שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 17:06:30 - 06/12/2017  צפיות: 1089

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - וישב, התשע"ח


פרשת השבוע - וישב, התשע

דבר תורה לפרשת וישב

"וישב" – ויבקש יעקב שבת בשלווה
"יעקב" – יוסף עליו קפץ ברוגזו

וזהו מה שאמרו חז"ל "בקש יעקב לשב בשלווה קפץ עליו רוגזו של יוסף, צדיקים מבקשים ליישב בשלווה אומר הקב"ה לא די לצדיקם מה שמתוק להם לעולם הבא אלא מבקשים ליישב בשלווה בעולם הזה", לכן כתוב "ויישב יעקב", וסמיך ליה "אלא תולדות יעקב יוסף", רמז לו שלא תקויים מחשבתו ליישב בשלווה.

"בארץ מגורי אביו"
"מגורי"- שלוש משמעויות:
א.     מגורים דירה ומושב
ב.     מגור ופחד.
ג.      גרות וזרות
ושלושה משמעויות אלה סבלו מאז גלו עם ישראל מארץ האבות לארץ ניכר ולכן יעקב אבינו שסבל צער גידול בנים דאג גם לבניו שיהיו בניכר בעת חרבן בתי מקדשינו ותפארתנו וזהו "מגורי".

"לא שלוות ולא שקטתי ולא נחתי ויבא לי רוגז"
אומר יעקב אבינו לא שלוותי מדינה ולא שי מעשיו ולא נחתי מלבן ויבא לי רוגז ורוגזו של יוזץ זה שכתוב בתורתנו: "וישב יעקב", המילה "וישב" מסמלת ומרמזת לנו ל הצרות שעברו על יעקב אבינו, דייהנו "ו" אות השנייה של יוסף, "י" אות שנייה של דינה, "ב" – אות שנייה של לבן. (החיד"א הקדוש)

"ולא זכר שר המשקים וישכחהו" (מ', כ"ג)
מפני שתלה בו יוסף לזוכרו הוזקק להיות אסור שתי שנים שנאמר "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא פנה אל רבים ושט כזב" - ולא בטח במצרים הקרואים רהב (רש"י) וזה הרמז בא בתיבת "וישכחהו" – ראשי תיבות: ואחריו ישב שם עשרים וארבע חודשים הגזורים ויצא. (מפי השמועה)

"לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר" (ל"ז, י"ד)
הגמרא במסכת פסחים "שלוחי מצווה אינם ניזוקים", ועל כך כתב ב"חוקי חיים": הרוצה ליסע למרחקים ייתן לו אוהבו איזה מטבע ואומר לו "היה אתה שלוחי וכשתבוא למקום חפצך תיתן אותה לצדקה עבורי" ואז הוא נקרא שליח מצווה ואינו ניזוק באותה הדרך. והינה יעקב אבינו ידע בנפשו פנימה על הריב שקיים בין האחים וחשש לגורלו של יוסף, לכן עשה אותו שליח מצווה, "ראה את שלום אחיך", ורצה שיהיה לו דין שליח מצווה גם בחזרתו לכן הדגיש לו "והשיבני דבר" , שגם חזרתו תהיה בגדר שליחות מצווה ולא יארע לו שם נזק. (בעל תבואת יונתן)

רמזי חנוכה
נוהגים ליתן צדקה לעניין בחנוכה רמז לדבר "נס חנוכה" בגימטריה "צדקה", נרות חנוכה סה"כ עם השמש הם מ"ד נרות וסימנך מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, לדוד בגימטריה מ"ד. בערב שבת חנוכה מדליקים תחילה נר חנוכה ואחר כך נר שבת וסימן כי "נחש ינחש", נח"ש – ראשי תיבות נר חנוכה שבת. גם מתפללים מנחה ואחר כך מדליקים נר חנוכה וסימן מנח"ה- מנחה, נר חנוכה, הדלקה. "אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה" – "אז ימלא" גימטריה "חנוכה" שבחנוכה צריכים להודות לשבח לה' על הניסים והנפלאות שעשה עימנו כן נזכה תמיד. (רבי אברהם הררי זצ"ל)

דברי התורה לקוחים מספרו של רבי אהרון אזרד ז"ל, בעל "ליקוטי אהרון"

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • תוכחה של אהבה-דברים

  • דבר תורה - פרשת שמות התשע"ח

  • פרשת השבוע - פרשת שמות תש"פ
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים