שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 07:15:20 - 05/02/2018  צפיות: 1379

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: דבר תורה - פרשת משפטים התשע"ח


דבר תורה - פרשת משפטים התשע

"ואלה המשפטים..."

ואלה המשפטים דהנה כתיב מלך במשפט יעמיד ארץ, דהנה יש צדיק אשר בידו הדינים להמתיקם ולהפכם לרחמים. ו זהו מלך במשפט רוצה לומר מי שהוא במדרגה זאת שהוא מלך על המשפט דהיינו ל הדינים יעמיד ארץ. ואיש תרומות יהרסנה, דיש צדיק שהוא מנשא ומרים את העולם תמיד להשם יתברך לעבודתו יתברך והצדיק הזה הוא יהרוס הדינים. שלא יבואו כלל וכלל ואינו צריך להמתיקם. וזהו ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם רוצה לומר הדינים תשים לפניהם או להמתיקם לרחמים או בדרך השני לעכבם שלא יצאו ולא יבואו כלל וכלל.

"על שה על חמור על שלמה..."(שמות כ"ב) - "שלמה אהיה כעוטיה על עדרי חבריך"
חבריך – הצדיקים נקראים עדרי וגם נקראים חברים להבורא ברוך הוא וזהו שהשכינה מהללת ומשבחת הצדיקים להבורא ברוך הוא שהם עשו לה שלמה ומלבוש להתעטף בה על ידי התורה ומצות שעושים בשלמות והינו שלמה אהיה וכו'... האות "ש" בשמאל. על עדרי חבריך, הינו על ידי הצדיקים שהן חבריך.
לקוח מהספר הקדוש "נועם אלימלך"

"עד האלוהים יבוא דבר שניהם..."
"עד האלוקים" – זה בחינת מה שנקרא הדיין הכשר "אלוקים", כמו שכתוב כמה פעמים בתורה. "עד האלוקים יבוא דבר שניהם" וכיוצא בזה בכמה מקומות, כי הדיין שדן דין אמת וכל דבריו אמת, מתלבש בו אור ה' יתברך בעצמו כביכול וכמבואר היטב במאמר "תהומות יכסיומו" ועל כן הדיין בעצמו נקרא אלוקים כי נתלבש בו אור ה' יתברך כביכול על ידי האמת שהוא אורו יתברך בעצמו.

"אם המצא תמצא בידו הגנבה משור ועד חמור עד שה חיים שניים ישלם" (שמות, כ"ב, ג')
"שנים ישלם" – כשהאמת מאיר ומבטל החושך אזי נמשך על הקדושה בחינת כפל כי לא די שהאדם בעצמו יוצא מתוך חשכת אפלתו על ידי אור האמת אלא אף הוא עושה פתח גם לאחר להוציא מהחושך לאור ולהחזירו בתשובה וזה בחינת מה שהגנב משלם כפול. (ליקוטי הלכות)

 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

הוציא מחושך לאור ולהחזירו בתשובה. וזה בחינת מה שהגנב משלם כפל. (ליקוטי הלכות)


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - ויקרא (התשע"ו)

  • פרשת השבוע - בהר (התשע"ו)

  • פרשת השבוע - שמות (התשע"ו)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים