שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 16:51:15 - 24/12/2017  צפיות: 1903

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: דבר תורה - פרשת שמות התשע"ח


דבר תורה - פרשת שמות התשע

דבר תורה לפרשת שמות

"מדוע עשיתן את הדבר הזה" (י"ח, א')

פרעה טוען כנגד המיילדות, הלא גם בתורתכן כתוב דינא דמלכותא דינא, ואם כן מדוע לא עשיתן ועל זה ענו לו כי לא כנשים המצריות העבריות. דהיינו הטעם שלא עשינו כי אנו רואות אפליה בין הנשים המצריות לנשים העבריות, אם כן כשיש אפליה אין דינא דמלוכתא דינא, לכן מיד "ויצו פרעה לכל עמו" – ללא אפליה. (פניני דניאל)

"וישמע אלהים" (ב', כ"ד)

"תנן פרק כל שע ואלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח: בחזרת, בעולשין, ובתמכא ובחרחבינה ובמרור. רומזים לנו:

מרור – זהז כנכד מצרים אשר עינו אותנו בעבודה קשה, ככתוב "וימררו את חיים של ישראל".

חרחבינא – זה כנגד בבל הרשעה שהחריבה את בית מקדשינו.

תמכא – זה נגד מדי אשר תמכה בימננו לבנות בית מקדש שני וגם תמכנו ה' תברך שמו שלא ליפול ביד המן הרשע בימי אסתר ואחשוורוש.

עולשין – זה כנגד עול יון הרשעה שגזרו שלא ללמוד תורה וזהו עול – שין מלשון שינון.

חזרת – זה כמגד הגלות המרה והארוכה הזו שהקרב" עתיד להחזירנו ולהחזיר מלכותנו כבראשונה הן הם דברים הרבה רשומים שלי ממה"ר אליעזר נחמן פואה זצ"ל ולפי דבריו אפשר לרמוז תחילה על דברי התנא: אלו ירקות שאדם יוצא בהם ידיד חובתו בפסח, על פי הקדמת המפרשים, כי יען איצטריכה לה שעתא לישראל לצאת ממצרים כי באו ממעמקי הקליפות.

ואם לא עכשיו אומה נבחרה להוצאה נתינה, לא יזכר שם ישראל עוד רח"ל. לכן בכדי להשלים גזרת בין הבתרים נחנו נעבור חלושים ונכנעים ביד אדונים קשים והיו לארבעה ראשים ככתוב הנה הימים באים – ראשי תיבות: בבל, אדום יון ומדי. והן הן דברי התנא: אלו רקות – רמז לגלויות אשר בהן ישראל פניהם מוריקות. ונהפכו כל הפנים לירקון של אדם בישראל כי כל ישראל אחד בארץ והמה כאדם, שה בזורה ישראל. עם ישראל יוצא בהן הגלויות ידי חובתו אשר נתחייב בגזרת בין הבתרים בפסח בעבור הפסח מועד צאתנו מארץ מצרים, הקב"ה דילג על הקץ ולכן נקרא פסח – ידלג אשר עבר בין הגזרין ויהי אך יצוא יצא כבר עם ישראל נתחייב בארבע כגלויות.

ואפשר לרמוז בפרשת ואל שמות בני ישראל הבאים מצרימה במה שחקרו הקדמונים שהקב"ה הראה לאברהם אבינו עליו השלום ארבע גלויות כמאמר חז"ל והינה אימה חשכה גדולה נפלת עליו – אלו ארבע גלויות

והרי במעמד הר סיני הלוחות הראשונות היו חירות ממלאך המוות חירות משעבוד מלכויות ואיך יתקיימו ארבע גלויות שם.

וידוע כי בסיבת הרעב ירדו ונקבצו ובאו מצרימה מכל אומות העולם ונשארו שם במצרים אלמלא חטאו בעגל כבר היינו ניצולים מארבע הגלויות כי כל האומות היו שם היינו נפטרין מארבע הגלויות אבל כאשר עונינו ענו בנו ועשו עגל בחורב לכן הוצטרכו ארב גלויות בזה אחר זה ובמספר שנים שנות דור ודור (החיד"א הקדוש)

דברי התורה לקוחים מספרו של רבי אהרון אזרד ז"ל, בעל "ליקוטי אהרון"

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - לך לך (התשע"ו)

  • פרשת עקב (התשע"ג)

  • פרשת השבוע מקץ שבת חנוכה תשעט
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים