שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 08:14:49 - 12/12/2017  צפיות: 1454

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: דבר תורה - פרשת מקץ שבת חנוכה -התשע"ח


דבר תורה - פרשת מקץ שבת חנוכה -התשע

דבר תורה לפרשת מקץ - שבת חנוכה התשע"ח

"שבע השיבולים"(מ"א, ה')
מה בין שבע השבולים הבריאות והטובות לבין השבולים הדקות והשדופות?
הבריאות והטובות עלו בקנה אחד ואילו השבולים השדופות עלו בשבעה קנים. ללמדנו שכל הבא ממקור הרע אינו כול לגדול ולצמוח כאחד. כל אחד חושב רק על עצמו בלי יכולת להשתתף עם האחרים ואילו השבולים הטובות מרמזות על המקור הטוב שם כולם יכולים לצמוח יחד בלי שהאחד יגדל על חשבון הזולת ולמרות שגדלו בקנה אחד כולן היו בריאות וטובות. ואף בחלום הראשון רמוז הדבר, הפרות יפות המראה והבריאות רעו "באחו" יחד לשון "אחוה" ומתוך אחוה כולן היו יפות מראה ובריאות בשר (אוצר חיים)

"וידבר איתם קשות ויאמר אליהן מאין באתם ויאמרו מארץ" (מ"ב, ז')
יוסף דיבר עימם קשות ובא להוכיחם, לכן שאל "מאין באתם" מאיזו הנהגה באתם, האם מההנהגה של חסד ורצון טוב להיטיב עם הזולת או מיתוך אותה הנהגה אכזרית כפי שנהגתם בי במכירתי לפני עשרים ושתיים שנה. ועל כך אמרו מארץ כנען לשבור אוכל, דהיינו שעדיין לא הרהרנו תשובה ועוד לא יצאנו מההנהגה של ארץ כנען, כפי שנאמר בעוון סדום "ויד עני ואביון לא החזקה" (יחזקאל ט"ז). ואנו דואגים רק לעצמנו לשבור אוכל.

"ויכר יוסף את אחיו" – הוא הכיר בהם, את אותה ההנהגה שהייתה בהם מאז, כי לא השתנו. והם לא הכרוהו שהוא חזר בתשובו ושינה את גישתו ובמקום הנהגתו הקודמת – "ויבא את דיבתם אל אביהם", עתה הוא נהג בהם באחוה כפי שראינו עם שמעון שתכף הוציאו והאכילו והשקו, וכל סיפור המרגלים לא היה אלא שישנו הנהגתם עד שיהודה היה מוכן למסור עצמו תחת בנימין.

"ואלוהי אבותיכם נתן לכם מטמון" (מ"ג, כ"ג)
אנשים רגילים לומר, "כסף לא נופל מהשמיים" היינו שעל כסף צרך איזושהי השתדלות ואין זה נכוון כלל וכן מצינו מפורש בתורה "אלוהיכם ואלוהי אבותיכם נתן לכם מטמון באמתחתכם" וכי חס ושלום היו השבטים שוטים להאמין בה, אלא בוודאי שגם מן השמים משליכים כסף...(האדמו"ר מפשיסחא)

"ויריצוהו מן הבור" (מ"א, י"ד)
הינה יוסף היה בבית האסורים, שר המשקים שכחו כבר שנתיים פתאום מצבו משתנה מן הקצה אל הקצה וזה מפני שהוא בא מישועת ה' כהרף עין, וכן היה ביציאת מצרים וכן הוא לעתיד לבור, כמו שנאמר ופתאום יבוא האדון אל היכלו. לפעמים נדמה לנו שאפילו אם יבוא משיח צדקנו ייקח זמן עד שישתנה המצב הכללי ויש כל מיני הכנות שנהיה זקוקים להם עד שיהיה העולם מוכן להתגלותו ואין זה מחייב אלא תמיד נמצאות ההכנות הדרושות להפוך העולם מן הקצה אל הקצה וסן רגע יכול משיח ה' להתגלות. (רבי ירוחם ממיר)

דברי התורה לקוחים מספרו של רבי אהרון אזרד ז"ל, בעל "ליקוטי אהרון"

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - פרשת נח (התשע"ג)

  • פרשת השבוע - תזריע מצורע (התשע"ה)

  • פרשת השבוע - דברים (התשע"ה)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים