט את המשכן. דבר דומה נמצא גם בבניין בית המקדש של שלמה המלך ונבואת יחזקאל על בנין בית המקדש השלישי שם הוקדשו פרקים גדולים בספר מלכים א' וביחזקאל לתיאור מפורט ביותר של המקדש.

נשאלת השאלה: ובמה גדולה כל כך חשיבותו של המשכן ובית המקדש? וכבר עסקו בשאלה זו רבים מפרשני התורה. תירוץ מעניין וחשוב נמצא בהקדמה הקצרה והעמוקה של הרמב"ן לספר שמות, בה הוא כותב "...והנה הגלות איננו נשלם גזירתו אלא עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו ושיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים עדיין יחשבו גולים כי היו בארץ לא להם נבוכים במדבר וכשבאו אל הר סיני ועשו מקדש ושב הקב"ה והישרה שכינתו ביניהם אז שבו אל מעלת אבותם ואז נחשבו גאולים. ולכן נשלם הספר הזה בהשלימו ענין המקדש ובהיות כבוד ה' מלא אותו תמיד". הרמב"ן מביע בזה מושג חדש ועמוק של עיניין הגאולה. לא רק החופש מעבדות ואפילו לא כיבוש ארצו עושים אותו משועבד לעם חופשי. המיוחד והחד פעמי שבגאולת ישראל היה דבר הגעה לקרבת אלוקים בדומה לזו שנחנו בה אבות האומה. קירבה זו הושגה בשתי דרכים, בחוויה החד פעמית ע"י גילוי ה' לעיני כל עם ישראל במעמד הר סיני וביצירת סמלים קבועים המסמלים את קרבת ה' בצורה מוחשית על ידי עשיית המשכן, לפי זה חשיבותו הגדולה של המשכן ובית המקדש היא בזה שהשכינה שורה בהם כדברי הכתוב: "ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם" ועל ידי זה התעלו ישראל והגיעו למדרגה גבוהה ביותר בהתקרבותם אל ה'. כמובן שאל לנו לחשוב שהקב"ה הוא מצומצם בין ארבעת כתלי המקדש או המשכן, כמו שאמר שלמה המלך בחנוכת המקדש בספר מלכים א' (ח', כ"ז) "כי אמנם ישב אלוקים על הארץ? הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה אשר בניתי?"

זאת אומרת ששלמה הצהיר בפני כל קהל ישראל שלא חללה דירה ממשית לקב"ה הוא בנה, אף לא בשבילו הדבר, כי כל עניין המקדש הוא בכדי שיהיה לישראל מקום להשראת השכינה, כבוד ה'. אף שגם זה הוא רוחני אין שייך לומר על כך דירה כמו לאדם, אלא משל לגוף שהוא משכן ודירה לנשמה שגם היא רוחנית ובלתי מורגשת ובכל זאת היא נמצאת בגוף האדם. וכן כתוב בתורה כשנגמרה עבודת המשכן: "ויכס הענן את אהל מועד וכבוד ה' מלא את המשכן". בדומה לכך נאמר "ויקחו לי תרומה" – מי שנאמר בו "הארץ מלואה" – הוא צריך לבשר ודם? אלא שחומד לישראל לשרות שכינתו בהם כאב שמחמד לבניו", לכן נאמר "ויקחו לי" (ילקוט שמעוני)

דברי התורה לקוחים מהספר "ליקוטי אהרון" לרבי אהרון אזרד ז"ל

 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - יתרו (התשע"ז)

  • השגחה בכל מצב וזמן-מקץ

  • מצוות השמיטה בנפש-בהר
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים