שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 07:03:20 - 29/11/2017  צפיות: 2359

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: דבר תורה - פרשת וישלח התשע"ח


דבר תורה - פרשת וישלח התשע

דבר תורה לפרשת וישלח

"עם לבן גרתי..." (פרש רש"י, לא נעשתי שר וחשוב, לא נתקיים בי אלא גר, ניתן לרמז בזה כי יצחק אבינו ע"ה בירך את יעקב "הווי גביר לאחיך" ויעקב אמר:" לא התקיים בי אלא גר – דהיינו שהאותיות "בי" מתיבת גביר לא נתקיימו, אלא נשארו רק אותיות גר וזהו שפריש רש"י, לא נתקיים בי מהגביר רק גר ולכן אין לך עליי תרעומות.

"וירא יעקב מאוד ויצר לו" (ל"ב, ח')

פירש רש"י וייצר לו שמא יהרוג את האחרים, שמתי מרשים אחרים שאומרים שהכוונה היא לגבי רבי מאיר שהיה מבניו של סנחריב והוא מאדום שנקרא "אחרים", ומימלא הוא מצאצאי עשיו ולכן נתירא יעקב שעל ידי שיהרוג את עשיו ממילא יוצא שהורג את "אחרים" – שהוא רבי מאר.

"קטנתי מכל החסדים" (ל"ב, י"א)

איתא בגמרא, על תלמיד חכם שצריך שתהיה לו שמינית שבשמינית של גאו בכדי שיתראו ממנו יעריכו דבריו ואפשר לרמוז זאת בפרשתינו שהרי פרשה השמינית של ספר התורה היא – וישלח, והפסוק השמיני אומר "קטונתי מכל החסדים ומכל האמת", ומכאן למדו שצריך להיות לתלמיד חכם שמינית שבשמינית של גאווה (הגר"א)

"הריני תושב שכם" – המבט התורני

שני קנאים עומדים במרכז פרשתינו, שמעון ולוי, השאלה הנצחית היא האם צדקו במעשיהם או שמא טעו. פרשה זו וכל הכרוך בה טעונה בירור אצל מרבית האנשים ששאלה זו, ולא פחות מכך – השלכותיה מבלבלים אותם. וזאת למה? כי מתוך פסוקי התורה אכן לכאורה יש מקום לטעות.הקורא בפרשת "ויחי", יכול להגיע למסקנה ששאלה זו מכרעת בידי יעקב אבינו, בכך שהוא אומר "ארור אפם כי עז..." דיבור המכוון כנגד משה שכם וממנו משמע שהמעשה היה שלילי, וכך אמנם יש רבים האוהבים לפרש את הפרשה ובכך לגנות את שבטי ה', שמען ולוי כאילו חטאו בשכם.

דברי התורה לקוחים מספרו של רבי אהרון אזרד ז"ל, בעל "ליקוטי אהרון"

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - שלח לך (התשע"ה)

  • פרשת השבוע - פרשת תצוה (התשע"ג )

  • 'האזינו' לשלמות הבריאה
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים