שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 06:44:05 - 31/01/2018  צפיות: 1596

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: דבר תורה - פרשת יתרו התשע"ח


דבר תורה - פרשת יתרו התשע

דבר תורה לפרשת יתרו

"ביום רעה ימלטהו ה'..."

כתוב במדרש זה מה כתוב אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו ה', בראש השנה מקציבים לאדם כמה הפסדים ונזקים יהיו לו למשך השנה כולה, אולם מי שיש לו שכל בראשו והגיון בריא נותן מכספו לעניים וממילא הוא זוכה גם במצווה וגם ניצול מצרה, אבל אם הוא מקמץ ידו נוטלים ממנו את כספו באופן רע, על כך אמרו חכמינו:

"זכה" – הלא פרוס לרעב לחמך, "לא זכה" – ועניים מרודים תביא בית. וזוהי הכוונה של המדרש. אם הוא משכיל אל דל – שמשכיל הוא לתמוך בעניים, הרי – ביום רעה ימלטהו ה' – שאם נגזר עליו לסבול הפסדים שונים, הרי בגלל הצדקה שעשה ימלטהו ה' מכך. אבל אם לא השכיל ולא נתן צדקה כדבעי, הרי – ביום רעה – עליו להוציא כספו ואין מי שיצילנו מכך. (אהל יעקב)

"המעורר ישנים והמקיץ נרדמים ומחיה מתים"

הגמרא מספרת על רב נחמן בר יצחק שהיה לו תל עפר בתוך כרמו, הביא פועלים לחפור התל וחפרו אותו יום שלום, ביום השני בעודם חופרים קפץ אדם אחד מתוך התל וישב על התל והתחיל להתנודד ולצעוק, ומה היה קורא? שמא הגיע תחיית המתים....שמא הגיע תחיית המתים. רצו הפועלים והודיעו לרב נחמן, בא לשם ומצאו. אמר לו רב נחמן: מי אתה? אמר לו: מת אני שמא הגיע זמן תחיית המתים, אמר לו: מה טיבך בתל זה?, אמר לו: והלא אמרתי לך שמת אני, שמא הגיע זמן תחיית המתים? אמר לו: ומת אינו נרקב? אמר לו: לא. לא הכניסוך לבית הרב ולא קראוך ספר  משלי: "ורקב עצמות קנאה". מימי לא עמדתי על מידותיי ולא תפסתי בלבי קנאת חברי ולא ספרתי לא בבית המדרש ולא בבית הכנסת ולא נתתי ליבי ועיני אלא לדברי תורה, שנאמר "שומע ישכון בטח". אמר לו: רב נחמן, אבנה לך קבר. אמר לו: אל תעש לי מאומה ואל תעמידני ממקום זה מפני שברשות קברוני, אלא השב העפר שנטלת מעלי למקומו. והיה רב נחמן מתפחד ומתעצב כל היום כולו ואמר "אוי לי שהרגזתי למת". ואז קרא רב נחמן בבית המדרש: אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום, ישתבח שמו של מלך מלכי המלכים שאינו מקפח שכר כל בריה ומה זה שלא היה בידו אלא שכר שתיקה בלבד ולא העמיד על מידותיו ולא תפס בליבו קינאה לחבריו. שילם לו הקב"ה שכרו. המרגיל עצמו לדברי תורה, המגדל בניו לתלמוד תורה והולך בתומו. על אחת כמה וכמה ישלם הקב"ה שכרו כפול ומכופל.

דברי התורה לקוחים מהספר "ליקוטי אהרון" לרבי אהרון אזרד ז"ל

 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • דבר תורה - פרשת במדבר התשע"ח

  • פרשת דברים (התשע"ג)

  • פרשת השבוע - פרשת חוקת
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים