שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 22:15:53 - 13/01/2018  צפיות: 1751

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: דבר תורה - פרשת בא התשע"ח


דבר תורה - פרשת בא התשע

דבר תורה לפרשת בא

בפרשת "בא" לידי ביטוי סיום מוצלח מאבקו המדיני של משה בהוצאת בני ישראל מארץ מצרים. וכיון שישראל נעשים בני חורין משעבוד מצרים מסוגלים הם לקבל עול מצוות. משום כך מובאות בפרשה זו מצוות רבות המוטלות על עם ישראל החל בכתוב "החודש הזה לכם ראש חודשים..." שהיא המצווה הראשונה בה נצטוו ישראל כעם טרם יציאתם מארץ מצרים, שכן עד כה ניתנו להם המצוות ליחידים כדוגמת: מילה, איסור אכילת גיד הנשה וכו'...
רבי אהרון הלוי בעל "ספר החינוך" מונה בפרשת בא עשרים מצוות, החל במצוות קדוש החודש ומצוות שחיטת קורבן הפסח ואכילתו ועד למצוות סיפור יציאת מצרים לדורות ופדיון פטר חמור.

"בא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו" (י', א')
על פסוק זה שבפתח הפרשה היה אומר הצדיק רבי יחיאל מיכל מזלוצ'וב שהיה מתלמידי הבעל שם טוב, "כי אני" – האומר על עצמו "אני" בחינת אני ואפסי עוד, סימן הוא "שהכבדתי את לבו" שאין לבו לב בשר אלא חמת (נאד) מלא דם ככבד שבבטן האדם.

"ולמען תספר באזני בנך ובן בנך...וידעתם כי אני ה'" (י', ב')
הכתוב כאן מדגיש , שאם "תספר באוזני בנך ובן בנך" – אם תעבירו את עלילות ה' על פני שלושה דורות רצופים, שוב לא תיפסק מכם האמונה בה' וידיעת התורה והמצוות. וכן שנינו משמו של רבי יוחנן: "כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד-חכם ובן בנו תלמיד חכם – שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם" (בבא מציעא פ"ה) לפי רעיון זה מתקשרת תחילת הפסוק שלפנינו עם דברי הסיום שבו: "וידעתם כי אני ה'"

"ולמען תספר באזני בנך ובן בנך..." (י', ב')
אומרים כאן חכמי המסורה: בשני מקומות בתורה מצינו את המילה "ולמען", בתחילת פרשת "וארא" נאמר:  "ולמען תספר באזני בנך ובן בנך". ובפרשת "עקב" נאמר "ולמען תאריכו ימים על האדמה"  לומר לך שכל המטפל כראוי בחינוך בנו ובני בניו זוכה לאריכות ימים על האדמה שהבטיח ה' לעמו. רבי יהושע מאוסטרובה בעל ה"תולדות אדם", קושר כאן ראשיתו של הכתוב ("ולמען תספר...") ולדברי הסיום : "וידיעתם כי אני ה'" ולדבריו עלינו להפיק מכאן מוסר השכל בעל חשיבות יתרה לחינוך הבנים. אם נחדיר בלב בנינו ובני בנינו את ההכרה בגדולת ה' בעולם – נתעלה גם אנו למדרגה גבוהה בידיעת ה' ויקויים בנו "וידעתם כי אני ה'".

דברי התורה לקוחים וערוכים מהספר הנעים והנחמד הטוב לכל עת: "פרפראות לתורה"

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - ויחי (התשע"ז)

  • פרשת מטות (התשע"ד)

  • פרשת השבוע - כי תשא (התשע"ז)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים